Freden i Nystad 1721Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Fredrik I (45 år)
Utländsk regent: Peter den store (49 år) (Ryssland)
Förhandlingar pågick: 26 maj - 30 augusti 1721

Fakta
Onsdagen den 30 augusti 1721 slöts freden i Nystad mellan Sverige och Ryssland och dess regent "Peter den store". Freden är bara en i en serie freder som avslutade det stora nordiska kriget, som startat år 1700 då Danmark, Ryssland och August av Polen och Sachsen gemensamt anföll Sverige.

Fredsvillkor
* Sverige skall lämna ifrån sig Livland, Estland, Ingermanland, Viborg med län, södra delen av Kexholms län samt öarna Ösel och Dagö
* Sverige skall av Ryssland över en bestämd tidsperiod få 2 miljoner riksdaler för de finska landskapen
* Befolkningen i de svenska områden som övergår till Ryssland skall garanteras religionsfrihet samt få behålla sina handelsprivilegier
* Sverige får varje år tullfritt föra ut spannmål för 50 000 rubel från Livland
* Ryssland har rätt att medla i fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen
* Fyra veckor efter att freden ratificerats skall Ryssland lämna tillbaka Finland till Sverige

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2008-06-18
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg