Ingri Larsdotter 

Samma åhr den 13de Julii útfördes Pigan Ingri Larsdotter ifrån Wemmarlöf och Únga drängen Anders Trullsson ifrån Hammarlöf, 19 åhr gammal;
Begge desa Delinqventer blefwo d: 15de denpåföljande halshuggna och å båhl brända på Hammarlöfs afrättsplats, Den förra Pigan Ingri Larsdotter för föröfvadt NidingsMord på Rÿttaren Per Borgs flickebarn i Vemmerlöf, 3½ åhr gammalt, och den senare, Drängen Anders Trullsson för begångit Tidelag.

Hemvist: Wemmerlöf
Brott: Begått nidings-mord å ett 3: årigt barn
Avrättad: 1767-07-15 - Hammarlöf
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 300 / sid 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan