Christopher Håkansson 

1753 d: 13 Jan: utfördes Handskemakaren Christopher Håkansson, som warit boende wid Häckeberga [?], och der med ett drickeskrus ihielslagit sin Hustru: blef halshuggen, och afsides på kyrkogården begrafwen. Executionen skedde wed Dalby i Bara Härad.

Hemvist: Heckeberga
Brott: Dödat sin Hustru med slag af ett drickskrus
Avrättad: 1753-01-13 - Dahlby
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 280 / sid 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan