Sveriges statsministrar

Här listas alla svenska statsministrar från Louis De Geer (sveriges första statsminister) och framåt. Rotera mobilen för att se porträtt

1800-talet
Louis De Geer (1818-1896)
Justitiestatsminister 1858-1870
Justitieminister 1876-1879
Statsminister mars 1876 - april 1880 (drygt 4 år)
Ålder: 57 år när han blev statsminister
Parti: Oberoende liberal

Arvid Posse (1820-1901)
Justitiestatsminister 1840
Justitiestatsminister 1846-1848
Finansminister 1880-1881
Statsminister april 1880 - juni 1883 (drygt 3 år)
Ålder: 60 år
Parti: Lantmannapartiet

Carl Johan Thyselius (1811-1891)
Ecklesiastikminister 1860-1863
Civilminister 1875-1880 & 1883
Statsminister juni 1883 - maj 1884 (11 mån)
Ålder: 72 år
Parti: Oberoende konservativ

Oscar R. Themptander (1844-1897)
Finansminister 1881-1886
Statsminister maj 1884 - februari 1888 (drygt 3 år, 8 mån)
Ålder: 40 år
Parti: Oberoende liberal

Gillis Bildt (1820-1894)
Sveriges riksmarskalk 1886-1894
Statsminister februari 1888 - oktober 1889 (1 år, 8 mån)
Parti: Oberoende konservativ
Ålder: 68 år
Farfars farfar till Carl Bildt

Gustaf Åkerhielm (1833-1900)
Finansminister 1874-1875
Statsminister 1889-1891 (1 år, 9 mån)
Ålder: 56 år
Utrikesminister 1889
Parti: Protektionistiska majoritetsparti

Erik Gustaf Boström (1842-1907)
Statsminister 1891-1900 (9 år, 2 mån)
Ålder: 58 år
Finansminister 1894-1895
Parti: Lantmannapartiet

1900-talet
Fredrik von Otter (1833-1910)
Sjöfartsminister 1874-1880
Statsminister 1900-1902 (1 år, 10 mån)
Ålder: 67 år
Parti: Oberoende konservativ

Erik Gustaf Boström (1842-1907)
Finansminister 1894-1895
Statsminister 1902-1905 (2 år, 9 mån)
Ålder: 60 år
Parti: Lantmannapartiet
Sammanlagt statsminister i 11 år & 11 mån

Johan Ramstedt (1852-1935)
Statsminister april - augusti 1905 (drygt 3 mån)
Ålder: 52 år
Parti: Oberoende konservativ

Christian Lundeberg (1842-1911)
Statsminister augusti - november 1905 (drygt 3 mån)
Ålder: 63 år
Parti: Protektionistiska majoritetsparti

Karl Staaff (1860-1915)
Statsminister november 1905 - maj 1906 (drygt 6 mån)
Ålder: 45 år
Justitieminister 1905-1906
Liberala samlingspartiets partiledare 1907-1915
Parti: Liberala samlingspartiet

Arvid Lindman (1862-1936)
Sjöminister 1905
Statsminister maj 1906 - oktober 1911 (1:a gången 5,5 år)
Ålder: 43 år
Krigsminister 1907
Allmänna valmansförbundets partiledare 1912-1917
Utrikesminister 1917
Allmänna valmansförbundets partiledare 1917-1935
Parti: Allmänna valmansförbundet (moderata samlingspartiet)

Karl Staaff (1860-1915)
Justitieminister 1905-1906
Liberala samlingspartiets partiledare 1907-1915
Statsminister oktober 1911 - februari 1914 (2 år, 3 mån)
Ålder: 51 år
Parti: Liberala samlingspartiet

Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953)
Justitieminister 1901-1902
Ecklesiastikminister 1905-1905
Statsminister februari 1914 - mars 1917 (drygt 3 år)
Ålder: 52 år
Parti: Oberoende konservativ

Carl Swartz (1858-1926)
Finansminister 1906-1911
Statsminister mars - oktober 1917 (7 mån)
Ålder: 58 år
Parti: Nationella partiet

Nils Edén (1871-1945)
Statsminister oktober 1917 - mars 1920 (2 år, 4 mån)
Ålder: 46 år
Parti: Liberala samlingspartiet

Hjalmar Branting (1860-1925)
Socialdemokraternas partiledare 1907-1925
Finansminister 1917-1918
Statsminister mars - oktober 1920 (1:a gången drygt 7 mån)
Ålder: 52 år
Utrikesminister 1921-1923
Parti: Socialdemokraterna

Louis De Geer d.y. (1854-1935)
Statsminister oktober 1920 - februari 1921 (4 mån)
Ålder: 65 år
Parti: Oberoende liberal
Son till Sveriges första statsminister Louis De Geer

Oscar von Sydow (1873-1936)
Civilminister 1914-1917
Statsminister februari 1921 - oktober 1921 (drygt 7 mån)
Ålder: 52 år
Riksmarskalk 1934-1936
Parti: Oberoende konservativ

Hjalmar Branting (1860-1925)
Socialdemokraternas partiledare 1907-1925
Finansminister 1917-1918
Utrikesminister 1921-1923
Statsminister oktober 1921 - april 1923 (2:a gången 1 ½ år)
Ålder: 60 år
Parti: Socialdemokraterna

Ernst Trygger (1857-1943)
Statsminister april 1923 - oktober 1924 (1 ½ år)
Ålder: 65 år
Utrikesminister 1928-1930
Parti: Nationella partiet

Hjalmar Branting (1860-1925)
Socialdemokraternas partiledare 1907-1925
Finansminister 1917-1918
Utrikesminister 1921-1923
Statsminister oktober 1924 - januari 1925 (3:e gången 3 ½ månad)
Ålder: 63 år
Parti: Socialdemokraterna

Rickard Sandler (1884-1964)
Finansminister 1920
Statsminister januari 1925 - juni 1926 (1 år, 4 mån)
Ålder: 41 år
Utrikesminister 1932- juni 1936
Utrikesminister september 1936- 1939
Parti: Socialdemokraterna

Carl Gustaf Ekman (1872-1945)
Frisinnade folkpartiets partiledare 1924-1932
Finansminister 1926
Statsminister juni 1926 - oktober 1928 (1:a gången 2 år, 3 mån.)
Ålder: 53 år
Parti: Frisinnade folkpartiet

Arvid Lindman (1862-1936)
Sjöminister 1905
Krigsminister 1907
Allmänna valmansförbundets partiledare 1912-1917
Utrikesminister 1917
Allmänna valmansförbundets partiledare 1917-1935
Statsminister oktober 1928 - juni 1930 (2:a gången 1 år, 8 mån)
Ålder: 66 år
Parti: Allmänna valmansförbundet (moderata samlingspartiet)

Carl Gustaf Ekman (1872-1945)
Frisinnade folkpartiets partiledare 1924-1932
Finansminister 1926
Statsminister juni 1930 - augusti 1932 (2:a gången 2 år, 2 mån)
Ålder: 57 år
Parti: Frisinnade folkpartiet

Felix Hamrin (1875-1937)
Finansminister 1930-1932
Statsminister augusti 1932 - september 1932 (1 månad, 18 dagar)
Ålder: 57 år
Parti: Frisinnade folkpartiet

Per Albin Hansson (1885-1946)
Krigsminister 1920
Försvarsminister 1920, 1921-1923 & 1924-1926
Socialdemokraternas partiledare 1925-1946
Statsminister: september 1932 - juni 1936 (1:a gången 3 år, 9 mån)
Ålder: 46 år
Parti: Socialdemokraterna

Axel Pehrsson Bramstorp (1883-1954)
Bondeförbundets partiledare 1934-1949
Statsminister: juni - september 1936 (drygt 3 mån)
Ålder: 52 år
Jordbruksminister 1936-1945
Parti: Bondeförbundet

Per Albin Hansson (1885-1946)
Krigsminister 1920
Försvarsminister 1920, 1921-1923 & 1924-1926
Statsminister: september 1936 - oktober 1946 (2:a gången 10 år)
Ålder: 50 år
Socialdemokraternas partiledare 1925-1946
Parti: socialdemokraterna
Statsminister under 2:a världskriget

Östen Undén (1886-1974)
Justitieminister mars-juni 1920
Utrikesminister 1924-1926
Juristkonsult 1932-1936
Utrikesminister 1945-1962
Statsminister: Tillförordnad statsminister 6-11 oktober 1946 (5 dagar)
Ålder: 60 år
Parti: Socialdemokraterna

Tage Erlander (1901-1985)
Ecklesiastikminister 1945-1946
Statsminister: oktober 1946 - oktober 1969 (23 år)
Ålder: 45 år
Socialdemokraternas partiledare 1946-1969
Parti: Socialdemokraterna

Olof Palme (1927-1986)
Kommunikationsminister 1965-1967
Ecklesiastikminister 1967-1968
Utbildningsminister 1968-1969
Socialdemokraternas partiledare 1969-1986
Statsminister: oktober 1969 - oktober 1976 (1:a gången 7 år)
Ålder: 42 år
Parti: Socialdemokraterna

Thorbjörn Fälldin (1926-2016)
Centerpartiets ordförande 1971-1985
Statsminister: oktober 1976 - oktober 1978 (1:a gången 2 år)
Ålder: 50 år
Parti: Centerpartiet

Ola Ullsten (1931-2018)
Ordförande för folkpartiets ungdomsförbund 1962-1964
Biståndsminister samt invandrarminister 1976-1978
Biträdande utrikesminister 1977-1978
Statsminister: oktober 1978 - oktober 1979 (1 år)
Ålder: 47 år
Folkpartiet liberalernas partiledare 1978-1983
Utrikesminister 1979-1982
Vice statsminister 1978 samt 1980-1982
Parti: Folkpartiet

Thorbjörn Fälldin (1926-2016)
Centerpartiets ordförande 1971-1985
Statsminister: oktober 1979 - oktober 1982 (2:a gången 3 år)
Ålder: 53 år
Parti: Centerpartiet

Olof Palme (1927-1986)
Kommunikationsminister 1965-1967
Ecklesiastikminister 1967-1968
Utbildningsminister 1968-1969
Socialdemokraternas partiledare 1969-1986
Statsminister: oktober 1982 - februari 1986 (2:a gången 3 ½ år)
Ålder: 55 år
Parti: Socialdemokraterna

Ingvar Carlsson (1934-)
SSU:s förbundsordförande 1961-1967
Utbildningsminister 1969-1973
Bostadsminister 1973-1976
Vice statsminister 1982-1986
Miljöminister 1985-1986
Socialdemokraternas partiledare 1986-1996
Statsminister: mars 1986 - oktober 1991 (1:a gången 5 år & 7 mån)
Ålder: 51 år
Parti: Socialdemokraterna

Carl Bildt (1949-)
Fria moderata studentförbundets förbundsordf. 1973-1974
Moderaternas partiledare 1986-1999
Statsminister: oktober 1991 - oktober 1994 (3 år)
Ålder: 42 år
Utrikesminister 2006-2014
Parti: Moderata samlingspartiet

Ingvar Carlsson (1934-)
SSU:s förbundsordförande 1961-1967
Utbildningsminister 1969-1973
Bostadsminister 1973-1976
Vice statsminister 1982-1986
Miljöminister 1985-1986
Socialdemokraternas partiledare 1986-1996
Statsminister: oktober 1994 - mars 1996 (2:a gången 1 ½ år)
Ålder: 59 år
Parti: Socialdemokraterna

Göran Persson (1949-)
Skolminister 1989-1991
Jordbruksutskottets ordförande 1991-1992
Finansutskottets vice ordförande 1993-1994
Finansminister 1994-1996
Socialdemokraternas partiledare 1996-2007
Statsminister: mars 1996 - oktober 2006 (10 ½ år)
Ålder: 47 år
Parti: Socialdemokraterna

2000-talet
Fredrik Reinfeldt (1965-)
Moderata ungdomsförbundet ordförande 1992-1995
Justitieutskottets ordförande 2001-2002
Finansutskottets vice ordförande 2002-2003
Moderata samlingspartiets ordförande 2003-
Statsminister: oktober 2006 - 2014
Ålder: 41 år
Parti: Moderata samlingspartiet

Stefan Löfven (1957-)
Oppositionsledare 2012-2014
Socialdemokraternas partiordförande 2012-2021
Ledamot av Sveriges riksdag 2014-2018
Statsminister: oktober 2014 - november 2021
Ålder: 57 år
Parti: Socialdemokraterna

Magdalena Andersson (1967-)
Ledamot av Sveriges riksdag 2014-
Sveriges finansminister 2014-
Socialdemokraternas partiordförande november 2021
Statsminister: november 2021 - oktober 2022
Ålder: 54 år
Parti: Socialdemokraterna

Ulf Kristersson (1963-)
Ledamot av Sveriges riksdag 1991-2022
Sveriges socialförsäkringsminister 2010-2014-
Moderaternas partiledare 2017
Statsminister: oktober 2022 -
Ålder: 58 år
Parti: Moderaterna

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Vem är vem i svensk historia, från 1000 till 1900 - Larsson
• Alla tiders historia A - Bergström, Löwgren, Almgren
• Allmän historia för gymnasiet - Söderlund, Seth

Hemsidor:
» Louis De Geer
» Arvid Posse
» Gustaf Åkerhielm
» von Otter
» Ernst Trygger
» Carl Swartz
» Louis De Geer d.y.
» Rickard Sandler
» Erik Gustaf Boström
» Östen Undén
» Arvid Lindman
» Tage Erlander
» runeberg.org
» Lövens bild
» Reinfeldts bild
» Perssons bild
» Carlssons bild
» Bildts bild

Mer historia

Inlagd 2006-02-28 | Uppdaterad 2022-11-20