Det romerska siffersystemet

Romerska siffror
Romerska siffror på
ett hus i Birmingham
Det här med romerska siffror kan ibland vara lite svårt, i alla fall tycker jag det. Innan jag började skriva om alla regenter i Europa visste jag inte vad till exempel XIV stod för.

De romerska siffrorna står ju inte endast efter kunganamn, som Erik XIV eller Karl XII, utan de finns ju ibland även på gravstenar, i gamla böcker och på hus för att visa vilket år de byggdes med mera. Här skall jag försöka förklara de romerska siffrorna lite enkelt.

I det romerska siffersystemet behövs det flera tecken för alla ental utom för nummer 1 och 5. För att till exempel skriva siffran 8 måste man använda fyra tecken vilka är VIII.

Lika tecken som står efter varandra skall adderas, II blir alltså 2, III blir 3, XX blir 20, CC blir 200 och MMM blir 3000 och så vidare.
Om ett tecken med lägre värde står före ett tecken med högre värde skall det subtraheras, det vill säga det mindre tecknet skall dras ifrån det större. Till exempel blir IX då 9, eftersom I=1 och X=10.
Tvärtom blir det då om tecknet med högre värde står först och det mindre efter, då skall det plussas på istället. XV blir alltså 15 (10+5=15).

1= I 11= XI 21= XXI 80= LXXX
2= II 12= XII 37= XXXVII 85= LXXXV
3= III 13= XIII 40= XL 90= XC
4= IV 14= XIV 48= XLVIII 95= XCV
5= V 15= XV 50= L 99= XCIX
6= VI 16= XVI 58= LVIII 100= C
7= VII 17= XVII 60= LX 137= CXXXVII
8= VIII 18= XVIII 63= LXIII 500= D
9= IX 19= XIX 70= LXX 736= DCCXXXVI
10= X 20= XX 79= LXXIX 1000= M

Här kan du omvandla siffror till romerska bokstäver eller tvärtom. Skriv antingen in ett siffertal (t.ex. 14) eller några romerska siffror (t.ex. XIV) och klicka på omvandla.

• Slaget vid Lützen inträffade MDCXXXII
• Karl XI (den elfte) dog år MDCXCVII
• Gustav IV Adolf föddes MDCCLXXVIII och dog MDCCCXXXVII
• Själv är jag född MCMLXIII

Skillnaden mellan det romerska siffersystemet och "vårat" (det arabiska) ligger i att det romerska beteckningarna alltid symboliserar samma värde, ett M står alltid för 1000, ett X är alltid 10 ett L alltid 50 och så vidare, medan det i vårat siffersystem bestämmer siffrans placering om det betecknar ental, tiotal, hundratal eller tusental.

Ibland skrivs 4 som IIII istället för IV, vilket man ofta kan se på klockor som använder sig av romerska siffror. Båda sätten har använts sedan antiken men man tror att IIII var det äldre sättet att skriva, liksom VIIII var föregångare till IX (9). Anledningen att man gick ifrån den längre varianten var troligen för att minska antal tecken när man skrev. Om man till exempel ville skriva 1999 så blev den längre varianten MDCCCCLXXXXVIIII medan den kortare blev MCMXCIX, vilket alltså blev betydligt färre tecken. För årtalet 1999 kan man ju också skriva MIM om man vill fast detta anses inte riktigt fint att göra så.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Tidningar:
• Populär historia nr 6/98
• Populär historia nr 2/99
• Foto taget av Matt, Flickr

Mer historia

Inlagd 2008-10-18 | Uppdaterad 2020-11-03