Björnstjerne Björnson

Titel:
Norsk författare som fick Nobelpriset i litteratur 1903
Skrev Norges nationalsång
Levde:
1832 - 1910 (77 år)
Bjørnstjerne Bjørnsson

Historia:

Björnstjerne Björnsson födde den 8 december 1832 i Kvikne i Österdalen i Norge som son till pastorn i Kvikne. Fem år gammal flyttade familjen till Nesset i Romsdal där han sedan växte upp.

Han gick först i skola i Molde och sedan i Heltbergs privatskola i Kristiania (nu Oslo) och sedan skickades han som tjugoåring (1852) till universitetet. Redan ett par år därefter började han skriva artiklar i Kristianias tidningar. 1855-56 var han teaterrecensent i "Morgenbladet". 1856-57 bodde han i Köpenhamn, och de två följande åren (1858-59) var han artistisk direktör vid teatern i Bergen, och de två följande åren var han redaktör för "Aftenbladet", där han uppträdde på ett sätt som framkallade en mycket start opinion mot honom.

Åren 1860-64 vistades han utomlands bland annat i Rom i två år. Under sin tid där blev han 1863 beviljad en årlig "diktarlön" på 1600 kronor ifrån stortinget.

Åren 1865-67 hade han en liknande befattning på Kristianias teater som han hade haft i Bergen. Han uppvisade en stor begåvning som scenisk instruktör och förstod att utveckla sina skådespelares talanger. Emellertid hade han inte den självbehärskning som var nödvändig på en sån plats, och han kunde därför inte återfå samma befattning när han några år senare ville ha den.

Här är några av de verk, dikter, teaterstycken och noveller han har skrivit:
* Synnöve Solbakken 1857
* Arne 1858
* Mellen slagene 1858 (mellan drabbningarna)
* Halte Hulda 1858
* Kong Sverre 1861
* Sigurd Slembe 1862
* Maria Stuart i Skotland 1864
* De nygifte 1865
* Jernbanen och kirkegården 1866
* Fiskerjenten 1868
* Brudeslåtten 1872
* Fortällinger 1872
* Sigurd Jorsalfar 1873
* En fallit 1875 (ett handelshus)
* Redaktören 1875
* Arnljot Gelline 1876

Han största berömmelse är nog ändå att han satte texten till Norges nationalsång och hans kusin Rikard Nordraak komponerade melodin, den går så här:
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, vejrbidt over vandet
med de tusen hjem,
osv…
Nationalsången skrevs till femtioårsfesten den 17 maj 1864, (50 år sedan godkännandet av den norska konstitutionen den 17 maj 1814 i Eidsvoll).

1903 fick han Nobelpriset i litteratur.
Han dog i Paris den 26 april 1910, 77 år gammal.

 
Samtida händelser under Björnstjernes livstid
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1847  Första chokladkakan tillverkas i Bristol.
1849  Kompositören Frédéric Chopin dör.
1861  Abraham Lincoln blir USA:s 16:e president.
1873  Levi Strauss börjar sälja jeans i USA.
1876  A. G. Bell får patent på telefonen.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.

Inlagd 2005-01-13 | Uppdaterad 2017-10-29
Källor
Hemsida:
» Store norske leksikon