Christian Waxmuth 

1758 d: 11 Januarii blef artilleri karlen Christian Waxmuth, för begånget dråp på en tysk Soldat, halshuggen på Slottsplahn och i kyrkiogården lagd. Hans beredelse oc hädanfärd war Christelig oc för alla närwarande ganska uppbyggelig. Man kunde hos honom märka ett nådeligen förbråkat hierta, men och en frimodig anda af nådenes hafwande kännedom och smak i Jesu försoning, och öfwer alt Guds kärleks hierta som går efter det som borttappat är och söker til dess han finner.

(nästa sida) - Waxmuth född i [Norköping] härledde ifrån sin [sid?] wördnad och wrånghet emot sina föräldrar all sin påföliande olycka och bad äfwen med många tårar, att detta Hans brott emot 4:de budet måtte under Skriftermålet blifva honom alfwarlige förestält, androm till warning och ackt.

Hemvist:
Brott: Begått dråp å en tysk soldat
Avrättad: 1758-01-11 - Slottplats
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 290 / sid 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan