Freden i Altranstädt 1706

Fredsavtal slöts: 14 september 1706
Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Karl XII
Utländsk regent: August den starke (Sachsen)

Fakta
Fredagen den 14 september 1706 slöts freden på slottet Altranstädt mellan Sverige och August av Sachsen inom ramen för det stora nordiska kriget.

Fredsvillkor
August skall avstå från den polska tronen
August skall godkänna Stanislaw Leszczynski som ny polsk kung
August får ej försöka att ta tillbaka den polska tronen
August skall avsäga sig alla förbund med andra makter och speciellt det med Ryssland
August skall släppa lös alla fångar han tagit under kriget
Alla sachsare och polacker som har tagit parti för Karl XII skall förlåtas
August får behålla titeln "kung av Polen" till sin död
August skall fria polackerna från deras trohetsed till honom och samtidigt tillåta att de avlägger ny trohetsed till nya kungen
August får inte sluta något förbund med något land som är i konflikt med Sverige eller Polens nya kung
August skall lämna tillbaka de arkiv och regalier som han fört från Polen
August skall skaffa garantier för freden från den tysk-romerska kejsaren, England samt Nederländerna
Om punkterna ovan inte ordnas inom ett halvår skall den svenska armén få vinterkvarter med uppehälle och lön under den kommande vintern
Alla svenska överlöpare hos August skall överlämnas till Sverige, speciellt Johann Patkul (46)

Kommentar
Den livländska adelsmannen Johann Patkul hade motsatt sig Karl XI:s reduktion i Livland och kämpade för att Livland skulle lösgöras från Sverige. För detta dömdes han till döden 1694 men lyckades rymma. Han var senare med om att arbeta fram ett anfallsförbund mellan Danmark, Polen och Ryssland som var riktat mot Sverige. Efter en tid blev han ovän med Polens kund, August den starke, som därför lät fängsla honom. Efter att Patkul blivit utlämnad till Sverige verkställdes den gamla dödsdomen – han blev på morgonen den 10 oktober 1707 rådbråkad, steglad och halshuggen i en liten polsk by.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2019-02-27