Pehr Olsson 

Samma åhr d. 12 Decemb. (dvs. 1756) utfördes Bonden Pehr Olsson från Westerstad sockn uti Färs härad, at halshuggas och brännas för begånget tidelag.
Executionen skedde den 17 ejusdem wid åsum.

Hemvist: Wisterstad
Brott: Begått tidelag
Avrättad: 1756-12-17 - Åsman
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 290 / sid 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan