Stilarter & epoker

tidslinje epok
Det är ganska svårt att skriva om olika stilarter och epoker som förekommit genom tiderna inom kultur, musik, arkitektur och litteratur eftersom de brukar infalla under olika tidpunkter i olika länder. När ett land är mitt uppe i en stilperiod så kanske något annat land tycker att den stilen redan är gammal. Jag gör i alla fall ett försök här.
 
Renässans
Renässans, som är franska och betyder "pånyttfödelse", var en kulturrörelse som växte fram i Italien under 1300-talet och som nådde Sverige på 1500-talet. Stilen anses utgöra övergången mellan "medeltid" och den "nya tiden".
Det man ville pånyttföda var den stil som figurerat under antiken i Grekland och Rom. Under medeltiden hade människorna levt med teorin att allt gradvis blev sämre ("den mörka medeltiden") men med renässansen föddes ett hopp om en bättre framtid och en tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg.

Florens var ett centrum för den italienska renässansen. Där styrde den mäktiga ätten Medici, som var beskyddare åt konstnärer och skulptörer - bland annat åt Michelangelo. Några av de mest berömda renässansbyggnaderna är domen i Florens, Peterskyrkan i Rom och Sixtinska kapellet som ligger i anslutning till Peterskyrkan.

Epoken kan indelas i perioderna:
• Ungrenässans – när renässansen inleddes
• Högrenässans – 1500-1530
• Senrenässans – 1530-1600

Med högrenässans avses för det mesta den konst som utfördes i Rom under denna period och man brukar säga att perioden inleds 1499 med Michelangelos skulptur Pietà, och avslutas genom Roms ödeläggelse 1527 - då kejsar Karl V:s legoknektar brände och förstörde Rom. En annan av högrenässansen mästare var den italienska målaren Tizian.

Konstnärerna da Vinci, Albrecht Dürer och Michelangelo
Konstnärerna da Vinci, Albrecht Dürer och Michelangelo

Efter att den tyska uppfinnaren Johannes Gutenberg i mitten av 1400-talet uppfann boktryckarkonsten kunde konststilen spridas över Europa eftersom det då blev möjligt att trycka mönsterböcker och grafiska blad som beskrev den nya stilen. Till Sverige kom alltså denna konststil en bit in på 1500-talet och kallas ibland för vasarenässans, eftersom det var ätten Vasa som regerade landet vid denna tid.

Stilen kännetecknas av en klarare och öppnare syn på världen med ökat intresse för naturvetenskap och upptäcktsresor till andra världsdelar, samt att målerierna blir mer realistiska - både vad det gäller perspektivet i rum och landskap samt porträtt och människokropp.

Några av de största renässanskonstnärerna var flamländaren Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, tyska konstnären Albrecht Dürer och italienarna Rafael och Michelangelo.

Inom den svenska arkitekturen uppfördes flera pampiga renässansslott, bland annat Kalmar slott, Vadstena slott samt Gripsholm.
 
Barock
Barocken är en stilriktning inom arkitektur, bildkonst, möbler och klädmode som dominerade från omkring 1570 till 1700-talet, storhetstiden var dock under 1600-talet. Barocken kom från Italien och ersatte renässansen och följdes av rokokon och kan delas in i:
• Ungbarock – cirka 1570-1625
• Högbarock – cirka 1625-1675
• Senbarock – cirka 1675-1750 (Italien) till 1775 i Nordeuropa

Konstarten utmärks av en typisk mäktig och storvulen stil laddad med dramatik där "effekt" och "rörelse" spelar stor roll. Möbler och konstföremål från den här tiden är ofta mörka med mängder av utsirade detaljer (dock inte med lika små detaljer som inom rokoko). Målningar innehåller mängder av skuggor och skildrar nästan alltid en rörelse av något slag.

En av världens största och ståtligaste barockslott är Ludvig XIV:s Versailles slott i Frankrike. I Sverige var Nicodemus Tessin d.y. och hans far, Nicodemus Tessin d.ä. en av barockens stora arkitekter. Sistnämnda har bland annat byggt Mälsåkers slott i Södermanland.

Konstnärerna Caravaggio, Rubens och Rembrandt
Konstnärerna Caravaggio, Rubens och Rembrandt

Kända konstnärer under barockens tidevarv var bland annat de italienska målarna Caravaggio (ungbarock) och Giovanni Lorenzo Bernini (högbarock), Peter Paul Rubens och Rembrandt.

Inom barockmusiken anser man att det var italienaren Claudio Monteverdi som inledde musikepoken och att det var vid Johann Sebastian Bach död 1750 som den tog slut. Dock kan Bachs son, Wilhelm Friedmann Bachs musik även klassas som barockmusik. Några andra kända barockmusiker och kompositörer var Georg Friedrich Händel och Antonio Vivaldi.

På 1700- och 1800-talen fördömde många barockstilen som man ansåg var ful, och uttrycket att något är "helt barockt" betyder ju också att något är helt befängd, galet eller tokigt.
 
Klassicism
Klassicism är en konststil som har den antika grekiska och romerska konsten och litteraturen som ideal. Inom denna stil ansåg man att ordning, form och struktur var den högsta formen av skönhet. Konstarten är ett viktigt begrepp inom stilhistorien eftersom den har präglat flera perioder, främst renässansen men också nyklassicismen i slutet av 1700-talet och även i början av 1920-talet då många svenska hus byggdes med en fasad och trappuppgång som för tankarna till grekiska tempelbyggnader.

I Europeisk konsthistoria finns två utpräglade klassicistiska perioder;
• barockklassicismen på 1600-talet
• nyklassicismen under tiden från 1770-talet till omkring 1830-talet.

Konstnärerna da Vinci, Albrecht Dürer och Michelangelo
Konstnärerna da Vinci, Albrecht Dürer och Michelangelo

Sistnämnda epok började när man vid slutet av 1700-talet gjorde utgrävningar i Pompeji vilket gjorde att man fick längtan efter antiken. Kända svenskar inom nyklassicismen, som även kan kallas nyantik eller neoklassicism, var bildhuggaren och skulptören Johan Tobias Sergel samt arkitekten Carl Fredrik Sundvall (Stjernsund slott, Skottorps slott).

Det finns även en musikalisk period som kallas Wienklassicism där de främsta figurerna var Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart. Ibland räknar man även in Beethoven i denna period, i varje fall hans tidigaste verk.
 
Rokoko
Denna stilperiod inom europeisk interiörkonst dominerade i Europa under en stor del av 1700-talet. Stilen uppstod i Frankrike parallellt med upplysningstiden i början av 1700-talet och sammanfaller i huvudsak med Ludvig XV:s regeringstid 1715-1774. Ordet rokoko kommer från det franska ordet "rocaille" som betyder "grottverk" eller ojämn klippformation.
Tysk rokokostol

Rokokon delas ibland in i tre perioder, nämligen:
• Régence - efter Ludvig XV:s förmyndarregering 1715-1723
• Rocaille – efter rokokons ornamenttyp – 1723-1745
Pompadour – efter Ludvigs XV:s älskarinna 1745-

Rokokon kom efter barocken som en medveten reaktion mot dennas stränga symmetri, stelt regelbundna och pompösa former, den bygger dock vidare på barocken varför det kan vara svårt att se skillnad på till exempel en målning som är gjord i slutet av barockens tidevarv mot en som är målad i rokokons första tid. Skillnaden är dock att rokokons målning genomgående är målade i ljusare färger än barockens. Stilen utgörs även av lättare former med glada färger, smidiga snirklar och ornament med snäck- och musselformer, girlander och blomsterrankor med färger som pärlgrått, blekt rosa, mossgrönt och gult. Stilen undviker med andra ord det kantiga och stelt regelbundna.

Några av de främsta inom rokokons måleri var fransmännen Antoine Watteau och Jean-Honore Fragonard.
I Sverige infördes stilen av arkitekten Carl Hårleman, och kända svenska målare inom rokokon var porträttmålerskan Ulrica Fredrica Pasch och Alexander Roslin.
 
Gustaviansk stil
Gustavianska stilen kallas den ledande stilen inom svensk konsthantverk, inredning och arkitektur som var populär under Gustav III:s tid. Man kan dela in denna stil i två tidsperioder:
• Gustavianska stilen 1772-1785
• Sengustavianska stilen 1785-1810

Den gustavianska stilen är en försvenskad variant av nyklassicismen men har vissa drag av rokoko, fast stilen är något stramare. Gustavisanska möbler, framför allt stolarna, är ännu mycket populära och tillverkas fortfarande.

En av de mest berömda formgivarna var den svenska konsthantverkaren Georg Haupt som blev känd för sina byråer, sekretärer och bord. Haupt samarbetade med professorn och inredningsarkitekten Jean Eric Rehn, som anses vara en av dem som införde denna stil i Sverige.

Övriga konstnärer och kulturpersoner var målaren Louis Jean Masreliez, stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg som bland annat ritade Gunnebo slott och Göteborgs nuvarande domkyrka, samt givetvis skalden Carl Michael Bellman med sina Fredmans epistlar.
 
Romantiken
Romantiken kallas en rörelse inom konst, musik och litteratur som dök upp i slutet av 1700-talet och pågick genom större delen av 1800-talet - höjdpunkten var dock i första delen av 1800-talet. Den skall ha uppstått som en protest mot den förnuftstro som var stilbildande inom kulturen under upplysningens tid. Upplysningen var en intellektuell rörelse i Europa från 1600-talets slut till omkring 1800, där kulmen nåddes i Frankrike på 1700-talet. Rörelsen hämtade sina idéer från naturvetenskapens framsteg, och deras viktigaste idé var "tron på människans förnuft" och "att alla människor är kapabla att tänka själva".

Som en protest mot upplysningen skapades alltså romantiken eftersom man ansåg att känslor var ett mer äkta uttryck för personligheten än förnuftet. Man satte känslan före förnuftet, man föredrog medeltiden framför antiken, landsbygden framför staden och uttryckte skönhetsdyrkan och längtan till forna tider och exotiska länder. Kompositörerna Chopin, Mendelssohn och Wagner

Kompositörerna Chopin, Mendelssohn och Wagner

Inom litteraturen härskade under den här tiden poeter som engelsmannen George Gordon Byron, tyska diktaren och poeten Johann Wolfgang von Goethe, franska författaren Victor Hugo och ryssen Aleksandr Pusjkin. I Sverige leddes rörelsen av Per Daniel Amadeus Atterbom som 1824-1827 gav ut sagodramat lycksalighetens ö i två delar.

Den musikaliska romantiken sträckte sig in till början av 1900-talet och några av de största kompositörerna och musikerna under denna tid var Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Richard Wagner och norrmannen och nationalromantiken Edvard Grieg.
 
Empir
Empireklänning 1808

Empir, som kommer av franskans empire som betyder kejsardöme, var ursprungligen en fransk konststil som utvecklats från nyklassicismen och som dominerande under Napoleons kejsartid (1804-1815).

Stilen kännetecknas av romerska triumfbågar och kolonner och möblerna gjordes i mörka träslag, ofta med förgyllda ornament. Den största förändringen var dock i klädmodet, framför allt i damernas tunna klänningar med högt placerad midja och platta skor.

I Sverige motsvaras den franska empirstilen av Karl Johansstilen efter kung Karl XIV Johans kronprins- och regeringstid 1810-1844.

Svenska konstnärer under denna period var bland annat skulptören och bildhuggaren Johan Niklas Byström.

Kort om övriga stilperioder
Nygotik
Stilen växte fram i England under 1700-talet där man drömde om medeltiden, och är en stilriktning inom arkitektur och konsthantverk.

Nyrokoko
Stilriktning inom arkitektur och konsthantverk som hade sitt genombrott på 1820-talet.

Nyrenässans
Stilriktning inom arkitektur och konsthantverk som blev populär under första hälften av 1800-talet. I Sverige slog den genom som inredningsstil på 1860- och 1870-talen, då främst i möbler, där den tillsammans med nyrokokon dominerade.

Nybarock
Slog igenom under andra hälften av 1800-talet inom konsthantverk och arkitektur. Tog upp gamla former inom barocken. Riksdagshuset i Stockholm är ett exempel på nybarock inom arkitekturen i Sverige.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Konstens värld (Sandved)
• Klädernas kavalkad (Hansen)

Hemsidor:
» konstlistan.se
» ne.se

Mer historia

Inlagd 2006-12-27 | Uppdaterad 2020-10-29