Lovisa av Nederländerna

Titel:
Prinsessa av Nederländerna
Drottning i Sverige och Norge 1859-1871 (12 år)
Levde:
1828 - 1871 (42 år)
Lovisa av Nederländerna - målad av Amalia Lindegren

Historia:

Lovisa Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna föddes den 5 augusti 1828 i Haag i Nederländerna, som dotter till prins Fredrik av Nederländerna (1797-1881) och prinsessan Lovisa av Preussen (1808-1870).

Lovisa uppfostrades i ett strängt hem, där ordning och flit var dominerande inslag och hon lärde sig tidigt hårt arbete och husliga sysselsättningar. Under sin mors ledning skaffade hon sig grundliga kunskaper, särskilt i språk och historia.

Tjugoett år gammal (1849) trolovades hon med den svenska kronprinsen, Karl Bernadotte, som tio år senare blev svensk kung med namn Karl XV. I juni året därpå (1850) kom hon till Sverige och bröllopet hölls sedan den 19 juni i Storkyrkan i Stockholm. Samma år reste kungaparet genom flera delar av Sverige och Norge. Hennes vänliga och anspråkslösa väsen gjorde på varje plats ett djupt och varaktigt intryck. Lovisa och Karl fick barnen:
1) Lovisa Bernadotte 1851-1926
2) Karl Oskar 1852-1854 (död 15 månader gammal)
Efter dessa två barn kunde inte Lovisa få några flera vilket var en katastrof både för henne och Karl.
Utöver detta led hon svårt av sin mans otrohet - han var en notorisk kvinnojägare och hade många älskarinnor, till och med på hovet. Men istället för att bli bitter ansträngde hon sig ännu mer för att vara honom till lags och kanske till slut få honom för sig själv.

Karl XVÅr 1859 dog Oscar I och hennes man Karl blev svensk kung. Tillsammans med honom kröntes de till Sveriges kungapar den 3 maj 1860 i Stockholms storkyrka och till Norges kungapar i Trondheim den 5 augusti samma år. När hon uppträdde offentligt var det endast därför att plikten krävde det av henne, hon var annars helst på Ulriksdal tillsammans med sin man och dotter. Hon brukade sysselsätta sig med att översätta böcker - och hon gav också ut två översättningar, den ena från engelskan: Vingårdsarbetare. En berättelse för dem, som önska blifva nyttiga och den andra från holländskan: Förstår du Fader Vår? Några ord för de små till begagnande i söndagsskolor och familjer (1865).

Av pengarna hon fick in för detta försökte hon hjälpa så många olyckliga människor som möjligt. Då det gällde detta, sparade hon varken på tid, möda eller utgifter, bland annat inrättade hon:
* "Femöreföreningen till inrättande av barnhem i Lappland" (1864),
* "Lotten Wennbergs fond för hjälpbehövande" (1864),
* "Drottning Lovisas understödsförening" (1866)
* "Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn",
* "Allmänna institutet för dövstumma och blinda",
* "Sällskapet för inrättande av småbarnsskolor",
* "Den fosterländska föreningen till uppmuntran av själverksamhet för framtida oberoende",
* "Tysta skolan, eller uppfostrings- och undervisningsanstalten för dövstumma barn"

I Norge fick på samma sätt många barmhärtighetsverk hennes beskydd, till exempel Dronning Louises asyl, och Föreningen til fremme af kvindelig haandvserksdrift. Lovisa dog den 30 mars 1871 på Stockholms slott, endast 42 år gammal. Porträttet av Lovisa är utfört av Amalia Lindegren (1814-1891).

 
Samtida händelser under Lovisas livstid
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.

Inlagd 2004-12-25 | Uppdaterad 2017-10-25
Källor
Böcker:
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg