Dagbok från slottet

Följande är hämtat ur Hedvig Elisabeth Charlottas (18) dagbok som är skriven av henne under den tiden hon var svensk prinsessa. Hon var sedan 1774 gift med sin kusin hertig Karl och när han blev Sveriges kung 1809 blev Hedvig Elisabeth Charlotta Sveriges drottning.

Hedvig Elisabeth Charlotta
November 1777
Som festligheterna numera blivit alltför kostsamma för att kunna ofta upprepas och man ej finner något nöje i enkla förlustelser, är vårt levnadssätt ganska enformigt, men våra sysselsättningar under veckans olika dagar äro dock ganska regelbundet ordnade.

Om söndagarna är det assemblé eller bal på börsen, där affärsmän och ståndspersoner komma tillsammans. Till och med kungen och prinsarna deltaga däri, men vi stackars prinsessor hava hittills inte fått vara med; nu ha likväl änkedrottningen för att göra prinsessan till viljes medgivit, av vi undantagsvis kunna få komma dit, om vi ikläda oss en venetiansk kappa, som betraktas som en förklädnad, ehuru denna är föga märkbar. Efter börsen gives vid niotiden supé på Fredrikshov, dit kungen brukar komma.

gåspenna och ljus
Måndagarna är det opera och därefter stor supé hos kungen, tisdagarna kur och offentlig supé. Onsdagarna är det antingen supé, åtföljd av en bal hos änkedrottningen på Fredrikshov, dit den unga drottningen och hela familjen äro inbjudna, eller också franskt spektakel hos kungen jämte stor supé för änkedrottningen; det senare inträffar dock oftare än det förra.

Torsdagarna är det operaföreställning, åtföljd antingen av stor supé hos kungen eller också supé hos någon af statsfruarna för ett mindre sällskap, varvid kungen och drottningen bruka vara närvarande. Fredagarna maskeradbal, före vilken det alltid är supé hos någon statsfru.

Lördagarna superar kungen hos oss. Detta regelbundna levnadssätt är rätt angenämt; det enda förargliga är, att man ibland ej på förhand får veta, vilka som skola bliva inbjudna, och att det därför ofta händer, att andra supéer bliva fullkomligt störda därigenom, att kungen tar bort nästan alla gäster.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Ur källorna till Sveriges historia (del 2)
• Hildebrand/Grimberg, sidan 442-443

Mer historia

Inlagd 2006-12-27 | Uppdaterad 2020-10-28