Helena Münther 

1765 d: 21 Maji utfördes handelsmannens i Trelleborg Martin Philipsons Hustru Helena Mûnter. Hennes brott bestod i föröfvadt mord på en 7åhrs gammal gosse uti Trelleborg, den hon kastade under i en brunn.

Efter föregången kristelig beredelse och en berömmeligaste bevis på en rättskaffens botfärdighet, exeqverades hennes straff dan därpå följande 22 maji på Hammarlöfs Afrättsplats, hwareft hon blef halshuggen och å båhl bränd.

Hemvist: Trelleborg
Brott: Mördat en 7:årig gosse, genom att kasta hon. I en brunn.
Avrättad: 1765-05-22 - Hammarlöf
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 290 / sid 25 och Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 300 / sid 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan