Svenska flaggans historia

Johan III:s sköld
Johan III:s sköld

Den svenska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga, det är bara Danmarks flagga Dannebrogen som är äldre, dom fick sin redan på 1200-talet.

Oense
Historikerna är lite oense om hur och när den svenska flaggan kom till eftersom det inte finns så många skriftliga källor, men man tror att den kom till som en oppositionsflagga gentemot den danska flaggan - en motståndsflagga med andra ord.

En del historiker menar att man i den medeltida kungen Karl Knutsson Bondes personliga sigill från 1449 kan se en antydan till ett kors. Hans personliga färger anses också ha varit gult och blått och eftersom han var i krig mot danskarna tror man att han lät ta fram en flagga som liknade den danska, men med sina egna färger – gult och blått. Detta skall ha skett på mitten av 1400-talet och flaggan blev därmed kungens symbol.

De äldsta bevarade bilderna på svenska flaggan är från 1500-talets Finland. När Gustav Vasa gav sina söner hertigdömen fick Johan (III) Åbo slott i Finland och i hans sköld kan man tydligt se två svenska flaggor nere i högra hörnet (se översta bilden). Från Gustav Vasas tid och framåt började man se den svenska flaggan allt mer - dock var den fortfarande bara en kunglig symbol.

Tretungade flaggan
Tretungade flaggan

Tretungad flagga
Så småningom började emellertid armén och flottans fartyg att använda flaggan, särskilt de svenska fartyg som skeppade trupper till Baltikum och Tyskland. De använde dock den "tretungade" flaggan vilket handelsfartygen så småningom också började med. I slutet av 1600-talet kom emellertid en kungörelse om att handelsfartyg inte fick använda den tretungade flaggan eftersom det var kungen och flottans flagga.

Handelsfartygen fick istället byta ut sina flaggor mot rakskurna flaggor. Det är därför vi ännu idag kan se att krigsflottan - liksom den kungliga familjen - har den tretungade flaggan medan den svenska handelsflottan har den rakskurna.

Unionsflaggan
Unionsflaggan

Sedvanan att den svenska armén paraderar med den svenska flaggan kommer från den franska revolutionen och kom hit med Karl XIV Johan. De franska revolutionärerna marscherade stolt med sin nya fana trikoloren vilket spreds sig till de övriga Europeiska länderna.

Unionsflagga
Ännu i slutet av 1800-talet var de ännu många svenskar som inte ens sett någon svensk flagga eftersom man inte hade privata flaggor. När Norge och Sverige ingick i unionen 1814 kom en ny flagga (1844) som kallades för 'sillsallaten' (se nedre bilden). När unionen upplöstes 1905 blev det en statussymbol att äga en egen flaggstång med flagga eftersom man ville visa sitt stöd för Sverige. Vid unionsupplösningen togs Norges infällda flagga bort och från den dagen ser flaggan ut som den gör idag.

Året därpå (1906) kom den första flagglagen som beskrev precis hur flaggan skulle se ut när det gällde hur blå och gul den skulle vara och hur korset skulle se ut. 1982 kom en ny flagglag och sedan dess är det inte längre straffbart att hissa flaggan på fel tider eller att glömma att ta ner den!

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Herman Lindqvist - svenska symboler

Mer historia

Inlagd 2006-11-23 | Uppdaterad 2020-10-30