Avrättade kända personer

Sortera genom att klicka på en rubrik. Läs om avrättade personer i Malmö slottsförsamling.

Namn

Titel/yrke

Född

Avrättad

Erik Johansson (Vasa) Riksråd 147(0) 1520
Anne Boleyn Engelsk drottning 150(7) 1536
Jane Grey Engelsk drottning 1537 1554
Jöran Persson Tegel Rådgivare 153(0) 1568
Maria Stuart Skotsk drottning 1542 1587
Johan Sparre Ståthållare 1551 1599
Erik Sparre Rikskansler 1550 1600
Gustaf Banér Riksråd 1547 1600
Karl I av England Engelsk kung 1600 1649
William Kidd Pirat 164(5) 1701
Georg Heinrich von Görtz Rådgivare 1668 1719
Charles Emil Lewenhaupt Lantmarskalk 1691 1743
Henrik Magnus von Buddenbrock Generallöjtnant 1685 1743
Erik Brahe Politiskt offer 1722 1756
Johann Friedrich Struensee Läkare 1737 1772
Johan Henrik Hästesko Överste 1741 1790
Jacob Johan Anckarström Konspiratör 1762 1792
Charlotte Corday Mördare 1768 1793
Marie Antoinette av Habsburg-Lorraine Fransk drottning 1755 1793
Ludvig XVI av Frankrike Fransk kung 1754 1793
Maximilien de Robespierre Revolutionär 1758 1794
Georges Jacques Danton Revolutionär 1759 1794
Gracchus Babeuf Revolutionär 1760 1796
Konrad Tektor Mördare 1838 1876
Gustaf Adolf Hjert Mördare 1844 1876