Freden i Stockholm 1720Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Ulrika Eleonora (31 år)
Utländsk regent: Fredrik Wilhelm I (31 år) (Preussen)
Fredsavtal slöts: 21 januari 1720

Fakta
Torsdagen den 21 januari 1720 slöts freden i Stockholm mellan Sverige och Preussen och dess regent Fredrik Wilhelm. Kriget hade pågått sedan år 1715 då Preussen förklarade Sverige krig.

Fredsvillkor
* Sverige skall avstå från öarna Usedom och Wollin, städerna Damm, Gollnow och Stettin med Vorpommern söder om floden Peene

Kommentar
Sverige lämnade ifrån sig de nämnda landområdena till Preussen mot en ersättning på två miljoner riksdaler.

Svenska förluster vid freden

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg