Historiska årtal

Historiska årtal från 1400 till 1999

1400-talet
1400· Vadstena får stadsrättigheter
· Rikard II av England dör
1401·
1402· Island drabbas av pesten
1403· Eksjö får stadsrättigheter
· En dansk-svensk flotta seglar till Gotland för att återerövra ön från Tyska orden
1404· Stillestånd sluts mellan drottning Margaretas och Tyska ordens trupper i Visby (juli)
1405· Första anteckning om att whisky tillverkas av katolska munkar på Irland
1406· Malmö latinskola grundas
· Erik av Pommern gifter sig med Filippa av England
1407· Stor brand i Stockholm och cirka 1 600 dör (stadens 3:e största brand)
1408· Gotland inlöses från Tyska orden
1409· Universitetet i Leipzig grundas
1410· Erik av Pommern avrättar en av sina närmsta män för våldtäkt
1411·
1412· Drottning Margareta dör av pesten (okt)
· Erik av Pommern blir ensam unionskung
1413· St Andrews-universitetet i Skottland grundas
· Enköping och Landskrona får stadsrättigheter
1414· Pass införs i England
1415· England besegrar Frankrike vid Agincourt
· Reformatorn Jan Hus bränns på bål för kätteri
1416· Fred sluts mellan Kalmarunionen och Lübeck
1417· Stillestånd mellan Kalmarunionen och holsteinarna i Schleswig (november)
1418· Blivande svensk-norska drottningen Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud) föds
1419· Rostocks universitet i Tyskland grundas
· Stockholm drabbas av en stor brand och arkiven i Rådhuset förstörs (14-15 juni)
1420· Stillestånd mellan Kalmarunionen och Holsteinarna i Flensburg
1421· Henrik VI blir kung i England
1422· Sverige drabbas av pesten
1423·
1424· Erik av Pommern drar på pilgrimsfärd i två år. Filippa är nodisk regent under tiden
1425·
1426· Kristian I föds
1427·
1428· Landskrona bränns ner av Hansan
1429·
1430· Vadstena klosterkyrka invigs
· Filippa av England dör (jan)
1431· Jeanne d'Arc bränns på bål
1432·
1433· Västervik får stadsrättigheter
1434· Engelbrektsupproret bryter ut i Bergslagen
1435· Erik av Pommern blir svensk kung (i 89 dagar)
· Engelbrekt Engelbrektsson utses till rikshövitsman
1436· Erik av Pommern åter svensk kung
· Stockholm får stadsrättigheter
1437· Upprorsledaren Erik Puke avrättas
1438· Karl Knutsson (Bonde) blir riksföreståndare
· Upproren i Dalarna och Värmland slås ner
1439· Erik av Pommern avsatt som unionskung
1440· Kristoffer av Bayern blir kung av Danmark
· Eton College grundas i England
1441· Kristoffer av Bayern blir kung i Sverige
· Henrik VI grundar King's College i Cambridge
1442· Kristoffer av Bayern blir kung av Norge
1443·
1444·
1445· Sölvesborg får stadsrättigheter
· 1/3-del av Stockholm brinner ner
1446· Gävle får stadsrättigheter
· Lidköping får stadsrättigheter
1447·
1448· Kristoffer av Bayern (ca 31) dör i Helsingborg (jan)
· Jöns Bengtsson (Oxenstierna) blir vald till ärkebiskop i Uppsala (feb)
1449· Danskarna anfaller Visby och sätter eld på staden (aug)
1450· Pesten drabbar Sverige
1451· Upptäcktsresaren Christopher Columbus föds
1452· Svenskarna härjar i Skåne och Halland
· Konstnären Leonardo da Vinci föds
1453· Hundraårskriget mellan England och Frankrike slutar (började 1337)
· Ny lag stiftas om att alla zigenare ska utvisas ur Sverige p.g.a 'brottslig verksamhet'
1454· Amerigo Vespucci föds.
· Trosa får stadsrättigheter
1455· Gutenbergs bibel börjar tryckas
· Rosornas krig startar i England, pågår i 30 år
1456· Universitetet i Greifswald grundas
1457· Kristian I blir svensk kung
1458· Nästan hela Stockholm brinner ner, endast slottet samt storkyrkan klarar sig
1459· Erik av Pommern dör
1460·
1461·
1462· Ludvig XII föds.
· Tumskruven omtalas för första gången i Sverige
1463·
1464· Pesten drabbar Sverige
· Danska trupper besegras av dalabönder i slaget vid Harakers kyrka, Västmanland
1465·
1466· Erasmus av Rotterdam föds
1467·
1468·
1469· Aragonien och Kastilien går samman och bildar Spanien
1470· Karl Knutsson (Bonde) dör (maj)
1471· Slaget vid Brunkeberg
1472·
1473·
1474·
1475·
1476·
1477· Uppsala får Nordens första universitet
· Första atlasen med tryckta kartor (Cosmographia)
1478· Ulricehamn får stadsrättigheter
· Spanska inkvisitionen börjar
1479· Köpenhamns universitet grundas
1480· Arboga får stadsrättigheter
1481·
1482·
1483· Sveriges första tryckta bok kommer ut
· Tyske reformatorn Martin Luther föds
1484·
1485·
1486· Maximilian I blir kung i Tyskland
1487· En stor brand härjar i Vadstena i september
· De svenska murarnas skråordning utfärdas
1488· Bartolomeu Dias passerar Afrikas sydspets
1489·
1490·
1491· Öregrund får stadsrättigheter
· Henrik VIII föds i Greenwich, London
1492· Columbus seglar till Amerika
1493·
1494·
1495· Stockholm brinner och 1/4-del av staden förstörs
· Sturarnas ryska krig, d.v.s. krig mellan Sverige och Ryssland startar
1496·
1497· Uppsala får stadsrättigheter
· Vapenstillestånd i Sturarna ryska krig sluts i Novgorod
1498· Uddevalla får stadsrättigheter
1499·
1500-talet
1500· Hans (Johan II) är Svensk, Norsk och Dansk kung
· 1 tunna mjöd kostar 4½ mark (1 mark = 8 öre = 24 örtugar)
1501· Hans (Johan II), blir avsatt som Svensk kung, och drar till Danmark
· Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare för andra gången
1502· Drottning Kristina (av Sachsen) ger upp Stockholm slott efter 7 mån belägring
· Kalmar, Gotland och Öland med Borgholm, är ännu trogna Kung Hans (Johan II)
1503· Sten Sture d.ä. dör i Jönköping
· Svenskarna inleder en 7 år lång belägring av Kalmar slott
· Leonardo da Vinci börjar måla Mona-Lisa
1504· Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
· 1 års stillestånd i kriget mot Danmark sluts
1505 · f.d. svenske kungen Hans anklagar svenskarna för uppror (de kom ej till avtalat möte)
1506· Kriget mot danskarna tar ny fart
· f.d. kung Hans kräver handelsblockad mot Sverige
· Christofer Columbus (55) dör i Spanien (maj)
1507· En dansk flotta under Sören Norby beskattar Åland
· Svante Nilsson (Sture) godkänner att förhandlingar med Danmark återupptas
1508· Efter förhandlingar införs vapenvila med Danmark
· En pestepidemi drar över Finland
1509· Svenskarna sluter fred med Danskarna i Köpenhamn
1510· Peter Hele uppfinner fickuret
· Boktryckaren Paul Grijs börjar ge ut skolböcker, avlatsbrev och helgonlegender
1511· Sten Sture dy gifter sig med Kristina Gyllenstierna
· Svante Nilsson (Sture) (ca 52) dör kring nyår
1512· Erik Trolle blir riksföreståndare i mitten av januari
· Sten Sture dy blir vald till ny riksföreståndare i juli
1513· Hans (ca 58), kung av Danmark och Norge, dör i Ålborg 20 februari
· Kristian II blir vald till kung i Danmark och Norge
1514· Kristian II kröns till kung i Köpenhamn och Oslo
1515· Dansk-Norska kungen Kristian II, gifter sig med Isabella av Österrike
1516· Ärkebiskop Gustav Trolle startar ett parti som vill störta Sten Sture dy
1517· Sten Sture dy besegrar ärkebiskop Gustav Trolle och han fängslas
· Riksdagsbeslut om att riva Gustav Trolles borg Almarestäket
1518· Dansk-Norske kungen Kristian II besegras av Sten Sture dy vid Brännkyrka
1519· Leonardo da Vinci (67) dör i Frankrike (maj)
1520· Sten Sture dy (ca 26 år) såras vid Bogesund och dör på Mälarens is
· Stockholms blodbad, drygt 80 av Sten Stures anhängare avrättas
· Dansk-Norske kungen Kristian II, kröns till Svensk kung i Stockholm
· I Mora manar Gustav Vasa till kamp mot Danskarna
1521· Den tyske reformatorn Martin Luther blir bannlyst av den katolska kyrkan
· Gustav Vasas befrielsekrig startar
· Kung Kristian II blir avsatt som svensk kung
· Gustav Vasa blir vald till riksföreståndare
· Gustav Vasas Dalahär belägrar Stockholm
1522· Gustav Vasa får militär hjälp från Lübeck för att slå tillbaka danskarna
1523· Gustav Vasa blir vald till kung i Strängnäs den 6 juni
· f.d. svenske kungen Kristian II, blir avsatt som Dansk och Norsk kung
1524· Svenskarna tvingas avträda Gotland och Blekinge till Danmark
· Gustav Vasa utser Olaus Petri till Stockholm stads sekreterare
· Upptäcktsresaren Vasco da Gama dör,
1525· Slaget vid Bunketofta, dansk här mot skånska bönder
· Stockholms slott brinner (12-13 febr)
1526· Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm
· Nya testamentet ges ut på svenska
1527· Gustav Vasa lägger grunden för reformationen
1528· Gustav Vasa är i Uppsala där han kröns till kung
1529· Reformatorn Olaus Petri kräver att mässan skall hållas på svenska
1530· La Lotto di Firenze - första lotteriet med pengar i vinst, hålls i Florens, Italien
1531· Gustav Vasa gifter sig med Katarina av Sachsen-Lauenburg
· Klockupproret mot Gustav Vasa, bryter ut i Dalarna
· f.d. kung Kristian II, fängslas på livstid
1532· Ledarna för klockupproret avrättas
1533· Erik XIV föds på Stockholms slott
1534· Ett nytt mynt som kallas Dalern börjar ges ut
· Grevefejden bryter ut
1535· Gustav Vasas hustru Katarina dör, dagen innan sin 22-årsdag
1536· Gustav Vasa gifter sig med Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
· Gustav Vasa syster Margareta Vasa (Eriksdotter) dör
1537· Johan III föds på Stegeborgs slott
1538· Den tyska perioden inleds Kommer att pågå till 1543
1539· Sveriges äldsta myndighet, Kammarkollegiet grundas av Gustav Vasa
1540· Reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Andreæ anklagas för högförräderi
1541· Gustav Vasas bibel kommer ut, d.v.s. den första fullständiga bibeln på svenska
1542· Dackefejden Det sista och allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas
1543· Nils Dacke, upprorsledaren mot Gustav Vasa, dör
· Astronomen Nicolaus Copernicus (70) dör (maj)
1544· På riksdagen i Västerås beslutas om att Sverige skall bli ett ärftligt kungariket
· Gustav Vasa förbjuder all helgondyrkan
1545· Halva Linköping förstörs i en brand
1546· Reformatorn och munken Martin Luther (62) dör den 18 februari
· Tycho Brahe, dansk astronom, föds i Skåne (då tillhörande Danmark)
1547· Gustav Vasa förbjuder pilgrimsvandringar i Sverige
1548· I Vaxholm börjar en fästning att byggas på order av Gustav Vasa
1549· Uppsala slott börjar byggas på order av Gustav Vasa
1550· Gustav Vasas son, Karl IX, föds på Stockholms slott
1551· Gustav Vasas hustru Margareta (35) dör 26 augusti
1552· Gustav Vasa gifter sig med 17-åriga Katarina Stenbock
· Reformatorn Olaus Petri (59) dör (april)
1553· Vallanläggning och befästningsarbeten på Kalmar slott i huvudsak färdigställt
1554· Första kaffehuset i Konstantinopel (Istanbul) öppnar
· Ryska kriget startar
1555· Krig mot Ryssland Finland härjas svårt Fred 1557
· Stockholm brandhärjas
1556· Världens största jordbävning i Shaanzi, Kina, ca 830 000 människor dör
1557· Ryska kriget slutar, fred i Novgorod
1558· En ny mässordning trycks på både latin och svenska
1559· f.d. kungen Kristian II (77) dör i fångenskap i Danmark
· Första kvinnan anklagad för häxeri avrättas i Sverige
1560· Gustav Vasa (ca 64) dör i sviterna av en magåkomma den 29 september
· Erik XIV blir vald till kung
1561· Erik XIV kröns till kung i Uppsala
1562· Blivande kungen Johan III, gifter sig med Katarina Jagellonica
1563· Nordiska sjuårskriget startar Krig med Danmark och Lübeck
· Första polska kriget startar Krig mot Polen och livländsk adel
1564· Astronomen och matematikern Galileo Galilei föds i Italien
· Konstnären Michelangelo (88) dör 18 februari
· William Shakespeare föds i England
· Ronneby blodbad den 4 september
1565· Svenskarna erövrar Varberg från Danskarna
1566· Blivande kungen Sigismund (III) föds i fängelset på Gripsholms slott
· Astrologen och siaren Nostradamus (62) dör
1567· Then swenska Psalmboken med 99 sånger ges ut
· Erik XIV låter avrätta flera personer ur högadeln, de sk Sturemorden
1568· Bondflickan Karin Månsdotter gifter sig med Erik XIV och blir drottning
· Efter uppror blir Johan III ny kung Hans halvbror Erik XIV blir avsatt
· Första polska kriget slutar efter 5 år, när Johan III tar makten i Sverige
1569· Det första statliga lotteriet hålls i London (11 jan)
1570· Freden i Stettin avslutar det nordiska sjuårskriget
· Tjugofemårskriget mot Ryssland startar
1571· Sverige har ca 750000 invånare
· Älvsborgs lösen Svenskarna får betala för att få tillbaka Älvsborgs fästning
· Ärkebiskop Laurentius Petri ger ut en ny kyrkoordning
· Nya kyrkoordningen påbjuder att föräldrarna skall lära sina barn Fader vår mm
1572· Uppsala slott härjas av en svår brand
1573· Ärkebiskop Laurentius Petri (74) dör i oktober
1574· Johan III flyttar fången Erik XIV från Västerås slott till Örbyhus
1575· Anthonius Busenius öppnar Sveriges första moderna apotek i Stockholm
1576· Johan III gudstjänstordning röda boken kommer ut
1577· Den avsatte kungen Erik XIV (43) dör på Örbyhus slott
1578· Johan III:s läkare, Benedictus Olai, ger ut läkeboken Een nyttigh läkare book
1579· Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Maria av Pfalz
1580· Spanska ridskolan i Wien startas i byn Lipizza
1581· Johannes Rudbeckius föds. Han blir en av 1600-talets mest betydande biskopar
1582· Hudiksvall får stadsprivilegier
1583· Stillestånd med Ryssland sluts på 3 år
1584· Karlstad grundas av Karl IX
· Den ryske tsaren Ivan den förskräcklige (53) dör
1585· Kung Johan III gifter sig med Gunilla Bielke
1586· Hertig Karl (Karl IX) grundar Karlskoga
· Mary Stuart av Skottland döms till döden för en komplott mot Elisabeth 1
1587· Mary Stuart (44) avrättas genom halshuggning
· Sigismund III blir vald till kung i Polen
1588· Kungen av Danmark, Frederick II (53) dör
· Kristian IV, Frederick II son, bli ny kung i Danmark
1589· Hertig Karls (senare Karl IX) hustru Marie av Pfalz (28) dör
1590· Diplomaten och riksrådet Johan Adler Salvius föds
1591· Sveriges första bokhandel öppnar i Stockholm av tysken Hermann Sulke
1592· Johan III (54) dör på Stockholms slott
· Hertig Karl (senare Karl IX) gifter sig med Kristina av Holstein-Gottorp
· Polska kungen Sigismund ärver den Svenska tronen efter sin far, Johan III
1593· Uppsala möte, där Svenska lutherska tron slås fast Fler än 300 präster deltar
· Johan III:s röda boken avskaffas
1594· Sigismund kröns till Svensk kung i Uppsala domkyrka
1595· Vadstena kloster upplöses av hertig Karl
· Tjugofemårskriget mot Ryssland slutar med fred i Teusina
1596· Svår missväxt drabbar Sverige med svält som följd
· Ärkebiskop Abraham Angermannus reser runt för att spåra omoral bland folket
1597· Svår missväxt drabbar Sverige igen, med svält som följd
1598· Kung Sigismund anländer till Kalmar med en flotta och intar staden
· Kriget mot Sigismund startar
· Svår missväxt drabbar återigen Sverige med svält som följd
1599· Kriget mot Sigismund slutar och Karl (IX) blir svensk riksföreståndare
· En rad dödsdomar avkunnas över Sigismunds anhängare

1600-talet
1600· Linköpings blodbad 5 rådsherrar avrättas
· Andra polska kriget startar
· De första vallonerna kommer till Sverige
1601· Astronomen Tycho Brahe (54) dör i Prag (oktober)
· William Shakespeare skriver Hamlet
1602· Holländska Ostindiska kompaniet grundas i Amsterdam
1603· Pesten härjar i Sverige
1604· Hertig Karl tar sig kunganamnet Karl IX
1605· Spanska författaren Miguel Cervantes ger ut sitt verk Don Quijote
1606· Konstnären Rembrandt föds den 15 juli i Holland
1607· Karl IX kröns till kung i Uppsala
1608· Fransmännen grundlägger Quebec i Kanada
1609· Vetenskapsmannen Galileo Galilei bygger ett teleskop
· De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän startar (slutar året efter)
1610· Galileo Galilei upptäcker de fyra största månarna till planeten Jupiter
· Ingermanländska kriget börjar
1611· Kalmarkriget - Danmark angriper Sverige
· Hertig Karl (61) dör på Nyköpings slott efter flera slaganfall
· Gustav II Adolf (17) blir vald till ny kung
1612· Danskarna plundrar och bränner Västervik St Gertruds kyrka brinner ner
1613· Kalmarkriget slutar
· Älvsborgs lösen svenskarna måste betala lösen för Älvsborgs fästning
· Carl Gustaf Wrangel, blivande greve, fältherre och riksråd, föds
1614· Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1615· Halmstads slott är färdigbyggt
1616· William Shakespeare (52) dör den 23 april
1617· Gustav II Adolf kröns till kung i Uppsala
· Beslut om att inv som övergår till katolicism skall straffas med döden
· Ingermanländska kriget slutar
1618· Trettioåriga kriget startar i Böhmen
1619· Älvsborgs lösen slutbetalas till Danskarna (en miljon daler silvermynt)
· Alingsås grundläggs
1620· Utvandring från Sverige förbjuds
· Gustav II Adolf gifter sig med Maria Eleonora av Brandenburg, född i Tyskland
1621· Första förordningen för skråväsendet införs
· Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
· Göteborg får stadsprivilegier
1622· Karl X Gustav föds på Nyköpingshus
· Lilla tullen införs, d.v.s. avgift på varor från landet till stan
1623· Pesten härjar återigen, i Stockholm dör många
· Gymnasiet i Västerås grundas av biskop Johannes Rudbeckius
1624· De första mynten i koppar präglas
1625· Kvarntullen införs, d.v.s. för varje tunna råg el korn som mals skall avgift läggas
· Invandringen av valloner ökar, vilket gynnar järnhanteringen
· Stockholm härjas av brand
1626· Blivande drottningen Kristina föds på Stockholms slott
· Stor brand i Stockholm
1627· Katedralskolan i Linköping grundas
· Det sista klippingmyntet präglas
1628· Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa
1629· Ett stillestånd i Polska kriget sluts Fred först 1660 i Oliva
· En ny omgång av pesten härjar i landet
1630· Gustav II Adolf ingriper med svenska trupper i 30-åriga kriget
1631· Svensk seger i slaget vid Breitenfeld, Leipzig 12 000 stupade
1632· Sigismund (65) dör på Warszawas slott i Polen
· Gustav II Adolf (37) stupar i slaget vid Lützen
· Gustav II Adolf dotter Kristina (6) blir drottning, förmyndarregering styr
1633· Londonborna kan för första gången köpa bananer
1634· Sverige delas in i 12 län som leds av landshövdingar
· Göta hovrätt inrättas i Jönköping
1635· Det 6-åriga stilleståndet med Polen som går ut, förlängs i 26 år till
1636· Det svenska postverket grundas på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna
· Harvarduniversitetet i Cambridge, Massachusetts i USA grundas
· Blivande drottning Hedvig Eleonora föds
1637· En zigenarförordning utfärdas, de skall fördrivas från Sverige innan 8/11 1638
1638 · Nya Sverige en svensk koloni, grundas i Delaware i Nordamerika
· Ny pestepidemi härjar
1639· En svensk här besegrar kejsar Ferdinand III:s här vid Chemnitz i Sachsen
1640· Gymnasier grundas i Stockholm och Göteborg
1641· Gymnasier grundas i Skara och Viborg
· Louis De Geer adlas för sina tjänster som kronans vapenleverantör
· Kalmar slott härjas av en svår brand
1642· Astronomen Galileo Galilei (77) dör i Italien (jan)
· Matematikern och fysikern Isaac Newton föds i England (dec)
· Slottet Tre Kronor i Stockholm brinner
1643· Krig mot Danmark - Torstenssons krig
1644· Myntverket i Avesta börjar ge ut plåtmynt Det största väger 19 kg
1645· Kriget mot Danmark - Torstenssons krig slutar
· Gotland, Jämtland, Härjedalen och Ösel blir svenskt efter freden i Brömsebro
1646· Carl Gustaf Wrangel blir svensk överbefälhavare
1647· Carl Gustaf Wrangel angriper och ödelägger Böhmen (senare Tjeckien)
1648· Westfaliska freden avslutar det 30-åriga kriget (oktober)
1649· Stor hungersnöd i hela landet Pågår även 1650
1650· 90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent äger jorden de brukar
· Alla måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kommer straffas hårt
· Kristina kröns till drottning i Stockholms Storkyrka
1651 Drottning Kristina meddelar att hon tänker avsäga sig kronan (vilket sker 1654)
1652· Första kaffehuset i London öppnar
· Gränna och Vaxholm anläggs
· Olof Rudbeck demonstrerar sin anatomiska upptäckt av lymfkärlen
1653 En pestepidemi drabbar återigen Sverige
1654· Carl Gustaf Wrangel börjar bygga Skokloster slott
· Krig mot staden Bremen - första Bremiska kriget startar (mars-nov)
· Drottning Kristina abdikerar 6 juni
· Karl X Gustav kröns till kung i Uppsala 6 juni
1655· Karl X Gustavs polska krig - krig mot Polen
· Blivande kungen Karl XI föds
1656· Karl X Gustavs ryska krig startar (maj)
· Blivande drottning Ulrika Eleonora d.ä. föds i Danmark
1657· Karl X Gustavs första danska krig startar i juni (slutar feb 1658)
1658· Karl X Gustavs andra danska krig startar i augusti
· Carlstens fästning i Marstrand börjar byggas på order av Karl X Gustav
1659· Eskilstuna grundas
· En svensk här tillfångatas på Fyn i november
1660· Riksdagen sammankallas i Göteborg (jan)
· Karl X Gustav (37) dör i Göteborg (jan)
· Karl XI (5) blir kung (med förmyndarregering)
· Karl X Gustavs polska krig slutar med freden i Oliva (apr)
· Författaren Daniel Defoe föds (Robinson Kruse)
1661· Europas första sedlar ges ut av Stockholm Banco (16 juli)
· Karl X Gustav ryska krig slutar med freden i Kardis
· Den svenska mekanikens fader Christopher Polhem, föds på Gotland
· Drottningholms slott förstörs vid en brand
1662· Officiella sorgen efter Karl X Gustavs död slut
1663· Collegium Medicum (föreg till Socialstyrelsen) bildas
· Ett religionsplakat förbjuder alla nya religiösa tankesätt
1664· Karlshamn får stadsrättigheter
1665· På grund av ett felbyggt brygghus brinner stora delar av Nyköping upp
1666· Lunds universitet grundas
· 4/5 av London brinner och drygt 13 000 hus brinner ner
· Andra Bremiska kriget pågår januari-november
1667· Carlstens fästning vid Marstrand börjar byggas
1668· Sveriges Rikes Ständers Bank - senare Sveriges riksbank, grundas
1669· Konstnären Rembrandt (63) dör den 4 okt
· 23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora
· Allmän kyrkobön mot trolldom införs
1670· Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv
· Trolldomsprocesserna i Finland når sin kulmen, många rättegångar hålls
1671· Gårdsrätt införs, d.v.s. adeln har rätt att döma och straffa sina tjänare
1672· Karl XI förklaras myndig, han blev kung 1660 endast sex år gammal
· Tjugo personer avrättas för häxeri, och tio avlider i sviterna efter tortyr
1673· En 5 år lång period av missväxt börjar
1674· Karl XI:s krig startar
· En bok om svenskarnas äktenskap-, bad- & bastuvanor utges av ital Magalotti
1675· Karl XI kröns till kung i Uppsala
· Fem kvinnor avrättas för häxeri i Gävle
· Danmark förklarar Sverige krig
1676· Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde
· I slaget vid Lund stupar 9 000 man, blir dock svensk seger
· Blivande svenska kungen Fredrik I föds
1677· Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas
· Slaget vid Landskrona, 2 000 svenskar stupar, dock svensk seger
1678· En svensk transportflotta går under vid Bornholm
· Kompositören Antonio Vivaldi föds i Venedig
1679· Carl Gustaf Wrangels slott Skokloster står färdigt
· Karl XI:s krig slutar
1680· Straffen för slagsmål och oljud vid kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff
· Kung Karl XI gifter sig med Ulrika Eleonora (dä)
1681· Kyrkan i Mariefred brinner ner
· Biskopen Canutus Hahn leder försvenskningen av Skåne och Blekinge
· I Skåne och Blekinge byts danska skolböcker och katekeser ut till svenska
1682· Krigarkungen Karl XII föds på Stockholms slott
· Indelningsverket införs d.v.s. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp
1683· Erik Dahlbergs stadsplan till Karl XI:s mönsterstad Karlskrona är klar
· En tysk församling grundas i Malmö
1684· Dansktalande lärare börjar avskedas i Skåne, pga "försvenskningen"
· Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhör & kyrkobesök
1685· Johann Sebastian Bach föds den 21 mars i Tyskland
· Kaffet kommer till Sverige
· Georg Friedrich Händel (Barockmusikens mästare) föds i Tyskland
1686· Ny kyrkolag införs, förhör ska nu hållas i Catechismi lära
· Judar, Turkar, Morianer & Hedningar får bo i Sverige om de döps i kyrkan
· Sverige befästs som en luthersk enhetsstat
1687· Isaac Newton publicerar sin gravitationslag
1688· Ulrika Eleonora, blivande drottning föds på Stockholms slott
1689· f.d. drottning Kristina (62) dör i Rom
1690· Kakao/choklad kommer till Sverige
1691· Sverige drabbas av missväxt
1692· Gymnasiet i Kalmar grundas
1693· Drottning Ulrika Eleonora (36) dör på Karlbergs slott den 26 juli
1694· Författaren & förkämpen för mänskliga rättigheter, François Voltaire, föds i Paris
1695· En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd
1696· Peter den store (24) får makten i Ryssland
1697· Kung Karl XI (42) dör och hans son Karl XII (15) blir kung
· Stockholms slott brinner (7 maj)
1698· Husbehovsbränningen av sprit förbjuds i landet
1699· Beslut tas om att gå över till den gregorianska kalendern

1700-talet
1700· Stora nordiska kriget startar. Fred 1721
1701· Anders Celsius, känd för celsiusskalan föds i Hälsingland
· Riksbanken börjar ge ut sedlar
1702· Stor brand i Uppsala, domkyrkan och slottet förstörs
1703· Karl XII bibel kommer ut som är en revision av Gustav Vasas bibel
· Kokboksförfattarinnan Cajsa Warg föds i Örebro
1704· Sista avrättningen av en häxa i Sverige
1705· Isaac Newton blir adlad
1706· Stor svensk seger i slaget vid Fraustadt, Polen (stora nordiska kriget)
· Svenskt nederlag i slaget vid Kalisch, Polen (stora nordiska kriget)
1707· Carl von Linné föds den 23 maj i Småland
· Ramlösa Hälsobrunn invigs till ära för Karl XII på hans 25-årsdag
1708· Karl XII drar in i Ryssland med 40 000 man
1709· Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar
· Karl XII förbjuder brännvinsbränning med brödsäd
1710· Pesten kommer till Sverige med fartyg från Riga, ca 100 000 svenskar dör
· Blivande svenska kungen Adolf Fredrik föds i Tyskland
1711· Överflödsförordning införs - 2 daler silvermynt i böter om man dricker choklad
1712· Man går tillbaka till julianska kalendern Februari har 30 dagar detta år
· Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau föds i Genève
1713· Kalabaliken i Bender Karl XII blir tillfångatagen av turkar
1714· Gabriel Daniel Fahrenheit uppfinner kvicksilvertermometern
1715· Pga kriget börjar nödmynt att tillverkas
· Blivande drottning Ulrika Eleonora och Fredrik av Hessen-Kassel gifter sig
1716· Christopher Polhem adlas av Karl XII
1717· Första sjukhuset i Norden öppnas i Uppsala
1718· James Puckle uppfinner maskingeväret
· Karl XII (36) stupar under belägringen av Fredrikstens fästning i Norge
1719· Ryska trupper bränner ner Norrtälje
· Ulrika Eleonora kröns till drottning i Uppsala
· Daniel Defoe skriver Robinson Crusoe
1720· Ulrika Eleonora avsäger sig regeringen till förmån för sin man, Fredrik I
· Fredrik I av Hessen-Kassel blir svensk kung till sin död 1751
· Blivande svenska drottningen Lovisa Ulrika föds i Berlin
1721· Ryska flottan härjar norrländska kusten
· Stora nordiska kriget slutar efter 21½ års krig
1722· Regeringen beslutar att tobak ska börja importeras till Sverige
1723· Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm brinner ner
1724· Jonas Alströmer anlägger en fabrik i Alingsås
1725· Missväxt i stora delar av landet med svält som följd
1726· Konventikelplakatet införs som förbjuder bönemöten i hemmen
· Författaren Jonathan Swift ger ut Gullivers resor
1727· Isaac Newton (84), tyngdlagens upptäckare, dör i London 20 mars
1728· Upptäcktsresande James Cook föds i England
1729· Spanien och Storbritannien sluter fred i Sevilla
1730· Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna
1731· Svenska Ostindiska kompaniet grundas
· Daniel Defoe (71), författaren till Robinson Crusoe, dör 24 april
1732· USA:s första president, George Washington, föds den 22 februari
· Kompositören Joseph Haydn föds i Rohrau
1733· Carl von Linné studerar mineralogi i Falun
· Stephen Hales gör den första blodtrycksmätningen (på en häst)
1734· Ny lag avskaffar stympning som bestraffning
1735· Carl von Linné ger ut sin bok Systema naturae
1736· Uppfinnaren och fysikern James Watt föds i Skottland
1737· Kompositören Georg Friedrich Händel drabbas av ett slaganfall, pga bankrutt
1738· Partinamnen hattar och mössor börjar användas i riksdagen
· Sverige och Frankrike sluter ett 10-årigt vänskapsförbund
1739· Vetenskapsakademien grundas
1740· Carl Michael Bellman föds i Stockholm den 4 februari
· Ett skålpund kaffe (0,425 kg) kostar lika mycket som en årslön för en dräng
1741· Hattarnas ryska krig mot Ryssland Fred i Åbo 1743
· Ulrika Eleonora (53) f.d. regerande drottning dör i kopporna
· Kompositören Antonio Vivaldi (63) dör i Wien den 28 juli
1742 · Svenska hären kapitulerar i Helsingfors
· Glasbruket Kosta grundas av landshövdingarna Koskull och Staël
1743· En upprorisk bondehär från Falun tågar mot Stockholm (Stora Daldansen)
· Hattarnas ryska krig slutar med freden i Åbo
1744· Anders Celsius (42), celsiusskalans uppfinnare, dör i Uppsala (april)
· Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika gifter sig
1745· Ett svenskt-ryskt försvarsförbund ingås
1746· Gustav III föds i Stockholm den 24 januari
· Blivande drottningen Sofia Magdalena föds i Köpenhamn (fru till Gustav III)
· Brännvin görs för första gången med potatis
1747· Karl XIII föds på Wrangelska palatset på Riddarholmen 26 sept
1749· Sverige får, som första land i världen, en modern befolkningsstatistik
1750· Johann Sebastian Bach (65) dör den 28 juli
· Sverige har 1 780 678 invånare
1751· Kung Fredrik I (74) dör av kallbrand i Stockholm
· Adolf Fredrik kröns till kung i Stockholms Storkyrka
· Christopher Polhem (89) dör i Stockholm
· Stor brand i Stockholm som börjar i Klarakvarteren
1752· Serafimerlasarettet, Sveriges första lasarett, uppförs på Kungsholmen
1753· Tideräkningen ändras i Sverige från julianska till gregorianska
1754· Sveriges första infektionssjukhus invigs i Kalmar
· Författarinnan Anna Maria Lenngren föds i Uppsala
1755· Tumba bruk grundas, för att Riksbanken vill hindra förfalskningar av sedlar
1756· Wolfgang Amadeus Mozart föds i Salzburg den 27 januari
· All husbehovsbränning av sprit förbjuds på obestämd tid (bönderna blir arga)
1757· Pommerska kriget Sverige i krig mot Preussen Fred i Hamburg 1762
· Bönderna driver igenom ett kaffeförbud i riksdagen (pga se 1756)
1758· Porslinsfabriken Marieberg grundas i Stockholm
· Svenska armén drivs tillbaka till Stralsund där de innesluts
1759· Blivande drottningen Hedvig Elisabeth av Holstein-Gottorp föds
· Kompositören Georg Friedrich Händel(74) dör
1760· Förbudet mot husbehovsbränningen av sprit hävs
1761· Marie "Madame" Tussaud föds den 1 december
· Potatisens namngivare Jonas Alströmer (76) dör (juni)
1762· Jacob Johan Anckarström föds (mördar 30 år senare Gustav III)
· Pommerska kriget slutar för Sveriges del
1763· Jean Baptiste Bernadotte (blivande svensk kung) föds i Frankrike
· Författarinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht (44) dör
1764· James Hargreaves uppfinner Spinning Jenny, en ny och snabbare spinnmaskin
1765· Mösspartiet tar makten i Sverige
1766· Den första svenska tryckfrihetsförordningen antas
1767· 2 009 696 människor bor i Sverige
1768· Sveriges största gruvolycka inträffar i Västerby Storgruva 12 dör
1769· Napoleon Bonaparte föds på Korsika, 15 augusti
· James Watt tar patent på den första användbara ångmaskinen
· Kaffeförbudet hävs
· Författaren Cajsa Warg (65) dör
1770· Ludwig van Beethoven föds i Bonn den 16 december
1771· Kung Adolf Fredrik (60) dör av slaganfall
1772· Gustav III kröns till kung i Storkyrkan i Stockholm
· Gustav III gör en statskupp
1773· Första föreställningen hålls på Kungliga Operan i Stockholm
· Gustav III tillsätter en bibelkommission i syfte att förnya Bibeln
1774· Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1775· Beslut om att staten skall ta hand om brännvinstillverkningen
1776· Oavhängighetsförklaringen skrivs under i USA den 4 juli (Independence Day)
1777· Blivande drottningen Désirée föds i Frankrike (blivande fru till Karl XIV Johan)
1778 · Carl von Linné (70) dör den 10 januari
· Författaren och filosofen Francois Voltaire (83) dör den 30 maj
· Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau (66) dör den 2 juli
· Gustav IV Adolf föds på Stockholms slott den 1 november
· Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn
1779· Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet
1780· Sverige har 2 118 281 invånare 17 938 stycken gifter sig
1781· Religionsfrihetslag införs, icke-svenskar har rätt att utöva sin egen religion
· Blivande svenska drottningen Fredrika av Baden föds
1782· Skalden och biskopen Esias Tegnér föds i Värmland
· Änkedrottning Lovisa Ulrika (61) dör
1783· Sista offentliga hängningen anordnas i London (7 nov)
1784· Gustav III förvärvar ön St Barthélemy, Karibien, som blir svensk koloni till 1878
1785· Långe Jan, Sveriges högsta fyr, invigs på Ölands södra udde
· Tyska sagoförfattaren Jacob Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
1786· Svenska Akademin grundas av Gustav III
· Tyska sagoförfattaren Wilhelm Grimm, en av bröderna Grimm föds i Hanau
· Östersund grundas av Gustav III
1787· Husbehovsbränningen släpps fri igen
1788· Gustaf III ryska krig startar (juni)
· Gustaf III danska krig, kallad "teaterkriget" startar (sept)
· Anjalaförbundet - officerare gör uppror mot Gustav III
1789· George Washington blir USA:s 1: president
· Riksgäldskontoret grundas för att skapa ordning i statens finanser
· Franska revolutionen startar
· Joseph Ignace Guillotin får ge namn åt giljotinen
1790· Greve de Sivrac uppfinner den första 2-hjuliga cykeln, kallad "rullande trähäst"
· Gustaf III ryska krig slutar med freden i Värälä
1791· Wolfgang Amadeus Mozart (35) dör den 5 december i Wien
1792· Gustav III (46) skjuts vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare
· Anckarström, Gustav III:s mördare, avrättas genom halshuggning och stegling
· Gustav IV Adolf (13) blir omyndig kung, förmyndare tillsätts
1793· Frankrikes f.d. kung, Louis XVI (38) avrättas den 21 januari
1793· Frankrikes f.d. drottning Marie Antoinette (37) avrättas den 16 oktober
1794· Franska politikern och revolutionären Maximilien de Robespierre (36) avrättas 28 juli
· Kaffet förbjuds återigen i Sverige
1795· Nationalskalden Carl Michael Bellman (55) dör den 11 februari
1796· Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor
· Kaffeförbudet hävs
1797· Tonsättaren och kompositören Franz Schubert föds i Wien
· John Adams blir USA:s 2:a president
1798· Jean Baptiste Bernadotte (senare Karl XIV Johan) gifter sig med Désirée Clary
1799· Oscar I föds den 4 juli i Paris
· Franska revolutionen slutar
· Kaffeförbud igen (för 3:e gången)

1800-talet
1800· Gustav IV Adolf kröns till kung i Norrköping
1801· Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus
· Thomas Jefferson blir USA:s 3:e president
· Författarinnan Fredrika Bremer föds
1802· Kaffeförbudet från 1799 hävs
· Författaren Alexandre Dumas d.ä. föds i Frankrike
1803· Sverige har 2,3 miljoner invånare
· Prästen, riksdagsmannen och skriftställaren Anders Chydenius avlider
1804· Napoleon Bonaparte utropar sig själv till fransk kejsare
1805· Sverige går med i kriget mot Frankrike, kallat första Napoleonkriget
· Danske författaren HC Andersen föds 2 april
· Engelska sjöhjälten Horatio Nelson stupar vid Trafalgar (okt)
1806· Den första ångdrivna kvarnen uppförs i Stockholm, får namnet Eldkvarn
· Den svenska kirurgins fader, Olof af Acrel (88) dör den 26 maj
1807· London blir den första staden i världen med gasbelysning
· Blivande svenska drottningen Josefina föds i Milano
· Miniatyr- och gouachemålaren Niclas Lafrensen d.y. (70) dör i Stockholm (dec)
1808· Finska kriget startar - krig mot Ryssland
· Danska kungen Kristian VII (59) dör 13 mars
· Danska kriget startar
· Diktaren och författaren Thomas Thorild (49) dör i Greifswald
1809· Baltzar Bogislaus von Platens arbete med Göta Kanal påbörjas
· Kung Gustav IV Adolf blir avsatt och drar i landsflykt
· Karl XIII blir riksföreståndare
· Finska kriget slutar med fred i Fredrikshamn
· James Madison blir USA:s 4:e president
1810· Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föds i Polen
· Första Napoleonkriget slutar för Sveriges del
1811· Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar
1812· Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon Fred i Paris 1814
1813· Sverige går med i Napoleonkriget
· Änkedrottning Sofia Magdalena (67) dör den 21 augusti
· f.d. drottning Fredrika av Baden (45) dör den 25 september
1814· Sergels torgs namngivare, bildhuggare Johan Tobias Sergel (73) dör
· Sveriges deltagande i Napoleonkriget avslutas 30 maj
· Fälttåget mot Norge 26 juli - 14 augusti
1815· Andra Napoleonkriget slutar när Napoleon besegras i slaget vid Waterloo
1816· Beslut om tvångsvaccinering av barn, vilket skall stoppa smittkoppor
1817· Förbud mot kaffedrickning i Sverige införs (för 5:e gången)
· Författarinnan Anna Maria Lenngren (62) dör
· James Monroe blir USA:s 5:e president
1818· Karl XIII (69) dör den 5 februari Karl XIV Johan blir kung i Sverige-Norge
· Karl XIII:s hustru Hedvig Elisabeth (59) dör den20 juni
· Sveriges förste statsminister, Louis De Geer, föds
1819· Symaskinens skapare, Elias Howe, föds i Massachusetts
1820· Sverige har 2 584 690 invånare
· Den svenska sångerskan Jenny Lind föds i Stockholm
1821· Napoleon Bonaparte (51) dör som fånge på ön Saint Helena
1822· 358 hus i Norrköping brinner ner, 3 259 personer blir hemlösa
· Kaffeförbudet som varat i 5 år hävs
1823· Sveriges äldsta bokförlag Norstedts förlag grundas
· Rosendals slott på Djurgården börjar byggas till Karl XIV Johan
· Lyxbeskattningen på kaffe, siden och övriga lyxvaror hävs
1824· Morgontidningen Stockholms dagblad grundas Den läggs ner 1931
1825· Fransman Louis Braille skapar den första användbara systemet för blindskrift
· John Quincy Adams blir USA:s 6:e president
1826· Karl XV föds den 3 maj på Stockholms slott
1827· Ludwig van Beethoven (56) dör i Wien
1828· Tonsättaren Franz Schubert (31) dör av syfilis och tyfus
· Blivande svenska drottningen Lovisa föds i Holland
· Författaren och poeten Viktor Rydberg föds i Jönköping
1829· Oscar II föds den 21 januari på Stockholms slott
· Andrew Jackson blir USA:s 7:e president
1830· Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet
1831· Sveriges första nykterhetsförening bildas av Samuel Owen
· De första hästkapplöpningarna i Sverige hålls på Ladugårdsgärdet i Stockholm
· Sista avrättningen genom hängning sker på Carlstens fästning i Marstrand
1832· Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik
· Dödsstraff genom hängning avskaffas pga humanitära skäl
1833· Tjuven Lasse-Maja ger ut sin självbiografi, på Carlstens fästning, Marstrand
· Uppfinnaren och Nobelprisets grundare, Alfred Nobel föds i Stockholm
1834· Det första mekaniska bomullsväveriet etableras i Rydboholm i Västergötland
· Koleran kommer till Göteborg och sprids hastigt över landet 12 500 dör
1835· Författaren Mark Twain föds i Florida (Huckleberry Finn)(Tom Sawyer)
· Riddarholmskyrkan i Stockholm brinner
1836· Triumfbågen på Champs-Élysées i Paris är färdigbyggd
· Blivande drottningen Sofia av Nassau föds
1837· Martin Van Buren blir USA:s 8:e president
· F.d. kung Gustav IV Adolf dör i Schweiz 58 år gl
1838· Demonstrationer och kravaller i Stockholm mot judar
· Norrmannen Christian Gerhard Ameln startar företaget ABBA
1839· Den första stearinljusfabriken startas av Lars Johan Hierta
1840· De första egentliga frimärkena kommer ut i Storbritannien
1841· Stockstraffet avskaffas
· William Henry Harrison blir USA:s 9:e president Dör efter 1 månad
· John Tyler blir USA:s 10 president
· Spö- och risstraff som förvandlingsstraff för böter avskaffas
1842· Riksdagen inför obligatorisk skolgång Varje församling måste ha en folkskola
1843· Det bayerska ölet kommer till Sverige
· Adolf Ludvig Ribbing (78) som var delaktig i mordet på Gustav III dör i Paris
1844· Karl XIV Johan dör av slaganfall och kallbrand, 81 år gl Oscar I blir ny kung
· Gustaf Erik Pasch uppfinner säkerhetständstickan som blir en världsartikel
· Lustgas används för första gången i narkossyfte
1845· Förbudet mot äktenskap mellan kusiner upphävs
· Stortjuven Lasse-Maja (59) dör
· James Polk blir USA:s 11 president
1846· Skråväsendet avskaffas Det blir lättare att bedriva handel
· Sveriges första gasverk, avsett för gatubelysning, byggs i Göteborg
1847· Den första chokladkakan tillverkas av Joseph Fry i Bristol
· Kompositören Felix Mendelssohn-Bartholdy (38) dör i Leipzig den 4 november
1848· Jasper Newton Daniel, whiskysorten Jack Daniels uppfinnare, föds i Tennessee
· Danska kungen Kristian VIII dör vid 61 års ålder
1849 · Säkerhetsnålen patenteras i USA av uppfinnaren Walter Hunt (10 apr)
· Zachary Taylor blir USA:s 12 president
· Författaren August Strindberg föds i Stockholm
· Kompositören och pianisten Frédéric Chopin (39) dör i Paris den 17 oktober
1850· Grunden till dagens polis läggs i Stockholm
· Millard Fillmore blir USA:s 13:e president
1851· Tidningen New York Times kommer ut för första gången
1852· Henri Becquerel, radioaktivitetens upptäckare föds i Frankrike
1853· Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik
· Gasbelysning på Stockholms gator införs
· Konstnären Carl Larsson föds i Stockholm
· Franklin Pierce blir USA:s 14:e president
1854· Irländske författaren Oscar Wilde föds i Dublin
· Svenska målaren Johan Gustaf Sandberg (72) dör i Stockholm (juni)
1855· Offentliga spö- och risstraff avskaffas
· Frimärken på inrikes brev börjar användas
1856· Sveriges första järnväg öppnas mellan Örebro-Ervalla-Nora
· Sigmund Freud föds i Österrike (nu Tjeckien)
1857· Militären Robert Baden Powell, scoutrörelsens grundare, föds i London
· James Buchanan blir USA:s 15:e president
1858· Husagan avskaffas, en husbonde får inte längre aga sin hustru och anställda
· Ogifta kvinnor över 25 år kan bli myndiga efter domstolsbeslut
· Blivande kungen Gustav V föds på Drottningholms slott den 16 juni
· Författarinnan Selma Lagerlöf föds i Värmland
1859· Oscar I (60) dör av en hjärntumör och sonen Karl XV (33) blir ny kung
· Sagoförfattaren Wilhelm Grimm (73) dör
1860· Författaren och poeten Gustaf Fröding föds i Karlstad
· All husbehovsbränning förbjuds helt (igen)
· Änkedrottning Désirée (83) dör
1861· Abraham Lincoln blir USA:s 16:e president
· Prins Carl Bernadotte föds den 27 februari
1862· Sockenstämman ersätts med kommunalstämma och kyrkostämma
· Järnvägen mellan Stockholm - Göteborg invigs Resan tar 14 tim
· Sveriges blivande drottning Victoria av Baden föds
1863· Världens första tunnelbanelinje öppnas i London (med ångdrivna lok)
· Sagoförfattaren Jacob Grimm (78) dör
1864· Enligt ny lag får självmördare samt avrättade nu begravas i "vigd jord"
1865· Svenska röda korset bildas
· Alfred Nobel uppfinner dynamiten
· USA:s president Abraham Lincoln mördas på Fordteatern i Washington DC
· Andrew Johnson blir USA:s 17:e president
1866· Ku Klux Klan bildas i Tennessee, USA
· "Sveriges Rikes Ständers Bank" ändrar namn till Sveriges riksbank
1867· Alfred Nobel tar patent på dynamiten
· Lindanserskan Elvira Madigan föds
1868· Sveriges första folkhögskola grundas
1869· Uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föds i Västergötland (AGAfyren)
· Ulysses S Grant blir USA:s 18:e president
1870· Författaren till 'Oliver Twist', Charles Dickens (58) dör
· Författaren till 'De tre musketörerna' Alexandre Dumas (68) dör
1871· Stor eldsvåda i Chicago lägger 17450 hus i aska
· Svenska drottningen Lovisa (42) dör
1872· Karl XV (46) dör av tarmtuberkulos, ny kung blir brodern Oscar II
· De schweiziska bröderna Cloetta grundar en chokladfabrik i Malmö
1873· Valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark, "riksdalern" ersätts av "kronan"
· Levi Strauss börjar sälja jeansbyxor i USA
1874· Barnboksförfattaren Elsa Beskow föds i Stockholm
1875· Tändsticksfabriken i Tidaholm fattar eld och 46 unga flickor dör
· Danske författaren HC Andersen (70) dör
1876· Konrad Tektor och Gustaf Adolf Hjert blir de sista som avrättas offentligt
· Statsministerämbetet införs
· Svenska änkedrottningen Josefina (69) dör
· Företaget LM Ericsson grundas av Lars Magnus Ericsson
1877· Telefonen börjar införas i Sverige
· Thomas Alva Edison bygger den första fonografen d.v.s. grammofonen
· Rutherford B Hayes blir USA:s 19:e president
1878· Metersystemet införs Äldre mått som fot och aln tas ur bruk
· Tyska kyrkan i Stockholm brinner
1879· Albert Einstein föds i Tyskland den 14 mars
1880· Det finns 374 stycken ölbryggerier i landet
1881· Pablo Picasso föds i Malaga i Spanien den 25 oktober
· Nattarbete för barn och ungdom förbjuds enlig lag
· James A Garfield blir USA:s 20 president den 4 mars
· USA:s president James A Garfield skjuts den 2 juli och dör 19 sept
· Chester A Arthur blir USA:s 21:a president
1882· Gustav VI Adolf föds på Stockholms slott den 11 november
· Naturforskaren och författaren Charles Darwin (73) dör
1883· Gustav de Laval startar AB Separator, vilket senare blir Alfa Laval
1884· BRöderna Ivarsson Osby startar världens ledande träleksaksföretag BRIO
1885· Den första lyckade blindtarmsoperationen genomförs (4 jan)
· Grover Cleveland blir USA:s 22:a president
1886· John S Pemberton uppfinner Coca-cola, som de första 7 åren innehåller kokain
1887· August Strindbergs Hemsöborna kommer ut
· Den svenska näktergalen Jenny Lind (67) dör i England
1888· Jack the Ripper mördar 5 kvinnor i London
· Harpo Marx (en av bröderna Marx) föds i New York
1889· Charlie Chaplin föds den 16 april i London
· Adolf Hitler föds den 20 april i Österrike
· Sveriges socialdemokratiska arbetarparti bildas i Stockholm
· Eiffeltornet står klart till världsutställningen i Paris
· Första rikstelefonkatalogen i Sverige kom ut Den innehöll 320 abonnenter
· Benjamin Harrison blir USA:s 23:e president
1890· Anna Månsdotter avrättas. Hon blir den sista kvinnan som avrättas i Sverige
· Konstnären Vincent van Gogh (37) begår självmord
· I USA avrättas den första personen i elektriska stolen (6 aug)
1891· Artur Hazelius grundar Skansen i Stockholm
1892· Svensken Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln
1893· Världens första Pariserhjul står klar till världsutställningen i Chicago
· Grover Cleveland blir USA:s 24 president Han var även deras 22:a president
1894· Rudyard Kipling ger ut Djungelboken
1895· Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålarna vid ett experiment (8 nov)
· Författaren Viktor Rydberg (66) dör
1896· Dynamitens uppfinnare Alfred Nobel (63) dör den 10 december
· Sveriges förste statsminister, Louis De Geer (78) dör
1897· Första Penninglotten släpps
· Andreé-expeditionen ger sig iväg mot Nordpolen i luftballong
· William McKinley blir USA:s 25:e president
1898· Det radioaktiva grundämnet radium upptäcks av Marie och Pierre Curie
· Författaren Vilhelm Moberg föds i Småland
· Poeten Nils Ferlin föds i Karlstad
1899· Alfred Hitchcock, skräckfilmens mästare föds den 13 augusti

1900-talet
1900· Motorcykelns uppfinnare, tysken Gottlieb Daimler, dör den 6 mars
1901· Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket
· Kalle Ankas skapare, Walter Elias Disney föds i Chicago
· USA:s president William McKinley mördas
· Skansens skapare Artur Hazelius (67) dör
· Theodore Roosevelt blir USA:s 26:e president
1902· Henry Ford startar sin bilfabrik i USA
· Franska författaren Émile Zola (62) dör
1903· Henry Ford säljer sin första Ford den 23 juli
· Kokainet tas bort från Coca-coladrycken
· Målare och konstnären Paul Gauguin (54) dör
1904· Rysk-japanska kriget startar
1905· Unionen mellan Sverige och Norge upplöses
· Författaren Jules Verne (77) dör
1906· Danske kungen Kristian IX (87) dör (jan)
· Ett stort jordskalv drabbar San Francisco den 18 april, ca 3 000 dör
· Norske författaren Henrik Ibsen (78) går bort (maj)
· Morsesignalen SOS etableras som internationellt nödrop "save our souls"
1907· Oscar II (78) dör, ny kung blir Gustav V
· Författaren Astrid Lindgren föds i Småland
1908· FBI (Federal Bureau of Investigation) grundas
1909· Fransmannen Louis Blériot korsar Engelska kanalen med flygplan
· Allmän rösträtt för alla män oavsett inkomst/förmögenhet införs
· William Howard Taft blir USA:s 27:e president
1910· Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige, med giljotin
· Björnstjerne Björnson (77), som skrev Norges nationalsång dör
· Engelska kungen Edward VII (68 ) dör i maj
1911· Flygplan används för första gången till att släppa bomber
· Poeten Gustaf Fröding (50) dör i Stockholm
· Henry David Lee startar sin jeanstillverkning
1912· Titanic sjunker och ca 1522 personer omkommer
· Olympiska spelen hålls i Stockholm
· August Strindberg (63) går bort
1913· Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset
· Uppfinnaren Gustaf De Laval (67) dör den 2 februari
· Woodrow Wilson blir USA:s 28:e president
· Änkedrottning Sofia av Nassau (77) dör 30 december
1914· Skotten i Sarajevo den 28 juni utlöser första världskriget
· Motbokstvång börjar att införas
1915· Ku Klux Klan, som upplöstes på 1870-talet, återbildas
1916· Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är färdigbyggt
· Ransonering av livsmedel införs
1917· AB Vin & Spritcentralen bildas
· Ryska revolutionen bryter ut
· Starkölet förbjuds
1918· Rysslands sista tsar Nikolaj II avrättas tillsammans med sin familj (16 juli)
· Spanska sjukan bryter ut i Sverige
· Första världskriget slutar (11 nov)
· John Bauer (36) omkommer när båten Per Brahe förliser på Vättern (20 nov)
1919· Konstnären Carl Larsson (65) dör i januari
· Åtta timmars arbetsdag lagstadgas
· Mors dag firas för första gången i Sverige
· Konstnären Pierre Auguste Renoir (78) går bort i december
1920· Ny äktenskapslag gör makarna jämställda inför lagen
· Konstnären Anders Zorn (60) går bort
1921· Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt
· Warren G Harding blir USA:s 29:e president
1922· Carl Munter och Baltzar von Platen uppfinner kylskåpet
· Vasaloppet grundas
· Telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell (75) dör
1923· Röntgenstrålarnas uppfinnare, Wilhelm Conrad Röntgen (77) dör
· Ön Honshu (japan) drabbas av jordbävning ca 150 000 personer dog
· USA:s president Warren G Harding dör, Calvin Coolidge blir ny president
1924· Gee John blir den första att avrättas i gaskammare i Nevada, USA (8 feb)
· Världens första TV-sändning genomförs av John Baird i England
1925· Före detta statsministern Hjalmar Branting (64) dör
1926· Första elektriska tåget sätts in i trafik mellan Stockholm - Göteborg
· Målare och konstnären Claude Monet (86) dör (5 dec)
· LM Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson (80) dör (17 dec)
1927· Charles Lindbergh blir den förste att flyga över Atlanten
· Första serietillverkade Volvobilen rullar ut från fabriken
1928· Skotten Alexander Fleming upptäcker penicillinet
· Första tecknade filmen med ljud visas i USA, Musse Pigg var en som var med
· Första TV-bilderna sänds över Atlanten
1929· Ljudfilmen har svensk premiär i Stockholm
· Herbert C Hoover blir USA:s 31:e president
1930· Sverige har 6 142 191 invånare
· Sveriges drottning Victoria (67) dör
· Kvarlevorna efter Andreé-expeditionens deltagare hittas på Vitön, efter 33 år
1931· Uppfinnaren Thomas Alva Edison (84) dör i USA
· Nobelpristagaren och skalden Erik Axel Karlfeldt (66) dör
1932· Franklin D Roosevelt blir USA:s 32 president
1933· Adolf Hitler blir tysk rikskansler
1934· Kalle Anka dyker upp för första gången den 9 juni
1935· Elvis Presley föds den 8 januari
1936· Djungelbokens författare, Rudyard Kipling (70) dör
· Adolf Hitler lanserar den första Volkswagen, för att stärka den tyska ekonomin
· BBC i England börjar sända regelbundna TV-sändningar
1937· Beslut tas om införandet av 7-årig skola
· Uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén (68) går bort
· Tyska luftskeppet Hindenburg fattar eld och 35 personer omkommer
· Världens första tecknade långfilm "Snövit och de sju dvärgarna" har premiär
1938· Kristallnatten inleder Tysklands hetsjakt på judar
· Ny semesterlag införs vilket ger 2 veckors betald semester
1939· Andra världskriget startar 3 september
· Läkare, neurolog och författare Sigmund Freud (83) dör
1940· Selma Lagerlöf (81) går bort
· John Lennon föds den 9 okt
1941· Tyskland anfaller Sovjetunionen (juni)
· Japan bombar Pearl Harbor (7 dec)
· USA, England och Australien förklarar krig mot Japan (8 dec)
1942· Japan förklarar krig mot Nederländerna (11 jan)
· Svenska folkskolan firar 100 år med utställning på Skansen
1943· Pentagon i Washington, USA, invigs den 15 januari
1944· Illustratör och konstnären Jenny Nyström (91) går bort i januari
· Den Norska konstnären Edvard Munch (80) dör
· Hitlers V-1-raketer bombar London (juni)
· Paris befrias från tyskarna den 25 augusti
· Tidningen Expressen börjar säljas
1945· Harry S Truman blir USA:s 33:e president den 12 april
· Adolf Hitler (56) begår självmord den 30 april
· Världens första atombomber fälls över Hiroshima (6 aug) och Nagasaki (9 aug)
· Andra världskriget slutar den 2 september, sedan Japan kapitulerat
· Förenta nationerna (FN) bildas av andra världskrigets segrare (24 oktober)
· Astrid Lindgrens Pippi Långstrump kommer ut
1946· Carl XVI Gustaf föds den 30 april
1947· Arvprins Gustaf Adolf Bernadotte omkommer i en flygolycka, 26 jan
· Maffiakungen Alphonse 'Al' Capone (48) dör i Miami
· 'Målarprinsen' Eugen Bernadotte (82) dör
1948· FN antar deklarationen om mänskliga rättigheter
· Israel deklareras som oberoende stat
1949· Första grammofonskivorna i vinyl går att köpa
1950· Koreakriget startar
· Kung Gustav V (92) dör och efterträds av Gustav VI Adolf
1951· Svensk DC-3:a skjuts ner av sovjetiskt flyg öster om Gotska Sandön (13 jun)
1952· Fullständig religionsfrihet införs
1953· Dwight D Eisenhower blir USA:s 34:e president
· Dag Hammarskjöld (1905-1961) blir FN:s generalsekreterare i april
· Koreakriget slutar den 27 juli
· Coca-cola lanseras för första gången i Sverige
1954· Målare och skulptör Henri Matisse (84) avlider
1955· Snillet Albert Einstein (76) dör i Amerika
· Det 38 år långa starkölsförbudet hävs
· Motboken avskaffas
· Penicillinets upptäckare Alexander Fleming (73) går bort
1956· Hårddisken uppfinns av IBM
1957· Hunden Laika sänds upp i rymden i Sputnik 2 (3 nov)
· Vietnamkriget startar
· Sveriges Radio/TV börjar sända regelbundna TV-sändningar
1958· Den sista "stenkakan" (grammofonskivan) ges ut i Sverige
· Aktuellt börjar visas
1959· Allmän tilläggspension (ATP) införs
· Den första obemannade rymdfarkosten landar på månen (14 sep)
1960· SS-officeren Adolf Eichmann tas tillfånga i Argentina den 11 maj
1961· Berlinmuren uppförs
· Ryssen Jurij Gagarin blir den första människan i rymden (april)
· Dag Hammarskjöld omkommer under oklara omständigheter i en flygolycka
· John F Kennedy blir USA:s 35 president
1962· Marilyn Monroe (36) hittas död den 5 augusti
· Ny lag om 9-årig grundskola grundas
1963· USA:s president John F Kennedy (46) mördas 22/11 i Dallas, Texas
· Lyndon B Johnson blir USA:s 36:e president
1964· ANC-ledaren Nelson Mandela döms till livstids fängelse
1965· Winston Churchill (90) går bort
· Befrielsekämpen Malcolm X mördas den 21 februari
· Stan Laurel (75), Halvan i Helan och Halvan, dör
1966· Walt Disney (65), skaparen av bla Kalle Anka, dör
1967· Christian Barnard genomför det första hjärtbytet
· Högertrafik genomförs den 3 september
1968· Richard Nixon blir president i USA
· Martin Luther King (39) mördas i Memphis, USA
1969· Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de första människorna på månen
· Sverige får 2 TV-kanaler
· Richard Nixon blir USA:s 37:e president
1970· TV börjar sända i färg
1971· Demonstranter i Kungsträdgården hindrar att almarna där fälls
1972· Ölandsbron invigs
1973· Gustav VI Adolf (90) dör och Carl XVI Gustaf (27) blir kung
· Författaren Vilhelm Moberg (74) begår självmord
1974· ABBA segrar i schlagerfestivalen med Waterloo
· USA:s president Richard Nixon avgår efter Watergate-skandalen
· Gerald Ford blir utsedd till USA:s 38:e president, ej vald
1975· Spaniens statschef Francisco Franco dör den 20 november
· Vietnamkriget slutar efter 18 år
1976· Pensionsåldern sänks från 67 till 65 år
1977· Elvis Presley (42) dör den 16 augusti i Memphis
· Charlie Chaplin (88) dör den 25 december i Schweiz
· Jimmy Carter blir USA:s 39 president
1978· Racerföraren Ronnie Peterson (34) omkommer i en Formel 1 tävling
· Över 900 st begår kollektivt självmord i Guyana, med Jim Jones i spetsen
1979· Ny lag träder i kraft som kriminaliserar aga av barn
1980· Alfred Hitchcock (80) dör
· John Lennon (40) mördas den 8 december i New York
1981· En sovjetisk ubåt U 137 går på grund i Karlskrona skärgård
· Ronald Reagan blir USA:s 40:e president
1982· Skådespelaren Ingrid Bergman dör i London på sin 67-årsdag
· Steven Spielbergs film ET har premiär i Sverige
1983· Det beslutas att Sveriges officiella nationaldag skall vara den 6 juni
1984· Bröderna Herrey segrar i Schlagerfestivalen med Diggi-lo-diggi-ley
1985· 5- och 25-öringarna tas bort som betalningsmedel
1986· Statsminister Olof Palme (59) mördas i Stockholm den 28 februari
· Kärnkraftverket i Tjernobyl havererar
1987· Ny 100-lapp med Carl von Linné kommer ut
· Trubaduren Cornelis Vreeswijk (50) dör
1988· Ett fullsatt Pan Am-plan sprängs över Lockerbie och 270 personer dör
1989· Berlinmuren rivs
· George Bush blir USA:s 41:a president
1990· ANC-ledaren Nelson Mandela släpps efter 27 år i fängelse
1991· USA inledde "operation Ökenstorm" mot Irak
1992· Gunnar Sträng (85), socialdemokratisk politiker dör
1993· Ett Jasplan störtar i Stockholm under vattenfestivalen
· William Jefferson Clinton blir USA:s 42:a president
1994· Estonia sjunker och minst 852 personer omkommer
1995· En bilbomb dödar 168 personer i ett köpcenter i Oklahoma City, USA
1996· Sista avrättningen genom hängning sker i USA den 25 januari
· Göran Persson blir ny statsminister efter Ingvar Carlsson
· Ny 50-lapp med Jenny Lind som motiv kommer ut
1997· 39 st i Sekten Heaven´s Gate begår kollektivt självmord
· Emils pappa d.v.s. Allan Edwall (72) går bort
· Prinsessan Diana av Wales omkommer i en bilolycka
1998· EU beslutar att införa euro som en gemensam valuta
· Vid en brand i en festlokal i Göteborg omkommer 63 ungdomar
1999· Sista avrättningen genom gaskammare sker i USA
· Världens befolkning passerar 6 miljarder den 12 oktober

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Sveriges historia, koncentrerad uppslagsbok (Prisma)
• Boken om Sveriges historia (Forum)
• Alla tiders historia

Hemsidor:
» runeberg.org
» synonymer.se
» stockholmgamlastan

Mer historia

Inlagd 2006-03-23 | Uppdaterad 2021-01-31