Historiska årtal

Historiska årtal från 1500 till 1999
1500-talet
1500Hans (Johan II) är Svensk, Norsk och Dansk kung
1 tunna mjöd kostar 4½ mark (1 mark = 8 öre = 24 örtugar)
1501 Hans (Johan II), blir avsatt som Svensk kung, och drar till Danmark
Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare för andra gången
1502Drottning Kristina (av Sachsen) ger upp Stockholm slott efter 7 mån. belägring
Kalmar, Gotland och Öland med Borgholm, är ännu trogna Kung Hans (Johan II)
1503 Sten Sture d.ä. dör i Jönköping
Svenskarna inleder en 7 år lång belägring av Kalmar slott
Leonardo da Vinci börjar måla Mona-Lisa
1504Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1 års stillestånd i kriget mot Danmark sluts
1505 f.d. sv. kung Hans anklagar svenskarna för uppror (de kom ej till avtalat möte)
1506Kriget mot danskarna tar ny fart
f.d. kung Hans kräver handelsblockad mot Sverige
Christofer Columbus dör i Spanien, 55 år gammal
1507 En dansk flotta under Sören Norby beskattar Åland
Svante Nilsson (Sture) godkänner att förhandlingar med Danmark återupptas
1508Efter förhandlingar införs vapenvila med Danmark
En pestepidemi drar över Finland
1509 Svenskarna sluter fred med Danskarna i Köpenhamn
1510Peter Hele uppfinner fickuret
Boktryckaren Paul Grijs börjar ge ut skolböcker, avlatsbrev och helgonlegender
1511 Sten Sture d.y. gifter sig med Kristina Gyllenstierna
Svante Nilsson (Sture) dör kring nyår, ca 52 år gammal
1512Erik Trolle blir riksföreståndare i mitten av januari
Sten Sture d.y. blir vald till ny riksföreståndare i juli
1513 Hans, kung av Danmark och Norge, dör i Ålborg, ca 58 år gammal
Kristian II blir vald till kung i Danmark och Norge
1514Kristian II kröns till kung i Köpenhamn och Oslo
1515 Dansk-Norska kungen Kristian II, gifter sig med Elisabeth av Habsburg
1516Ärkebiskop Gustav Trolle startar ett parti som vill störta Sten Sture d.y
1517 Sten Sture d.y. besegrar ärkebiskop Gustav Trolle och han fängslas
Riksdagsbeslut om att riva Gustav Trolles borg Almarestäket
1518Dansk-Norska kungen Kristian II besegras av Sten Sture d.y. vid Brännkyrka
1519 Leonardo da Vinci dör i Frankrike, 67 år gammal
1520Sten Sture d.y. blir sårad vid Bogesund och dör på Mälarens is, ca 26 år gl
Stockholms blodbad där 82 av Sten Stures anhängare och släktingar avrättas
Dansk-Norska kungen Kristian II, kröns till Svensk kung i Stockholm
I Mora manar Gustav Vasa till kamp mot Danskarna
1521 Den tyska reformatorn Martin Luther blir bannlyst av den katolska kyrkan
Gustav Vasas befrielsekrig startar
Kung Kristian II blir avsatt som svensk kung
Gustav Vasa blir vald till riksföreståndare
Gustav Vasas Dalahär belägrar Stockholm
1522Gustav Vasa får militärhjälp från Lübeck för att slå tillbaka danskarna
1523 Gustav Vasa blir vald till kung i Strängnäs den 6 juni
f.d. svenske kungen Kristian II, blir avsatt som Dansk och Norsk kung
1524Svenskarna tvingas avträda Gotland och Blekinge till Danmark
Gustav Vasa utser Olaus Petri till Stockholm stads sekreterare
Upptäcktsresaren Vasco da Gama dör,
1525 Slaget vid Bunketofta, dansk här mot skånska bönder
1526 Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm
Nya testamentet ges ut på svenska
1527 Gustav Vasa lägger grunden för reformationen
1528 Gustav Vasa kröns till kung i Uppsala
1529 Reformatorn Olaus Petri kräver att mässan skall hållas på svenska
1530La Lotto di Firenze - första lotteriet med pengar i vinst, hålls i Florens, Italien
1531 Gustav Vasa gifter sig med Katarina av Sachsen-Lauenburg
Klockupproret mot Gustav Vasa, bryter ut i Dalarna
f.d. kung Kristian II, fängslas på livstid
1532 Ledarna för klockupproret avrättas
1533 Erik XIV föds på Stockholms slott
1534Ett nytt mynt som kallas Dalern börjar ges ut
Grevefejden bryter ut
1535 Gustav Vasas hustru Katarina dör, dagen innan sin 22-årsdag
1536 Gustav Vasa gifter sig med Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
Gustav Vasa syster Margareta Vasa (Eriksdotter) dör
1537 Johan III föds på Stegeborgs slott
1538Den tyska perioden inleds. Kommer att pågå till 1543
1539 Sveriges äldsta myndighet, Kammarkollegiet grundas av Gustav Vasa
1540Reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Andreæ anklagas för högförräderi
1541Gustav Vasas bibel kommer ut, dvs. den första fullständiga bibeln på svenska
1542Dackefejden. Det sista och allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas
1543Nils Dacke, upprorsledaren mot Gustav Vasa, dör
Astronomen Nicolaus Copernicus dör, 70 år gammal
1544På riksdagen i Västerås beslutas om att Sverige skall bli ett ärftligt kungariket
Gustav Vasa förbjuder all helgondyrkan.
1545Halva Linköping förstörs i en brand
1546 Reformatorn och munken Martin Luther dör den 18 februari, 62 år gammal
Tycho Brahe, dansk astronom, föds i Skåne (då tillhörande Danmark)
1547Gustav Vasa förbjuder pilgrimsvandringar i Sverige
1548I Vaxholm börjar en fästning att byggas på order av Gustav Vasa
1549Uppsala slott börjar byggas på order av Gustav Vasa
1550Gustav Vasas son, Karl IX, föds på Stockholms slott
1551 Gustav Vasas hustru Margareta dör, 35 år gammal
1552 Gustav Vasa gifter sig med 17-åriga Katarina Stenbock
Reformatorn Olaus Petri dör, 59 år gammal
1553Vallanläggning och befästningsarbeten på Kalmar slott i huvudsak färdigställt
1554Första kaffehuset i Konstantinopel (Istanbul) öppnar
Ryska kriget startar
1555 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt. Fred 1557
1556Världens största jordbävning i Shaanzi, Kina, ca. 830 000 människor dör
1557Ryska kriget sluar. Fred i Novgorod
1558En ny mässordning trycks på både latin och svenska
1559 f.d. kungen Kristian II dör i fångenskap i Danmark, 77 år gammal
Första kvinnan anklagad för häxeri avrättas i Sverige
1560Gustav Vasa dör i sviterna av en magåkomma, ca 64 år gammal
Erik XIV blir vald till kung
1561Erik XIV kröns till kung i Uppsala
1562Blivande kungen Johan III, gifter sig med Katarina Jagellonica
1563Nordiska sjuårskriget startar. Krig med Danmark och Lübeck
Första polska kriget startar. Krig mot Polen och livländsk adel
1564 Astronomen och matematikern Galileo Galilei föds i Italien
Konstnären Michelangelo dör, nästan 89 år gammal
William Shakespeare föds i England
Ronneby blodbad den 4 september
1565Svenskarna erövrar Varberg från Danskarna
1566Blivande kungen Sigismund (III) föds i fängelset på Gripsholms slott
Astrologen och siaren Nostradamus dör, 62 år gammal
1567 Then swenska Psalmboken med 99 sånger ges ut
Erik XIV låter avrätta flera personer ur högadeln, de s.k. Sturemorden
1568 Bondflickan Karin Månsdotter gifter sig med Erik XIV och blir drottning
Efter uppror blir Johan III ny kung. Hans halvbror Erik XIV blir avsatt
Första polska kriget slutar efter 5 år, när Johan III tar makten i Sverige
1569 Det första statliga lotteriet hålls i London (11 jan)
1570 Freden i Stettin avslutar det nordiska sjuårskriget
Tjugofemårskriget mot Ryssland startar
1571 Sverige har ca 750.000 invånare
Älvsborgs lösen. Svenskarna får betala för att få tillbaka Älvsborgs färstning
Ärkebiskop Laurentius Petri ger ut en ny kyrkoordning
Nya kyrkoordningen påbjuder att föräldrarna skall lära sina barn Fader vår mm
1572 Uppsala slott härjas av en svår brand
1573Ärkebiskop Laurentius Petri dör 74 år gammal
1574Johan III flyttar fången Erik XIV från Västerås slott till Örbyhus
1575Anthonius Busenius öppnar Sveriges första moderna apotek i Stockholm
1576Johan III gudstjänstordning röda boken kommer ut
1577 Den avsatta kungen Erik XIV dör på Örbyhus slott, 43 år gammal
1578Johan III:s läkare, Benedictus Olai, ger ut läkeboken Een nyttigh läkare book
1579Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Maria av Pfalz
1580Spanska ridskolan i Wien startas i byn Lipizza
1581Johannes Rudbeckius föds. Han blir en av 1600-talets mest betydande biskopar
1582Hudiksvall får statsprivilegier
1583Stillestånd med Ryssland sluts på 3 år
1584Karlstad grundas av Karl IX
Den Ryska tsaren Ivan den förskräcklige dör, 53 år gammal
1585Kung Johan III gifter sig med Gunilla Bielke
1586Hertig Karl (Karl IX) grundar Karlskoga
Mary Stuart av Skottland döms till döden för en komplott mot Elisabeth 1
1587Mary Stuart avrättas genom halshuggning, 44 år gammal
Sigismund III blir vald till kung i Polen
1588Kungen i Danmark, Frederick II, dör 53 år gammal
Kristian IV, Frederick II son, bli ny kung i Danmark
1589Hertig Karls (senare Karl IX) hustru Marie av Pfalz dör, 28 år gammal
1590Diplomaten och riksrådet Johan Adler Salvius föds
1591Sveriges första bokhandel öppnar i Stockholm av tysken Hermann Sulke
1592Johan III dör på Stockholms slott, 54 år gammal
Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Kristina av Holstein-Gottorp
Polska kungen Sigismund ärver den Svenska tronen efter sin far, Johan III
1593Uppsala möte, där Svenska lutherska tron slås fast. Fler än 300 präster deltar
Johan III:s röda boken avskaffas
1594Sigismund kröns till Svensk kung i Uppsala domkyrka
1595Vadstena kloster upplöses av hertig Karl
Tjugofemårskriget mot Ryssland slutar med fred i Teusina
1596Svår missväxt drabbar Sverige med svält som följd
Ärkebiskop Abraham Angermannus reser runt för att spåra omoral bland folket
1597Svår missväxt drabbar Sverige igen, med svält som följd
1598Kung Sigismund anländer till Kalmar med en flotta och intar staden
Kriget mot Sigismund startar
Svår missväxt drabbar återigen Sverige med svält som följd
1599Kriget mot Sigismund slutar och Karl (IX) blir svensk riksföreståndare
En rad dödsdommar avkunnas över Sigismunds anhängare

1600-talet
1600Linköpings blodbad. 5 rådsherrar avrättas
Andra polska kriget startar
De första vallonerna kommer till Sverige
1601Astronomen Tycho Brahe dör i Prag, nästan 55 år gammal
William Shakespeare skriver Hamlet
1602Holländska Ostindiska kompaniet grundas i Amsterdam
1603Pesten härjar i Sverige
1604Hertig Karl tar sig kunganamnet Karl IX
1605Spanska författaren Miguel Cervantes ger ut sitt verk Don Quijote
1606 Konstnären Rembrandt föds den 15 juli i Holland
1607Karl IX kröns till kung i Uppsala
1608 Fransmännen grundlägger Quebec i Canada
1609Vetenskapsmannen Galileo Galilei bygger ett teleskop
De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän startar (slutar året efter)
1610 Galileo Galilei upptäcker de fyra största månarna till planeten Jupiter
Ingermanländska kriget börjar
1611Kalmarkriget - Danmark angriper Sverige
Hertig Karl dör på Nyköpings slott, efter flera slaganfall, 61 år gammal
Gustav II Adolf blir vald till ny kung, 17 år gammal
1612Danskarna plundrar och bränner Västervik. St Gertruds kyrka brinner ner
1613Kalmarkriget slutar.
Älvsborgs lösen svenskarna måste betala lösen för Älvsborgs fästning
Carl Gustaf Wrangel, blivande greve, fältherre och riksråd, föds
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1615Halmstads slott är färdigbyggt
1616William Shakespeare dör den 23 april, 52 år gammal
1617Gustav II Adolf kröns till kung i Uppsala
Beslut om att inv. som övergår till katolicism skall straffas med döden
Ingermanländska kriget slutar
1618Trettioåriga kriget startar i Böhmen
1619Älvsborgs lösen slutbetalas till Danskarna (en miljon daler silvermynt)
Alingsås grundläggs
1620Utvandring från Sverige förbjuds
Gustav II Adolf gifter sig med Maria Eleonora av Brandenburg, född i Tyskland
1621Första förordningen för skråväsendet införs
Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1622Karl X Gustav föds på Nyköpingshus
Lilla tullen införs, dvs. avgift på varor från landet till stan
1623Pesten härjar återigen, i Stockholm dör många
Gymnasiet i Västerås grundas av biskop Johannes Rudbeckius
1624 De första mynten i koppar präglas
1625Kvarntullen införs, dvs. för varje tunna råg el. korn som mals skall avgift läggas
Invandringen av valloner ökar, vilket gynnar järnhanteringen
Stockholm härjas av brand
1626Blivande drottningen Kristina föds på Stockholms slott
1627Katedralskolan i Linköping grundas
Det sista klippingmyntet präglas
1628 Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa
1629Ett stillestånd i Polska kriget sluts. Fred först 1660 i Oliva
En ny omgång av pesten härjar i landet
1630Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget
1631Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig. 12 000 stupade
1632Sigismund dör på Warszawas slott i Polen, 65 år gammal
Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen, 37 år gammal
Gustav II Adolf dotter Kristina blir drottning, 6 år gl. Förmyndarregering styr
1633 Londonborna kan för första gången köpa bananer
1634Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar
Göta hovrätt inrättas i Jönköping
1635Det 6-åriga stilleståndet med Polen som går ut, förlängs i 26 år till
1636 Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna
Harvarduniversitetet i Cambridge, Massachusetts i USA grundas
Blivande drottning Hedvig Eleonora föds
1637En zigenarförordning utfärdas. De skall fördrivas från Sverige innan 8/11 1638
1638Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika
Ny pestepidemi härjar
1639En svensk här besegrar kejsar Ferdinand III:s här vid Chemnitz i Sachsen
1640Gymnasier grundas i Stockholm och Göteborg
1641Gymnasier grundas i Skara och Viborg
Louis De Geer adlas för sina tjänster som kronans vapenleverantör
Kalmar slott härjas av en svår brand
1642 Astronomen Galileo Galilei dör i Italien, 77 år gammal
Matematikern och fysikern Isaac Newton föds i England
1643 Krig mot Danmark - Torstenssons krig
1644 Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt. Det största väger 19 kg
1645Kriget mot Danmark - Torstenssons krig slutar
Gotland, Jämtland, Härjedalen och Ösel blir svenskt efter freden i Brömsebro
1646Carl Gustaf Wrangel blir svensk överbefälhavare
1647 Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1648Westfaliska freden avslutar det 30-åriga kriget (oktober)
1649Stor hungersnöd i hela landet. Pågår även 1650
1650 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent äger jorden de brukar
Alla måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kommer straffas hårt
Kristina kröns till drottning i Stockholms Storkyrka
1651Drottning Kristina meddelar att hon tänker avsäga sig kronan (vilket sker 1654)
1652Första kaffehuset i London öppnar
Gränna och Vaxholm anläggs
Olof Rudbeck demonstrerar sin anatomiska upptäckt av lymfkärlen
1653En pestepidemi drabbar återigen Sverige
1654Carl Gustaf Wrangel börjar bygga Skokloster slott
Krig mot staden Bremen - första Bremiska kriget startar (mars-nov)
Drottning Kristina abdikerar 6 juni
Karl X Gustav kröns till kung i Uppsala 6 juni
1655Karl X Gustavs polska krig - krig mot Polen
Blivande kungen Karl XI föds
1656Karl X Gustavs ryska krig startar (maj)
Blivande drottning Ulrika Eleonora d.ä. föds i Danmark
1657Karl X Gustavs första danska krig startar i juni (slutar feb. 1658)
1658Karl X Gustavs andra danska krig startar i augusti
Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav
1659Eskilstuna grundas
En svensk här tillfångatas på Fyn i november
1660Karl X Gustav dör i Göteborg, 37 år gammal (jan)
Karl XI blir kung (med förmyndarregering) 5 år gammal
Karl X Gustavs polska krig slutar med freden i Oliva (apr)
Författaren Daniel Defoe föds. (Robinson Kruse)
1661 Europas första sedlar ges ut av Stockholm Banco. (16 juli)
Karl X Gustav ryska krig slutar med freden i Kardis
Den svenska mekanikens fader Christopher Polhem, föds på Gotland
Drottningholms slott förstörs vid en brand
1662Officiella sorgen efter Karl X Gustavs död slut
1663Collegium Medicum (föreg. till Socialstyrelsen) bildas
Ett religionsplakat förbjuder alla nya religiösa tankesätt
1664Karlshamn får stadsrättigheter
1665 På grund av ett felbyggt brygghus brinner stora delar av Nyköping upp
1666 Lunds universitet grundas
4/5 av London brinner och drygt 13 000 hus brinner ner
Andra Bremiska kriget pågår januari-november
1667Carlstens fästning vid Marstrand börjar byggas
1668 Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas
1669Konstnären Rembrandt dör den 4 okt, 63 år gammal
23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora
Allmän kyrkobön mot trolldom införs
1670Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv
Trolldomsprocesserna i Finland når sin kulmen. Många rättegångar hålls
1671Gårdsrätt införs, dvs. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare
1672Karl XI förklaras myndig. Han blev kung 1660 endast 6 år gammal
20 personer avrättas för häxeri, och 10 avlider i sviterna efter tortyr
1673En 5 år lång missväxtperiod börjar
1674Karl XI:s krig startar
En bok om svenskarnas äktenskap-, bad- & bastuvanor utges av ital. Magalotti
1675Karl XI kröns till kung i Uppsala
Fem kvinnor avrättas för häxeri i Gävle
Danmark förklarar Sverige krig
1676 Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde
I slaget vid Lund stupar 9 000 man, blir dock svensk seger
Blivande svenska kungen Fredrik I föds
1677Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas
Slaget vid Landskrona, 2 000 svenskar stupar, dock svensk seger
1678En svensk transportflotta går under vid Bornholm
Kompositören Antonio Vivaldi föds i Venedig
1679Carl Gustaf Wrangels slott Skokloster står färdigt
Karl XI:s krig slutar
1680Straffen för slagsmål och oljud vid kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff
Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (d.ä.)
1681Kyrkan i Mariefred brinner ner
Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge
I Skåne och Blekinge byts danska skolböcker och katekeser ut till svenska
1682Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott
Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp
1683Erik Dahlbergs stadsplan till Karl XI:s mönsterstad Karlskrona är klar
En tysk församling grundas i Malmö
1684 Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga. "försvenskningen"
Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken
1685Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland
Kaffet kommer till Sverige
Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland
1686Ny kyrkolag införs. Förhör skall nu hållas i Catechismi lära
Judar, Turkar, Morianer & Hedningar får bo i Sverige om de döps i kyrkan
Sverige befästs som en luthersk enhetsstat
1687Isaac Newton publicerar sin gravitationslag
1688Ulrika Eleonora, blivande drottning föds på Stockholms slott
1689f.d. drottning Kristina dör i Rom, 62 år gammal
1690Kakao/choklad kommer till Sverige
1691Sverige drabbas av missväxt
1692Gymnasiet i Kalmar grundas
1693Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal
1694Författaren & förkämpen för mänskliga rättigheter, François Voltaire, föds i Paris
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd
1696Peter den store får makten i Ryssland, 24 år gammal
1697Kung Karl XI dör, 42 år gammal, och hans son Karl XII blir kung, 15 år gl
Stockholms slott brinner ner. (7 maj)
1698Husbehovsbränningen av sprit förbjuds i landet
1699Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern

1700-talet
1700Stora nordiska kriget startar. Fred 1721
1701Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland
Riksbanken börjar ge ut sedlar
1702Stor brand i Uppsala, domkyrkan och slottet förstörs
1703Karl XII bibel kommer ut som är en revision av Gustav Vasas bibel
Kokboksförfattarinnan Cajsa Warg föds i Örebro
1704Sista avrättningen av en häxa i Sverige
1705Isaac Newton blir adlad
1706Stor svensk seger i slaget vid Fraustadt, Polen (stora nordiska kriget)
Svenskt nederlag i slaget vid Kalisch, Polen (stora nordiska kriget)
1707Carl von Linné föds den 23 maj i Småland
Ramlösa Hälsobrunn invigs till ära för Karl XII på hans 25-årsdag
1708Karl XII drar in i Ryssland med 40 000 man
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar
Karl XII förbjuder brännvinsbränning med brödsäd
1710 Pesten kommer till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör
Blivande svenska kungen Adolf Fredrik föds i Tyskland
1711Överflödsförordning införs - 2 daler silvermynt i böter om man dricker choklad
1712Man går tillbaka till julianska kalendern. Februari har 30 dagar detta år
Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau föds i Genève
1713Kalabaliken i Bender Karl XII blir tillfångatagen av turkar
1714Gabriel Daniel Fahrenheit uppfinner kvicksilvertermometern
1715Pga. kriget börjar nödmynt att tillverkas
Blivande drottning Ulrika Eleonora och Fredrik av Hessen-Kassel gifter sig
1716Christopher Polhem adlas av Karl XII
1717Första sjukhuset i Norden öppnas i Uppsala
1718 James Puckle uppfinner maskingeväret
Karl XII (36) stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Norge
1719Ryska trupper bränner ner Norrtälje
Ulrika Eleonora kröns till drottning i Uppsala
Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe.
1720Ulrika Eleonora avsäger sig regeringen till förmån för sin man, Fredrik I
Fredrik I av Hessen-Kassel blir svensk kung till sin död 1751
Blivande svenska drottningen Lovisa Ulrika föds i Berlin
1721Ryska flottan härjar norrländska kusten
Stora nordiska kriget slutar efter 21½ års krig
1722Regeringen beslutar att tobak ska börja importeras till Sverige
1723Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm brinner ner
1724Jonas Alströmer anlägger en fabrik i Alingsås
1725Missväxt i stora delar av landet med svält som följd
1726 Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen
Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor
1727Isaac Newton, tyngdlagens upptäckare, dör i London 84 år gammal
1728Upptäcksresaren James Cook föds i England
1729Spanien och Strobritannien sluter fred i Sevilla
1730Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna
1731Svenska Ostindiska kompaniet grundas
Daniel Defoe, författaren till Robinson Crusoe, dör 71 år gammal
1732 USA:s första president, George Washington, föds den 22 februari
Kompositören Joseph Haydn föds i Rohrau
1733Carl von Linné studerar mineralogi i Falun
Stephen Hales gör den första blodtrycksmätningen (på en häst)
1734 Ny lag avskaffar stympning som bestraffning
1735Carl von Linné ger ut sin bok Systema naturae
1736Uppfinnaren och fysikern James Watt föds i Skottland
1737Kompositören Georg Friedrich Händel drabbas av ett slaganfall, pga bankrutt
1738Partinamnen hattar och mössor börjar att andvändas i riksdagen
Sverige och Frankrike sluter ett 10-årigt vänskapsförbund
1739Vetenskapsakademin grundas
1740Carl Michael Bellman föds i Stockholm den 4 februari
Ett skålpund kaffe (0,425 kg) kostar lika mycket som en årslön för en dräng
1741Hattarnas ryska krig mot Ryssland. Fred i Åbo 1743
Ulrika Eleonora, f.d. regerande drottning, dör i kopporna, 53 år gammal
Kompositören Antonio Vivaldi dör 63 år gammal
1742Svenska hären kapitulerar i Helsingfors
Glasbruket Kosta grundas av landshövdingarna Koskull och Staël
1743En upprorisk bondehär från Falun tågar mot Stockholm (Stora Daldansen)
Hattarnas ryska krig slutar med freden i Åbo
1744Anders Celsius, celsiusskalans uppfinnare, dör 42 år gammal
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika gifter sig
1745Ett svenskt-ryskt försvarsförbund ingås
1746Gustav III föds i Stockholm den 24 januari
Blivande drottningen Sofia Magdalena föds i Köpenhamn (fru till Gustav III)
Brännvin görs för första gången med potatis
1747Mycket sill i havet längs Bohusläns kust gynnar fiskerinäringen ända till 1808
1748Karl XIII föds på Wrangelska palatset på Riddarholmen 26 sept
1749 Sverige får, som första land i världen, en modern befolkningsstatistik
1750Johann Sebastian Bach dör den 28 juli, 65 år gammal
Sverige har 1 780 678 invånare
1751Kung Fredrik I dör av kallbrand i Stockholm, 74 år gammal
Adolf Fredrik kröns till kung i Stockholms Storkyrka
Christopher Polhem dör i Stockholm, 89 år gammal
1752Serafimerlasarettet, Sveriges första lasarett, uppförs på Kungsholmen
1753 Tideräkningen ändras i Sverige från julianska till gregorianska
1754Sveriges första infektionssjukhus invigs i Kalmar
Författarinnan Anna Maria Lenngren föds i Uppsala
1755Tumba bruk grundas, för att Riksbanken vill hindra förfalskningar av sedlar
1756Wolfgang Amadeus Mozart föds i Salzburg den 27 januari
All husbehovsbränning av sprit förbjuds på obestämd tid. (bönderna blir arga)
1757Pommerska kriget. Sverige i krig mot Preussen. Fred i Hamburg 1762
Bönderna driver igenom ett kaffeförbud i riksdagen. (pga. se 1756)
1758Porslinsfabriken Marieberg grundas i Stockholm
Svenska armén drivs tillbaka till Stralsund där de innesluts
1759Blivande drottningen Hedvig Elisabeth av Holstein-Gottorp föds
Kompositören Georg Friedrich Händel dör 74 år gammal
1760Förbudet mot husbehovsbränningen av sprit hävs
1761 Marie "Madame" Tussaud föds den 1 december
Potatisens namngivare Jonas Alströmer dör 76 år gammal
1762Jacob Johan Anckarström föds. (mördar 1792 Gustav III)
Pommerska kriget slutar för Sveriges del
1763Jean Baptiste Bernadotte (blivande svensk kung) föds i Frankrike
Författarinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht dör 44 år gammal
1764James Hargreaves uppfinner Spinning Jenny, en ny och snabbare spinnmaskin
1765Mösspartiet tar makten i Sverige
1766Den första svenska tryckfrihetsförordningen antas
17672 009 696 människor bor i Sverige
1768Sveriges största gruvolycka inträffar i Västerby Storgruva. 12 dör
1769Napoleon Bonaparte föds på Korsika, 15 augusti
James Watt tar patent på den första användbara ångmaskinen
Kaffeförbudet hävs
Författaren Cajsa Warg dör, 65 år gammal
1770Ludwig van Beethoven föds i Bonn den 16 december
1771 Kung Adolf Fredrik dör av slaganfall, 60 år gammal
1772Gustav III kröns till kung i Storkyrkan i Stockholm
Gustav III gör en statskupp
1773Första föreställningen hålls på Kungliga Operan i Stockholm
Gustav III tillsätter en bibelkommission i syfte att förnya Bibeln
1774Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1775Beslut om att staten skall ta hand om brännvinstillverkningen
1776Oavhängighetsförklaringen skrivs under i USA den 4 juli (Independence Day)
1777Blivande drottningen Désirée föds i Frankrike. (blivande fru till Karl XIV Johan)
1778 Carl von Linné dör den 10 januari, 70 år gammal
Författaren och filosofen Francois Voltaire dör den 30 maj, 83 år gammal
Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau dör den 2 juli, 66 år gammal
Gustav IV Adolf föds på Stockholms slott den 1 november
Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn
1779 Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet
1780Sverige har 2 118 281 invånare. 17 938 stycken gifter sig
1781Religionsfrihetslag införs, icke-svenskar har rätt att utöva sin egen religion
Blivande svenska drottningen Fredrika av Baden föds
1782Skalden och biskopen Esaias Tegnér föds i Värmland
Änkedrottning Lovisa Ulrika dör nästan 62 år gammal
1783 Sista offentliga hängningen i anordnas i London. (7 nov)
1784Gustav III förvärvar ön St Barthélemy, Karibien, som blir svensk koloni till 1878
1785Långe Jan, Sveriges högsta fyr, invigs på Ölands södra udde
Tyska sagoförfattaren Jacob Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
1786Svenska Akademin grundas av Gustav III
Tyska sagoförfattaren Wilhelm Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
Östersund grundas av Gustav III
1787Husbehovsbränningen släpps fri igen
1788Gustaf III ryska krig startar (juni)
Gustaf III danska krig, kallad "teaterkriget" startar (sept)
Anjalaförbundet - officerare gör uppror mot Gustav III.
1789 George Washington blir USA:s 1: president
Riksgäldskontoret grundas för att skapa ordning i statens finanser
Franska revolutionen startar
Joseph Ignace Guillotin får ge namn åt "giljotinen"
1790Greve de Sivrac uppfinner den första 2-hjuliga cykeln, kallad "rullande trähäst"
Gustaf III ryska krig slutar med freden i Värälä
1791Wolfgang Amadeus Mozart dör den 5 december i Wien, 35 år gammal
1792Gustav III skjuts vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare, 46 år gl
Anckarström, Gustav III:s mördare, avrättas genom halshuggning och stegling
Gustav IV Adolf blir omyndig kung, 13 år gammal. Förmyndare tillsätts
1793 Frankrikes f.d. kung, Louis XVI avrättas den 21 januari
1793 Frankrikes f.d. drottning Marie Antoinette avrättas den 16 oktober
1794Franska politikern och revolutionären Maximilien de Robespierre avrättas 28 juli
Kaffet förbjuds återigen i Sverige
1795Nationalskalden Carl Michael Bellman dör den 11 februari, 55 år gammal
1796 Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor
Kaffeförbudet hävs
1797Tonsättaren och kompositören Franz Schubert föds i Wien
John Adams blir USA:s 2:a president
1798Jean Baptiste Bernadotte (senare Karl XIV Johan) gifter sig med Désirée Clary
1799Oscar I föds den 4 juli i Paris
Franska revolutionen slutar
Kaffeförbud igen (för 3:e gången)

1800-talet
1800Gustav IV Adolf kröns till kung i Norrköping
1801 Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus
Thomas Jeffersson blir USA:s 3:e president
Författarinnan Fredrika Bremer föds
1802Kaffeförbudet från 1799 hävs
Författaren Alexandre Dumas d.ä. föds i Frankrike
1803Sverige har 2,3 miljoner invånare
Prästen, riksdagsmannen och skriftställaren Anders Chydenius avlider
1804Napoleon Bonaparte utropar sig själv till fransk kejsare
1805Sverige går med i kriget mot Frankrike, kallat första Napoleonkrigenkriget
Danska författaren H.C. Andersen föds 2 april
Engelska sjöhjälten Horatio Nelson stupar vid Trafalgar (okt.)
1806Den första ångdrivna kvarnen uppförs i Stockholm. Får namnet Eldkvarn
Den svenska kirurgins fader, Olof af Acrel, dör 88 år gammal
1807London blir den första staden i världen med gasbelysning
Blivande svenska drottningen Josefina föds i Milano
Miniatyr- och gouachemålaren Niclas Lafrensen d.y. dör 70 år gammal
1808Finska kriget startar - krig mot Ryssland
Danska kungen Kristian VII dör 13 mars, 59 år gammal
Danska kriget startar
Diktaren och författaren Thomas Thorild dör i Greifswald 49 år gammal
1809Baltzar Bogislaus von Platens arbete med Göta Kanal påbörjas
Kung Gustav IV Adolf blir avsatt och drar i landsflykt
Karl XIII blir riksföreståndare
Finska kriget slutar med fred i Fredrikshamn
James Madison blir USA:s 4:e president
1810 Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föds i Polen
Första Napoleonkrigenkriget slutar för Sveriges del
1811 Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar
1812 Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814
1813Sverige går med i Napoleonkriget
Änkedrottning Sofia Magdalena dör 67 år gammal (21 aug.)
f.d. drottning Fredrika av Baden dör 45 år gammal (25 sept.)
1814Sergels torgs namngivare, bildhuggare Johan Tobias Sergel, dör 73 år gammal
Sveriges deltagande i Napoleonkriget avslutas 30 maj
Fälttåget mot Norge 26 juli - 14 augusti
1815Andra Napoleonkriget slutar när Napoleon besegras i slaget vid Waterloo
1816Beslut om tvångsvaccinering av barn, vilket skall stoppa smittkoppor
1817Förbud mot kaffedrickning i Sverige införs (för 5:e gången)
Författarinnan Anna Maria Lenngren dör 62 år gamma
James Monroe blir USA:s 5:e president
1818Karl XIII dör, 69 år gl. (5 febr.) Karl XIV Johan blir kung i Sverige-Norge
Karl XIII:s hustru Hedvig Elisabeth dör 59 år gammal (20 juni)
Sveriges första statsminister, Louis De Geer, föds
1819Symaskinens skapare, Elias Howe, föds i Massachusetts
1820Sverige har 2 584 690 invånare
Den svenska sångerskan Jenny Lind föds i Stockholm
1821Napoleon Bonaparte dör som fånge på ön Saint Helena, 51 år gammal
1822 358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa
Kaffeförbudet som varat i 5 år hävs
1823Sveriges äldsta bokförlag Norstedts förlag grundas
Rosendals slott på Djurgården börjar byggas till Karl XIV Johan
Lyxbeskattningen på kaffe, siden och övriga lyxvaror hävs
1824Morgontidningen Stockholms dagblad grundas. Den läggs ner 1931
1825Fransman Louis Braille skapar den första användbara blindskriftssystemet
John Quincy Adams blir USA:s 6:e president
1826Karl XV föds den 3 maj på Stockholms slott
1827Ludwig van Beethoven dör i Wien, 56 år gammal
1828Tonsättaren Franz Schubert dör av syfilis och tyfus, 31 år gammal
Blivande svenska drottningen Lovisa föds i Holland
Författaren och poeten Viktor Rydberg föds i Jönköping
1829Oscar II föds den 21 januari på Stockholms slott
Andrew Jackson blir USA:s 7:e president
1830Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet
1831 Sveriges första nykterhetsförening bildas av Samuel Owen
De första hästkapplöpningarna i Sverige hålls på Ladugårdsgärdet i Stockholm
Sista avrättningen genom hängning sker på Carlsens fästning i Marstrand
1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik
Dödsstraff genom hängning avskaffas pga. humanitära skäl
1833Tjuven Lasse-Maja ger ut sin självbiografi, på Carlstens fästning, Marstrand
Uppfinnaren och Nobelprisets grundare, Alfred Nobel föds i Stockholm
1834 Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland
Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet. 12 500 dör
1835Författaren Mark Twain föds i Florida (Huckleberry Finn)(Tom Sawyer)
1836Triumfbågen på Champs-Élysées i Paris är färdigbyggd
Blivande drottningen Sofia av Nassau föds
1837Martin Van Buren blir USA:s 8:e president
F.d. kung Gustav IV Adolf dör i Schweiz 58 år gl
1838Demonstrationer och kravaller i Stockholm mot judar
Norrmannen Christian Gerhard Ameln startar företaget ABBA
1839Den första stearinljusfabriken startas av Lars Johan Hierta
1840De första egentliga frimärkena kommer ut i Storbritannien
1841 Stockstraffet avskaffas
William Henry Harrison blir USA:s 9:e president. Dör efter 1 månad
John Tyler blir USA:s 10 president
Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas
1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola
1843Det bayerska ölet kommer till Sverige
Adolf Ludvig Ribbing (delaktig i morder på Gustav III) dör i Paris, 78 år gammal
1844 Karl XIV Johan dör av slaganfall och kallbrand, 81 år gl. Oscar I blir ny kung
Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel
Lustgas används för första gången i narkossyfte
1845 Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs
Stortjuven Lasse-Maja dör, 59 år gammal
James Polk blir USA:s 11 president
1846 Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel
Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg
1847Den första chokladkakan tillverkas av Joseph Fry i Bristol
Kompositören Felix Mendelssohn-Bartholdy dör 38 år gammal
1848Jasper Newton Daniel, whiskysorten Jack Daniels uppfinnare, föds i Tennessee
Danska kungen Kristian VIII dör vid 61 års ålder
1849 Säkerhetsnålen patenteras i USA av uppfinnaren Walter Hunt (10 apr)
Zachary Taylor blir USA:s 12 president
Författaren August Strindberg föds i Stockholm
Kompositören och pianisten Frédéric Chopin dör 39 år gammal
1850Grunden till dagens polis läggs i Stockholm
Millard Fillmore blir USA:s 13:e president
1851Tidningen New York Times kommer ut för första gången
1852Henri Becquerel, radioaktivitetens upptäckare föds i Frankrike
1853 Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik
Gasbelysning på Stockholms gator införs
Konstnären Carl Larsson föds i Stockholm
Franklin Pierce blir USA:s 14:e president
1854 Irländske författaren Oscar Wilde föds i Dublin
Svenska målaren Johan Gustaf Sandberg dör 72 år gammal
1855 Offentliga spö- och risstraff avskaffas
Frimärken på inrikes brev börjar användas
1856 Sveriges första järnväg öppnas mellan Örebro-Ervalla-Nora
Sigmund Freud föds i Österrike (nu Tjeckien)
1857Militären Robert Baden Powell, scoutrörelsens grundare, föds i London
James Buchanan blir USA:s 15:e president
1858 Husagan avskaffas. En husbonde får inte längre aga sin hustru och anställda
Ogifta kvinnor över 25 år kan bli myndiga efter domstolsbeslut
Blivande kungen Gustav V föds på Drottningholms slott den 16 juni
Författarinnan Selma Lagerlöf föds i Värmland
1859Oscar I dör av en hjärntumör, 60 år gammal. Sonen Karl XV blir ny kung
Sagoförfattaren Wilhelm Grimm dör 73 år gammal
1860Författaren och poeten Gustaf Fröding föds i Karlstad
All husbehovsbränning förbjuds helt (igen)
Änkedrottning Désirée dör 83 år gammal
1861Abraham Lincoln blir USA:s 16:e president
Prins Carl Bernadotte föds den 27 februari
1862Sockenstämman ersätts med kommunalstämma och kyrkostämma
Järnvägen mellan Stockholm - Göteborg invigs. Resan tar 14 tim
Sveriges blivande drottning Victoria av Baden föds
1863Världens första tunnelbanelinje öppnas i London (med ångdrivna lok)
Sagoförfattaren Jacob Grimm dör 78 år gammal
1864Enligt ny lag får självmördare och avrättade nu begravas i "vigd jord"
1865 Svenska röda korset bildas
Alfred Nobel uppfinner dynamiten
USA:s president Abraham Lincoln mördas på Fordteatern i Washingotn D.C
Andrew Johnson blir USA:s 17:e president
1866Ku Klux Klan bildas i Tennessee, USA
"Sveriges Rikes Ständers Bank" ändrar namn till Sveriges riksbank
1867Alfred Nobel tar patent på dynamiten
Lindanserskan Elvira Madigan föds
1868Sveriges första folkhögskola grundas
1869Uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föds i Västergötland (AGAfyren)
Ulysses S. Grant blir USA:s 18:e president
1870Författaren Charles Dickens dör 58 år gammal (Oliver Twist)
Författaren Alexandre Dumas d.ä. dör 68 år gammal (De tre musketörerna)
1871Stor eldsvåda i Chicago lägger 17.450 hus i aska
Svenska drottningen Lovisa dör 42 år gammal
1872Karl XV dör av tarmtuberkulos, 46 år gammal. Ny kung blir brodern Oscar II
De schweiziska bröderna Cloetta grundar en chokladfabrik i Malmö
1873 Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan"
Levi Strauss börjar sälja jeansbyxor i USA
1874Barnboksförfattaren Elsa Beskow föds i Stockholm
1875Tändsticksfabriken i Tidaholm fattar eld och 46 unga flickor dör
Danska författaren H.C. Andersen dör 70 år gammal
1876 Konrad Tektor och Gustaf Adolf Hjert blir de sista som avrättas offentligt
Statsministerämbetet införs
Svenska änkedrottningen Josefina dör 69 år gammal
Företaget LM Ericsson grundas av Lars Magnus Ericsson
1877 Telefonen börjar införas i Sverige
Thomas Alva Edison bygger den första "fonografen" dvs. grammofonen
Rutherford B. Hayes blir USA:s 19:e president
1878 Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk
1879Albert Einstein föds i Tyskland den 14 mars
1880Det finns 374 stycken ölbryggerier i landet
1881Pablo Picasso föds i Malaga i Spanien den 25 oktober
Nattarbete för barn och ungdom förbjuds enlig lag
James A. Garfield blir USA:s 20 president den 4 mars
USA:s president James A. Garfield skjuts den 2 juli och dör 19 sept
Cherster A. Arthur blir USA:s 21:a president
1882Gustav VI Adolf föds på Stockholms slott den 11 november
Naturforskaren och författaren Charles Darwin dör 73 år gammal
1883Gustav de Laval startar AB Separator, vilket senare blir Alfa Laval
1884BRöderna Ivarsson Osby startar världens ledande träleksaksföretag BRIO
1885Den första lyckade blindtarmsoperationen genomförs. (4 jan)
Grover Cleveland blir USA:s 22:a president
1886John S. Pemberton uppfinner Coca-cola, som de första 7 åren innehåller kokain
1887August Strindbergs Hemsöborna kommer ut
Jenny Lind kallad Den svenska näktergalen dör i England 67 år gammal
1888Jack the Ripper mördar 5 kvinnor i London
Harpo Marx (en av bröderna Marx) föds i New York
1889 Charlie Chaplin föds den 16 april i London
Adolf Hitler föds den 20 april i Österrike
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildas i Stockholm
Eiffeltornet står klart till världsutställningen i Paris
Första rikstelefonkatalogen i Sverige kom ut. Den innehöll 320 abonnenter
Benjamin Harrison blir USA:s 23:e president
1890 Anna Månsdotter avrättas. Hon blir den sista kvinnan som avrättas i Sverige
Konstnären Vincent van Gogh gör självmord, 37 år gammal
I USA avrättas den första personen i elektriska stolen. (6 aug)
1891 Artur Hazelius grundar Skansen i Stockholm
1892 Svensken Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln
1893Världens första Pariserhjul står klar till världsutställningen i Chicago
Grover Cleveland blir USA:s 24 president. Han var även deras 22:a president
1894 Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1895 Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålarna vid ett experiment. (8 nov)
Författaren Viktor Rydberg dör 66 år gammal
1896 Dynamituppfinnaren Alfred Nobel dör den 10 december, 63 år gammal
Sveriges första statsminister, Louis De Geer dör 78 år gammal
1897Första Penninglotten släpps
Andreé-expeditionen ger sig iväg mot Nordpolen i luftballong
William McKinley blir USA:s 25:e president
1898 Det radioaktiva grundämnet radium upptäcks av Marie och Pierre Curie
Författaren Vilhelm Moberg föds i Småland
Poeten Nils Ferlin föds i Karlstad
1899Alfred Hitchcock, skräckfilmens mästare föds den 13 augusti

1900-talet
1900Motorcykelns uppfinnare, tysken Gottlieb Daimler, dör den 6 mars
1901 Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket
Kalle Ankas skapare, Walter Elias Disney föds i Chicago
USA:s president William McKinley mördas
Skansens skapare Artur Hazelius dör 67 år gammal
Theodore Roosevelt blir USA:s 26:e president
1902Henry Ford startar sin bilfabrik i USA
Franska författaren Émile Zola dör 62 år gammal
1903 Henry Ford säljer sin första Ford den 23 juli
Kokainet tas bort ifrån Coca-coladrycken
Målare och konstnären Paul Gauguin dör 54 år gammal
1904Rysk-japanska kriget startar
1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses
Författaren Jules Verne dör 77 år gammal
1906Danska kungen Kristian IX dör 87 år gammal (jan.)
Ett stort jordskalv drabbar San Francisco den 18 april, ca 3 000 dör
Norska författaren Henrik Ibsen dör 78 år gammal (maj)
Morsesignalen SOS etableras som internationellt nödrop. "save our souls"
1907 Oscar II dör, 78 år gammal. Ny kung blir Gustav V
Författaren Astrid Lindgren föds i Småland
1908 FBI (Federal Bureau of Investigation) grundas
1909 Fransmannen Louis Blériot korsar Engelska kanalen med flygplan
Allmän rösträtt för alla män oavsett inkomst/förmögenhet införs
William Howard Taft blir USA:s 27:e president
1910 Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige, med giljotin
Norges nationalsångskrivare Björnstjerne Björnson dör i Paris 77 år gammal
Engelska kungen Edward VII dör 68 år gammal (maj)
1911Flygplan används för första gången till att släppa bomber
Poeten Gustaf Fröding dör i Stockholm, 50 år gammal
Henry David Lee startar sin jeanstillverkning
1912 Titanic sjunker och ca 1522 personer omkommer
Olympiska spelen hålls i Stockholm
August Strindberg dör 63 år gammal
1913 Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset
Uppfinnaren Gustaf De Laval dör 2 februari, 67 år gammal
Woodrow Wilson blir USA:s 28:e president
Änkedrottning Sofia av Nassau dör 30 december, 77 år gammal
1914 Skotten i Sarajevo den 28 juni utlöser första världskriget
Motbokstvång börjar att införas
1915Ku Klux Klan, som upplöstes på 1870-talet, återbildas
1916Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är färdigbyggt
Ransonering av livsmedel införs
1917AB Vin & Spritcentralen bildas
Ryska revolutionen bryter ut
Starkölet förbjuds
1918 Rysslands sista tsar Nikolaj II avrättas tillsammans med sin familj (16 juli)
Spanska sjukan bryter ut i Sverige
Första världskriget slutar (11 nov)
John Bauer omkommer när båten Per Brahe förliser på Vättern (20 nov)
1919Konstnären Carl Larsson dör 65 år gammal (jan.)
Åtta timmars arbetsdag lagstadgas
Mors dag firas för första gången i Sverige
Konstnären Pierre Auguste Renoir dör 78 år gammal (dec.)
1920Ny äktenskapslag gör makarna jämställda inför lagen
Konstnären Anders Zorn dör 60 år gammal
1921 Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt
Warren G. Harding blir USA:s 29:e president
1922 Carl Munter och Baltzar von Platen uppfinner kylskåpet
Vasaloppet grundas
Telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell dör 75 år gammal
1923 Röntgenstrålarnas uppfinnare, Wilhelm Conrad Röntgen dör, 77 år gammal
Ön Honshu (japan) drabbas av jordbävning. ca 150 000 personer dog
USA:s president Warren G. Harding dör, Calvin Coolidge blir ny president
1924Gee John blir den första att avrättas i gaskammare i Nevada, USA. (8 feb)
Världens första TV-sändning genomförs av John Baird i England
1925Hjalmar Branting, f.d. statsminister dör, 64 år gammal
1926Första elektriska tåget sätts in i trafik mellan Stockholm - Göteborg
Målare och konstnären Claude Monet dör 86 år gammal (5 dec.)
LM Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson dör 80 år gammal (17 dec.)
1927Charles Lindbergh blir den förste att flyga över Atlanten
Första serietillverkade Volvobilen rullar ut från fabriken
1928 Skotten Alexander Fleming upptäcker penicillinet
Första tecknade filmen med ljud visas i USA. Musse Pigg var en som var med
Första TV-bilderna sänds över Atlanten
1929Ljudfilmen har svensk premiär i Stockholm
Herbert C. Hoover blir USA:s 31:e president
1930Sverige har 6 142 191 invånare
Sveriges drottning Victoria dör 67 år gammal
Kvarlevorna efter Andreé-expeditionens deltagare hittas på Vitön, efter 33 år
1931Uppfinnaren Thomas Alva Edison dör i USA, 84 år gammal
Nobelpristagaren och skalden Erik Axel Karlfeldt dör 66 år gammal
1932Franklin D Roosevelt blir USA:s 32 president
1933 Adolf Hitler blir tysk rikskansler
1934Kalle Anka dyker upp för första gången den 9 juni
1935 Elvis Presley föds den 8 januari
1936 "Djungelbokens" författare, Rudyard Kipling, dör 70 år gammal
Adolf Hitler lanserar den första Wolksvagen, för att stärka den tyska ekonomin
BBC i England börjar sända regelbundna TV-sändningar
1937Beslut tas om införandet av 7-årig skola
Uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén dör 68 år gammal
Tyska luftskeppet Hindenburg fattar eld och 35 personer omkommer
Världens första tecknade långfilm "Snövit och de sju dvärgarna" har premiär
1938Kristallnatte" inleder Tysklands hetsjakt på judar
Ny semesterlag införs vilket ger 2 veckors betald semester
1939Andra världskriget startar 3 september
Läkare, neurolog och författare Sigmund Freud dör 83 år gammal
1940 Selma Lagerlöf dör 81 år gammal
John Lennon föds den 9 okt
1941 Tyskland anfaller Sovjetunionen (juni)
Japanerna bombar Pearl Harbor. (7 dec)
USA, England och Australien förklarar krig mot Japan. (8 dec)
1942Astrid Lindgrens Pippi Långstrump kommer ut
1943Pentagon i Washington, USA, invigs den 15 januari
1944Illustratör och konstnären Jenny Nyström dör, 91 år gammal (jan.)
Den Norska konstnären Edvard Munch dör, 80 år gammal (jan.)
Hitlers V-1-raketer bombar London (juni)
Paris befrias från tyskarna den 25 augusti
Tidningen Expressen börjar säljas
1945Harry S. Truman blir USA:s 33:e president den 12 april
Adolf Hitler begår självmord den 30 april, 56 år gammal
Världens första atombomber fälls över Hiroshima (6 aug) och Nagasaki (9 aug)
Andra världskriget slutar den 2 september, sedan Japan kapitulerat
Förenta nationerna (FN) bildas av andra världkrigets segrare (24 oktober)
1946 Carl XVI Gustaf föds den 30 april
1947 Arvprins Gustaf Adolf Bernadotte omkommer i en flygolycka, 26 jan
Maffiakungen Alphonse "Al" Capone dör i Miami, 48 år gammal
"Målarprinsen" Eugen Bernadotte dör 82 år gammal
1948 FN antar deklarationen om mänskliga rättigheter
Israel deklareras som oberoende stat
1949Första grammofonskivorna i vinyl går att köpa
1950 Koreakriget startar
Kung Gustav V dör, 92 år gammal. Han efterträds av Gustav VI Adolf
1951Svensk DC-3:a skjuts ner av sovjetiskt flyg öster om Gotska Sandön. (13 jun)
1952 Fullständig religionsfrihet införs
1953Dwight D. Eisenhower blir USA:s 34:e president
Dag Hammarskjöld (1905-1961) blir FN:s generalsekreterare i april
Koreakriget slutar den 27 juli
Coca-cola lanseras för första gången i Sverige
1954Målare och skulptör Henri Matisse avlider, 84 år gammal
1955Snillet Albert Einstein dör i Amerika, 76 år gammal
Det 38 år långa starkölsförbudet hävs
Motboken avskaffas
Alexander Fleming, penicillinet upptäckare, dör 73 år gammal
1956Hårddisken uppfinns av IBM
1957Hunden Laika sänds upp i rymden i Sputnik 2. (3 nov)
Vietnamkriget startar
Sveriges Radio/TV börjar sända regelbundna TV-sändningar
1958Den sista "stenkakan" (grammofonskivan) ges ut i Sverige
Aktuellt börjar visas
1959 Allmän tilläggspension (ATP) införs
Den första obemannade rymdfarkosten landar på månen (14 sep)
1960 SS-officeren Adolf Eichmann tas tillfånga i Argentina den 11 maj
1961 Berlinmuren uppförs
Ryssen Jurij Gagarin blir den första människan i rymden (april)
Dag Hammarskjöld omkommer under oklara omständigheter i en flygolycka
John F. Kennedy blir USA:s 35 president
1962Marilyn Monroe hittas död den 5 augusti, 36 år gammal
Ny lag om 9-årig grundskola grundas
1963USA:s president John F. Kennedy (46) mördas 22/11 i Dallas, Texas
Lyndon B. Johnson blir USA:s 36:e president
1964ANC-ledaren Nelson Mandela döms till livstids fängelse
1965Winston Churchill dör, 90 år gammal
Befrielsekämpen Malcolm X mördas den 21 februari
Stan Laurel, Halvan i Helan och Halvan, dör 75 år gammal
1966 Walt Disney, skaparen av bla. Kalle Anka, dör 65 år gammal
1967 Christian Barnard genomför det första hjärtbytet
Högertrafik genomförs den 3 september
1968 Richard Nixon blir president i USA
Martin Luther King mördas i Memphis, USA, 39 år gammal
1969 Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de första människorna på månen
Sverige får 2 TV-kanaler
Richard Nixon blir USA:s 37:e president
1970TV börjar sända i färg
1971Demonstranter i Kungsträdgården hindrar att almarna där fälls
1972Ölandsbron invigs
1973Gustav VI Adolf dör 90 år och 10 månader gammal
Carl XVI Gustaf blir kung, 27 år gammal
Författaren Vilhelm Moberg dör, nästan 75 år gammal
1974 ABBA segrar i schlagerfestivalen med Waterloo
USA:s president Richard Nixon avgår efter Watergate-skandalen
Gerald Ford blir utsedd till USA:s 38:e president, ej vald
1975Spaniens statschef Francisco Franco dör den 20 november
Vietnamkriget slutar efter 18 år
1976Pensionsåldern sänks från 67 till 65 år
1977Elvis Presley dör den 16 augusti i Memphis, 42 år gammal
Charlie Chaplin dör den 25 december i Schweiz, 88 år gammal
Jimmy Carter blir USA:s 39 president
1978Racerföraren Ronnie Peterson omkommer i en Formel 1 tävling, 34 år gammal
Över 900 st. begår kollektivt självmord i Guyana, med Jim Jones i spetsen
1979Ny lag träder ikraft som kriminaliserar aga av barn
1980 Alfred Hitchcock dör, 80 år gammal
John Lennon blir mördad den 8 december i New York, 40 år gammal
1981En sovjetisk ubåt U 137 går på grund i Karlskrona skärgård
Ronald Reagan blir USA:s 40:e president
1982Skådespelaren Ingrid Bergman dör i London på sin 67-årsdag
Steven Spielbergs film E.T. har premiär i Sverige
1983Det beslutas att Sveriges officiella nationaldag skall vara den 6 juni
1984Bröderna Herrey segrar i Schlagerfestivalen med Diggi-lo-diggi-ley
19855- och 25-öringarna tas bort som betalningsmedel
1986 Statsminister Olof Palme mördas den 28 februari, 59 år gammal
Kärnkraftverket i Tjernobyl havererar
1987Ny 100-lapp med Carl von Linné kommer ut
Trubaduren Cornelis Vreeswijk dör, 50 år gammal
1988 Ett fullsatt Pan Am-plan sprängs över Lockerbie och 270 personer dör
1989 Berlinmuren rivs
George Bush blir USA:s 41:a president
1990 ANC-ledaren Nelson Mandela släpps efter 27 år i fängelse
1991USA inledde "operation Ökenstorm" mot Irak
1992Gunnar Sträng, socialdemokratisk politiker dör, 85 år gammal
1993Ett Jasplan störtar i Stockholm under vattenfestivalen
William Jefferson Clinton blir USA:s 42:a president
1994 Estonia sjunker och minst 852 personer omkommer
1995En bilbomb dödar 168 personer i ett köpcenter i Oklahoma City, USA
1996Sista avrättningen genom hängning sker i USA den 25 januari
Göran Persson blir ny statsminister efter Ingvar Carlsson
Ny 50-lapp med Jenny Lind som motiv kommer ut
199739 st i Sekten Heaven´s Gate begår kollektivt självmord
Emils pappa dvs. Allan Edwall, dör 72 år gammal
Prinsessan Diana av Wales omkommer i en bilolycka
1998EU beslutar att införa euro som en gemensam valuta
Vid en brand i en festlokal i Göteborg omkommer 63 ungdomar
1999Sista avrättningen genom gaskammare sker i USA
Världens befolkning passerar 6 miljarder den 12 oktober

Källor
Böcker:
Sveriges historia, koncentrerad uppslagsbok (Prisma)
Boken om Sveriges historia (Forum)
Alla tiders historia

Hemsidor:
» runeberg.org
» synonymer.se

Inlagd 2006-03-23 | Uppdaterad 2020-01-11