Johan III:s mynt

 Levde: 1537-1592
 Regerade: 1568-1592
 Valspråk: Gud vår beskyddare och Världens frälsare, rädda oss
 Latin: Deus protector noster och Salvator Mundi, Salva nos

Utgivna mynt 1568-1592
Under slutet av Johan III:s regering försämrades det svenska myntets värde både snabbt och kraftigt. Penningvärdet föll katastrofalt genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att på så sätt få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. Självfallet ville alla ha mer betalt i det usla myntet. Därav den extrema inflationen.


1 daler silvermynt från 1573

4 öre (½ mark) från 1575

2 öre silvermynt från 1575

1 öre silvermynt från 1575

½ öre silvermynt från 1580

½ öre från 1569

Klipping 4 mark år 1575

Klipping 2 mark från 1571

Klipping 8 öre från 1591

GULDMYNT
1 ungersk gyllen
1 krongyllen
48 mark
24 mark
12 mark
6 mark
3 mark
SILVERMYNT
4 daler (4 riksdaler)
3 daler (3 riksdaler)
2 daler (2 riksdaler)
1 daler (1 riksdaler)
½ daler (½ riksdaler)
1/4 daler (1/4 riksdaler)
1/8 daler (1/8 riksdaler)
3 mark
2 mark
1 mark
4 öre (½ mark)
2 öre
1 öre
½ öre
1 fyrk
1 örtug
2 penningar
8 mark (klipping)
4 mark (klipping)
2 mark (klipping)
1 mark (klipping)
8 öre (klipping)
4 öre (klipping)

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» riksbank.se
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27