Medaljer regenter

Medaljer & kastpenningar över olika regenter samt en kort beskrivning under varje bild. Kursiv text är latin och ibland översatt. Siffrorna [2] hänvisar till källor längre ner på sidan.

Gustav Vasas död 1560
Medalj i guld över Gustav Vasas död & begravning. 30,66 mm, 16,68 gram. GOSTAWS:D G:REX:SWECIE (Gustav I, med Guds nåde Sveriges konung) [2]
Medalj i guld över Gustav Vasas död & begravning 1560. Möjligen utdelad vid hans begravning. DEUS DAT CUI WLT (Gud ger åt den han vill) [2]
Gustav Vasas död 1560
Förgylld silvermedalj över Gustav Vasas död & begravning. 30 mm, 10,34 gram. GOSTAWS:D G:REX:SWECIE (Gustav I, med Guds nåde Sveriges konung) [1]
Förgylld silvermedalj över Gustav Vasas död & begravning 1560. DEUS DAT CUI WLT (Gud ger åt den han vill) [1]
Erik XIV:s minne
Silvermedalj från 1787 över Erik XIV:s minne. 24 mm, 6,36 gram. Från gravör Enhörnings regentlängd. ERICUS XIV D G REX SVECIAE [5]
Silvermedalj från 1787 över Erik XIV:s minne. Gravör Carl Enhörning. NATUS MDXXXIII DENATUS MDLXXVII (Född 1533 Död 1577) [5]
Johan III:s minne
Silvermedalj från 1786 över Johan III:s minne. Gravör Carl Enhörning från hans regentlängd. JOHANNES III D G REX SVECIAE [5]
Silvermedalj från 1786 över Johan III:s minne. 24 mm, 6,52 gram. NATUS MDXXXVII DENATUS MDXCII (Född 1537 Död 1592) [5]
Sigismunds avsättning 1599
Tennmedalj över Sigismunds avsättning från den svenska tronen den 24 juli 1599. Gravör Carl Gustaf Hartman. 38 mm. [2]
Tennmedalj över Sigismunds avsättning. ALTERO TECTVS PRIMARIO NVDATVR (Skyddad av det andra berövas han det första). [2]
Gustav II Adolf:s död 1632
Silvermedalj till minne av Gustav II Adolfs död på slagfältet vid Lützen 1632 och begravning i Stockholm 1634. Gravör Sebastian Dadler. 79,06 mm. 154,95 gram. [2]
'Ärorik härförare, from furste, obesegrad hjälte, ojämförlig segrare, lycklig triumfator och Tysklands befriare. År 1634. Jag triumferar både i livet och i döden.' [2]
Tåget över stora Bält 1658
Tennmedalj från 1658 med Karl X Gustav och som minne över tåget över stora Bält. 65 mm, 65,54 gram. Karl Gustav, med Guds nåde svears, göters och venders konung [4]
Karl X Gustav och tåget över stora Bält. Gravör Pieter van Abeele. INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA AN o 1658 (För tapperheten är ingen väg ofarbar [4]
Karl XI:s Eriksgata 1673
Silvermedalj från 1673 över Karl XI:s Eriksgata. CAROLVS XI DEI GRATIA SVEC GOTH WAN REX - A. Meijbusch. Fecit [2]
Gravör Anton Meybusch. 46,64 mm, 34.47 gram. LVSTRATIS FINIBVS (Sedan landet genomrests) [2]
Karl XI:s kröning 1675
Silvermedalj från 1675 över Karl XI:s kröning i Uppsala domkyrka den 28 September 1675. CAROLVS XI REX SVECIÆ - Meijbusch [5]
31 mm, 12,6 gram. Gravör Anton Meybusch. QVEM DAT SERVABIT HONOREM (Han skall skydda den utmärkelse han skänker) [5]
Segern vid Lund 1676
Silvermedalj över Karl XI och segern vid Lund 4 december 1676. Gravör Johan Georg Breuer. 55 mm, 55,6 gram. Karl XI, med Guds nåde svears konung [4]
Silvermedalj över Karl XI och segern vid Lund 1676. FACILE RVMPITVRD (Den är lätt att hugga itu) [4]
Svenska segrar 1676-1677
Silvermedalj över segrarna vid Halmstad 1676, Lund 1676 & Landskrona 1677. 50,38 mm, 71,32 gram. Gravör Anton Meybusch. [2]
Silvermedalj över segrarna vid Halmstad 17 augusti 1676, Lund 4 december 1676 & Landskrona 14 juli 1677. [2]
Freden i Lund 1679
Förgylld silvermedalj över Karl XI och freden i Lund 26 september 1679. Gravör Anton Meybusch. 39,88 mm, 26,31 gram. ANT MEYBUSCH FEC (han gjorde) [4]
Freden i Lund 26 september 1679. A COELO EST QUAE DAT PACEM - CONSTANTIA VICTRIX 1679 (Från himlen kommer hon som skänker fred - Seggerrik uthållighet) [4]
Ulrika Eleonoras kröning 1680
Silvermedalj över drottning Ulrika Eleonoras (d.ä.) kröning i Stockholm den 25 november 1680. Gravör Anton Meybusch. 37 mm, 22,84 gram. [1]
Silvermedalj över Ulrika Eleonoras (d.ä.) kröning 1680. AMOR HANC VIRT USQUE CORO NANT (Kärlek och dygd kröner henne) [1]
Karl XI enig med riksdag 1682
Silvermedalj från 1682 att Karl XI och riksdagen är eniga om den utvidgade kungamakten och drottningens successionsrätt. 41,5 mm, 42 gram. [3]
Silvermedalj från 1682 att Karl XI och riksdagen är eniga. Gravör Anton Meybusch. Vi är alla förenade genom ett enda band [3]
Karl XI:s tre äldsta barn
Silvermedalj över Karl XI och Ulrika Eleonoras tre äldsta barn. Gravör Anton Meybusch. 38,06 mm, 19,93 gram. CAROL XI D G REX SUEC ULRICA ELEONORA R [2]
HIS STAT REGNA TRIX SUECIA FATIS 1681, 1682, 1683 (Tack vare dessa Ödets bestämmelser (tre barns födelser) står Sveriges konungadöme fast) [2]
Rustningen mot Danmark 1689
Silvermedalj från 1689 över Karl XI och rustningen mot Danmark. Gravör Anton Meybusch. 51,47 mm, 66,58 gram. CAROLVS XI DEI GRATIA REX SVE. [2]
SISTIT PAX OBVIA CLASSES -MARE BALTHICVM 1689 (Den mötande freden hejdar flottorna -Östersjön 1689) [2]
Ulrika Eleonoras död 1693
Silvermedalj från 1693 över Ulrika Eleonoras (d.ä.) död och begravning i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 28 november 1693. Gravör Anton Meybusch. 47,21 mm, 44,54 gram. [2]
REGINARUM OPTIMA MAXIMA PIISSIMA NATA 1656 CORO 1680 DENATA 1693 (Den bästa, största och frommaste bland drottningar född 1656 krönt 1680 död 1693) [2]
Karl XII:s död 1718
Silvermedalj över Karl XII:s död 1718. 33 mm. Gravör Johann Carl Hedlinger. CAROLUS XII D G REX SVECIÆ (Carolus XII med Guds nåde Sveriges konung) [5]
NATUS EST D XVII IUN A MDCLXXXII OCCUB D XXX NOV A MDCCXVIII (Han föddes den 17 juni år 1682. Han stupade den 30 november år 1718.) [5]
Karl XII:s död 1718
Bronsmedalj över Karl XII:s död vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718, samt begravning den 26 februari 1719 i Riddarholmskyrkan. 33 mm, 12,2 gram. [5]
Gravör Johann Carl Hedlinger. VIRTVTI CLARAE AETERNAEQ AVG ANNO 1718 EXEVNTE (Åt den upphöjdes evigt lysande tapperhet - Vid utgången av året 1718) [5]
Ulrika Eleonoras kröning 1719
Silvermedalj från 1719 över Ulrika Eleonoras (d.y.) kröning i Uppsala domkyrka. 52 mm, 52,2 gram. Gravör Johann Carl Hedlinger. VLRICA ELEONORA D G REGINA SVECIE [5]
CVRAE SED DELICIAE - CORONA IMPOSITA VPS D XVII MAR A MDCCXIX (Omsorger, men glädjeämnen - Vid kröningen i Uppsala den 17 mars år 1719) [5]
Fredrik I:s kröning 1720
Silvermedalj från 1720 över Fredrik I:s kröning. 52 mm, 66,01 gram. Fredrik, med Guds nåde Sveriges konung - krönt den 3 maj år 1720. Gravör Johann Carl Hedlinger [4]
EN SVMMI PIGNVS AMORIS - SVFFRAGIO ORDINVMREGNI (Se, här är den största kärleks pant - Enligt rikets ständers val) [4]
Freden i Nystad 1721
Medalj över freden i Nystad 1721 och Fredrik I. FRIDERICVS, Dei Gratia REX SVECIAE (Fredrik, med Guds nåde Sveriges konung) [5]
FERRVM SPLENDESCAT ARANDO POSITIS ARMIS NYSTADII Anno 1721. (Må järnet vinna i glans genom att man plöjer med det. Efter vapnens nedläggande i Nystad 1721) [5]
Hessiska resan 1731
Silvermedalj över Fredrik I:s och Ulrika Eleonoras (d.y.) hemkomst till Sverige efter en resa till Hessen 1731. 54 mm, 61,58 gram. Gravör Johann Carl Hedlinger [4]
NVNC FELIX - REGIS FAVSTO EX HASSIA REDITV (Nu är det ett lyckligt tecken - Vid konungens lyckliga återkomst från Hessen) [4]
Ulrika Eleonoras död 1741
Silvermedalj över Ulrika Eleonoras (d.y.) död och begravning 1741. Gravör N. Georgi. 32,93 mm, 15,19 gram. Ulrika Eleonora med Guds nåde Sveriges drottning [2]
Medalj över Ulrika Eleonoras (d.y.) död och begravning 1741. Från himlen ned i vågorna, den 23 januari 1688 - Ur vågorna upp på stranden den 24 november1741 [2]
Adolf Fredriks intåg 1743
Silvermedalj från 1743 över tronföljare Adolf Fredriks ankomst till Sverige och intåg i Stockholm. 33 mm, 13,73 gram. [5]
Gravör Daniel Fehrman. UT VIDI, VICI - MDCCXLIII (Så snart jag såg så segrade jag - 1743) [5]
Prins Gustavs födelse 1746
Bronsmedalj över Gustavs (III) födelse 1746 34 mm, 14,9 gram. SPARSOS RECOLLIGET IGNES D 13 IAN 1746 (Den skall samla de skingrade eldarna, den 13 januari1746) [5]
Gravör Daniel Fehrman. TE NASCENTE RENASCIMUR GUST SVEC GOTH V Q PRINC HAER (När du föds blir vi födda på nytt - Gustav svears göters och venders arvprins) [5]
Adolf Fredriks kröning 1751
Bronsmedalj från 1751 över Adolf Fredriks kröning i Stockholms storkyrka 26 november 1751. Gravör Daniel Fehrman. 52 mm. [5]
FIDES MUTUA - IN SACRIS CORONAT HOLM D XXVI NOV MDCCLI (Ömsesidig trohet - Vid kröningshögtidligheterna i Stockholm den 26 november 1751) [5]
Lovisa Ulrikas kröning 1751
Silvermedalj över Lovisa Ulrikas kröning i Stockholms storkyrka 26 november 1751. Gravör Daniel Fehrman. 51,45 mm, 68,93 gram. [2]
MERITI REDDUNTUR HONORES CORONA IMPOSITA 26 NOV 1751 (Förtjänta hedersbetygelser skänkas genom att hon krönts den 26 november 1751) [2]
Revolutionsförsöket 1756
Medalj över hovets misslyckade revolutionsförsök 1756. Gravör Daniel Fehrman. LIBERTAS MANENS (Förblivande frihet) [2]
Påbjudandet av offentlig tacksägelse till Gud allsmäktig, som avvärjt olyckorna i Sverige, jämte årlig tacksägelsefest 1776 [2]
Gustavs födelsedag 1761
Silvermedalj med anledning av kronprins Gustavs (III) födelsedag 1761. Gravör Daniel Fehrman. 51 mm, 59,78 gram. [4]
LAETITIAE CRESCENTI - EX DECR ORD D R S 1761 (Ägnat den tillväxande glädjen - Enligt beslut av Sveriges rikes ständer) [4]
Gustav III:s kröning 1772
Bronsmedalj från 1772 över Gustav III:s kröning 29 maj samma år. Gravör Gustaf Ljungberger. 56 mm, 94,65 gram. [4]
PATRIAE CURA SALUSQVE TUA - CORONAT HOLMIAE D XXIX MAII MDCCCLXXII (Ditt fosterlands omsorg och välfärd - Krönt i Stockholm den 29 maj 1772) [4]
Kungens återkomst 1784
Bronsmedalj från 1784 med anledning av Gustav III:s återkomst från resan till Italien & Frankrike. Gravör Carl Gustaf Fehrman. 78,81 gram, 56,35 mm. [4]
PRO REDITU PRINCIPIS V S L M A MDCCLXXXIV (Med anledning av furstens hemkomst infriade sina löften, villigt och med goda skäl - år 1784) [4]
Gustav III:s död 1792
Silvermedalj över Gustav III:s död och begravning 1792. 56 mm, 86,73 gram. Gravör Conrad Heinrich Küchler. Gustav III, med Guds nåde Sveriges konung [1]
Silvermedalj över Gustav III:s död och begravning 1792. TAM MARTE QUAM MERCURIO (Såväl genom krig som genom handel - Ack, olyckligt bragt om livet) [1]
Karl XIII:s död 1818
Silvermedalj från 1818 över Karl XIII:s död och begravning. 47,77 gram. Gravör Mauritz Frumerie. [1]
AETERNUS TAMEN PROTECTORI ET PER XLV... (Han lever likväl i evighet, de svenska frimurarna år 1818 åt sin beskyddare och stormästare under 45 år) [1]
Oskar I & Josefinas giftermål 1823
Medalj i silver över Oskar I:s och Josefinas bröllop den 19 juni 1823. 114,22 gram. IOS FR OSCAR PRINC HER REGN SV NORV IOSEPHINA MAX EVG PRINC LEVC [1]
Gravör Henrik Gube. Ett strålande ljus i lycklig stund - Sveriges rikes ständer önskar lycka till ett under goda förebud ingånget äktenskap, den 19 juni år 1823 [1]
Desiderias kröning 1829
Silvermedalj över drottning Desiderias kröning i Stockholm storkyrka den 21 augusti 1829. Gravör Ludvig Lundgren. 23,65 mm, 6,52 gram. [2]
FÖDD D 8 NOV 1781, FÖRMÄLD D 16 AUG 1798, KRÖNT D 21 AUG 1829. Står fel födelseårtal, ska nog vara 1777, även 16 aug är fel. Ska vara 17 aug. [2]
Karl XV:s kröning 1860
Silvermedalj över Karl XV och Lovisa av Nederländernas kröning i Storkyrkan i Stockholm 1860. Gravör Johannes Edvard Ericsson. 57 mm, 89 gram. [3]
Kröning i Storkyrkan i Stockholm den 3 maj 1860. JUNCTA SALUS NOSTRA EST (Vi delar gemensamt vår välgång) [3]
Karl XV:s död 1872
Silvermedalj utgiven av frimurarorden 1872 efter Karl XV död. Gravör Lea Ahlborn. 56 mm, 75 gram. Karl XV, Sveriges och Norges konung [3]
Silvermedalj från 1872 efter Karl XV:s död. LABOREM CUM PALMA MUTAVIT (Han har utbytt den jordiska mödan mot segerpalmen) [3]
Oscar II & Sofias silverbröllop 1882
Silvermedalj över Oskar II och Sofias silverbröllop den 6 juni 1882. Gravör Lea Ahlborn. 69 mm, 166,24 gram. [1]
Silvermedalj över Oskar II och Sofias silverbröllop 1882. SOCIETAS NEPTUN. REGI ET REGINÆ D. NUPT. XXV CELEBRANTIBUS PIE GRATULATUR [1]
Oscar II & Sofias silverbröllop 1882
Minnesmedalj över Oskar II och Sofias silverbröllop den 6 juni 1882. Gravör Lea Ahlborn. 69,12 mm, 150 gram. [4]
LYCKLIG FÄRD MOT ÖNSKAT MÅL, VID KONUNGAPARETS SILFVERBRÖLOPP AF DET FEMTIOÅRIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET [4]
Trekungamötet 1914
Silvermedalj över trekungamötet i Malmö i december 1914 mellan Gustav V, Haakon VII och Kristian X. SAMFÄLDA RÅDSLAG RIKENA STYRKA [2]
Silvermedalj över trekungamötet. 45,30 mm, 46,73 gram. Gravör Erik Lindberg. MINNE AF KUNGAMÖTET I MALMÖ 18-19 DEC. 1914 [2]

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Foton & info hämtade från:
[1] » coinauctions.se, foto Magnus Wijk, Myntauktioner i Sverige -
[2] » alvin.com
[3] » wallinmynt.se
[4] » delzanno.se
[5] » jpedersen.se

» latinöversättning regenter

Mer historia

Inlagd 2020-07-23 | Uppdaterad 2020-08-12