Gustav III:s statskupp 1772

Gustav III
Gustav III
(1746-1792)

Gustav III var fast besluten att öka sin makt. Han ville göra slut på partistriderna och på främmande makters inblandning i Sverige.

Den 19 augusti 1772 satte han sina planer i verket. Skulle det gå galet kunde han mista både kronan, friheten och sitt eget liv. Han började med att kalla in officerare och underofficerare till högvaktssalen där han höll ett medryckande tal om Sverige och om hur farlig framtiden såg ut för landet. Han slutade talet med: "Vill ni följa mig som edra förfäder följde Gustav Vasa och Gustav Adolf, så vill jag våga liv och blod för er och fäderneslandets räddning". När han slutat var det tyst några sekunder innan någon med hög röst sa 'Vi vågar liv och blod till Ers Majestäts tjänst!', och efter detta ett enhälligt Ja! från de övriga.

Rådet som sammanträdde på slottet arresterades och de förnämsta riksdagsmännen sattes under bevakning. Sedan red kungen ut i staden och stadsborna som förstått vad som hänt hälsade honom med jubel. Han hade bundit en vit bindel kring sin vänstra arm och de personer som efter detta hade en bindel runt armen symboliserades som kungens vän.

Två dagar senare samlades ständerna. Gustav hade nu övertaget och överlämnade en ny lag som gjorde kungamakten starkare. Lagen blev enhälligt antagen och kallas för 1772 års regeringsform. I den stod det bland annat att varken kungen eller riksdagen skulle ha rätt att bestämma om allting. Kungen skulle styra riket men riksdagen bestämma skatterna. Bägges tillstånd krävdes också för att till exempel stifta nya lagar eller börja anfallskrig.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• När hände vad? Världshistorisk uppslagsbok 1500-1977
• Historia för folkskolan (Wirsén)

Mer historia

Inlagd 2004-12-13 | Uppdaterad 2019-05-03