Historiska personers dödsår

Sorterat på dödsår. Sök persons födelseår.

Död

Namn

Yrke/Titel

Dödsålder

1436 Birgitta Turesdotter Fru (ca 26 år)
1450 Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud) Svensk drottning (32 år)
1465 Kettil Karlsson (Vasa) Riksföreståndare (ca 32 år)
1467 Jöns Bengtsson (Oxenstierna) Ärkebiskop (ca 50 år)
1468 Johannes Gutenberg Uppfinnare (ca 68 år)
1470 Karl Knutsson (Bonde) Svensk kung (ca 62 år)
1481 Erik Axelsson (Tott) Riksföreståndare (ca 66 år)
1492 Kristina  Abrahamsdotter Svensk drottning (ca 60 år)