Hinric Mandel 

1762 d: 10 Maij utfördes Ryttaren Hinric Mandel, till Nationen en Hanoweran, och hit kommen som en ?. Hans bråttmål war mord och Rån; i det at han i Skiwarp gick in något för mörckningen i ett Hus, der en gammal afskedad ryttare med sin gamla Hustru bodde, och han Begge slog ihiel med en träsko, samt sedan plundrade Huset, Han blef mäncheligen röyd genom blod-stenken, som fants på hans kläder och skor.
Samma natt, som han dagen derpå skulle afhämtas, at på Tullstorps rättare-Plats aflifwas, och på fem stegel läggas, arbetade Han genom trenne försök at brÿta sig ut, hwartill liksome en annan fånge befants hafwa warit Hans rådgifware.
Enteligen wiste han alfwarlig botferdighet, och woro alla goda teckn, at han gaf ? [svårläst] och at hans ? blef salig..

Hemvist:
Brott: Mördade en afsk. Rÿttare med dets Hustru i Skifvarp
Avrättad: 1762-05-10 - Tulstorp
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 290 / sid 25

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan
© Nina Ringbom 2004-10-18
Historiesajten uppdaterades 2021-01-18