Freden i Altranstädt 1706Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Karl XII (24 år)
Utländsk regent: August den starke (36 år) (Sachsen)
Fredsavtal slöts: 14 september 1706

Fakta
Fredagen den 14 september 1706 slöts freden på slottet Altranstädt mellan Sverige och August av Sachsen inom ramen för det stora nordiska kriget.

Fredsvillkor
* August skall avstå från den polska tronen
* August skall godkänna Stanislaw Leszczynski som ny polsk kung
* August får ej försöka att ta tillbaka den polska tronen
* August skall avsäga sig alla förbund med andra makter och speciellt det med Ryssland
* August skall släppa lös alla fångar han tagit under kriget
* Alla sachsare och polacker som har tagit parti för Karl XII skall förlåtas
* August får behålla titeln "kung av Polen" till sin död
* August skall fria polackerna från deras trohetsed till honom och samtidigt tillåta att de avlägger ny trohetsed till nya kungen
* August får inte sluta något förbund med något land som är i konflikt med Sverige eller Polens nya kung
* August skall lämna tillbaka de arkiv och regalier som han fört från Polen
* August skall skaffa garantier för freden från den tysk-romerska kejsaren, England samt Nederländerna
* Om punkterna ovan inte ordnas inom ett halvår skall den svenska armén få vinterkvarter med uppehälle och lön under den kommande vintern
* Alla svenska överlöpare hos August skall överlämnas till Sverige, speciellt Johann Patkul (46)

Kommentar
Den livländska adelsmannen Johann Patkul hade motsatt sig Karl XI:s reduktion i Livland och kämpade för att Livland skulle lösgöras från Sverige. För detta dömdes han till döden 1694 men lyckades rymma. Han var senare med om att arbeta fram ett anfallsförbund mellan Danmark, Polen och Ryssland som var riktat mot Sverige. Efter en tid blev han ovän med Polens kund, August den starke, som därför lät fängsla honom. Efter att Patkul blivit utlämnad till Sverige verkställdes den gamla dödsdomen – han blev på morgonen den 10 oktober 1707 rådbråkad, steglad och halshuggen i en liten polsk by.

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Patkul
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg