Lovisa av Nederländerna

Levde: 1828-1871 (42 år)
Titel: Prinsessa av Nederländerna
Drottning i Sverige och Norge 1859-1871 (12 år)
Far: Fredrik av Nederländerna (1797-1881)
Mor: Lovisa av Preussen (1808-1870)
Lovisa av Nederländerna - målad av Amalia Lindegren Historia
Lovisa Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna föddes den 5 augusti 1828 i Haag i Nederländerna, som dotter till prins Fredrik av Nederländerna (31) och prinsessan Lovisa av Preussen (20).

Lovisa uppfostrades i ett strängt hem, där ordning och flit var dominerande inslag och hon lärde sig tidigt hårt arbete och husliga sysselsättningar. Under sin mors ledning skaffade hon sig grundliga kunskaper, särskilt i språk och historia.

Familj & barn
Tjugoett år gammal (1849) trolovades hon med den svenska kronprinsen, Karl Bernadotte, som tio år senare blev svensk kung med namn Karl XV. I juni året därpå (1850) kom hon till Sverige och bröllopet hölls sedan den 19 juni i Storkyrkan i Stockholm. Samma år reste kungaparet genom flera delar av Sverige och Norge. Hennes vänliga och anspråkslösa väsen gjorde på varje plats ett djupt och varaktigt intryck.
Lovisa och Karl fick barnen:
1) Lovisa (Louise) Bernadotte 1851-1926
2) Karl Oskar 1852-1854 (död 15 månader gammal)
Efter dessa två barn kunde inte Lovisa få några flera vilket var en katastrof både för henne och Karl.
Utöver detta led hon svårt av sin mans otrohet - han var en notorisk kvinnojägare och hade många älskarinnor, till och med på hovet. Men istället för att bli bitter ansträngde hon sig ännu mer för att vara honom till lags och kanske till slut få honom för sig själv.

Karl XV
Karl XV
(1826-1872)
År 1859 dog Oscar I och hennes man Karl blev svensk kung. Tillsammans med honom kröntes de till Sveriges kungapar den 3 maj 1860 i Stockholms storkyrka och till Norges kungapar i Trondheim den 5 augusti samma år. När hon uppträdde offentligt var det endast därför att plikten krävde det av henne, hon var annars helst på Ulriksdal tillsammans med sin man och dotter. Hon brukade sysselsätta sig med att översätta böcker och hon gav också ut två översättningar, den ena från engelskan "Vingårdsarbetare. En berättelse för dem, som önska blifva nyttiga" och den andra från holländska "Förstår du Fader Vår? Några ord för de små till begagnande i söndagsskolor och familjer" (1865).

Av pengarna hon fick in för detta försökte hon hjälpa så många olyckliga människor som möjligt. Då det gällde detta, sparade hon varken på tid, möda eller utgifter, bland annat inrättade hon:

Händelse
Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård 1860
Femöreföreningen till inrättande av barnhem i Lappland 1864
Lotten Wennbergs fond för hjälpbehövande 1864
Allmänna institutet för dövstumma och blinda
Sällskapet för inrättande av småbarnsskolor
Den fosterländska föreningen till uppmuntran av själverksamhet för framtida oberoende
Tysta skolan, eller uppfostrings- och undervisningsanstalten för dövstumma barn
Dronning Louises asyl (i Norge)
Föreningen til fremme af kvindelig haandvserksdrift (i Norge)

Lovisa gick bort den 30 mars 1871 på Stockholms slott, endast 42 år gammal och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

dela sidan
  
Samtida händelser 1828 - 1871

1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1850  Grunden till dagens svenska polis läggs.
1853  Första svenska telegraflinjen öppnas.
1855  Offentliga spö- och risstraff avskaffas.
1856  Sveriges första järnväg öppnas.
1859  Oscar I dör. Karl XV blir kung.
1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.

Källor

Böcker:
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg

Inlagd 2004-12-25 | Uppdaterad 2019-10-10