Svenska krig 1521-1814

Sortera genom att klicka på rubrikerna. Läs om svenska freder

Kallas för:

Krig mot:

Pågick:

Befrielsekriget Danmark
1521 - 1523
Grevefejden Lübeck
1534 - 1536
Stora ryska kriget Ryssland
1554 - 1557
Nordiska sjuårskriget Danmark, Lübeck, Polen
1563 - 1570
Första Polska kriget Polen
1563 - 1568
Tjugofemårskriget mot Ryssland Ryssland
1570 - 1595
Kriget mot Sigismund Sigismund Vasa
1598 - 1599
Andra Polska kriget Polen
1600 - 1629
De la Gardieska fälttåget Ryska upprorsmän
1609 - 1610
Ingermanländska kriget Ryssland
1610 - 1617
Kalmarkriget Danmark
1611 - 1613
Trettioåriga kriget Flera
1618 - 1648
Torstenssons krig Danmark
1643 - 1645
Första Bremiska kriget staden Bremen
1654 -
Karl X Gustavs polska krig Flera
1655 - 1660
Karl X Gustavs ryska krig Ryssland
1656 - 1661
Karl X Gustavs första danska krig Danmark
1657 - 1658
Karl X Gustavs andra danska krig Danmark
1658 - 1660
Andra Bremiska kriget staden Bremen
1666 -
Karl XI:s krig Flera
1674 - 1679
Stora nordiska kriget Flera
1700 - 1721
Hattarnas ryska krig Ryssland
1741 - 1743
Pommerska kriget Preussen
1757 - 1762
Gustav III:s ryska krig Ryssland
1788 - 1790
Första Napoleonkriget Frankrike
1805 - 1810
Finska kriget Ryssland, Danmark
1808 - 1809
Kriget mot Storbritannien England
1810 - 1812
Andra Napoleonkriget Frankrike, Danmark
1813 - 1814
Fälttåget mot Norge Norge
1814 -