Kjersti Borg 

Samma åhr den 11de December (1767) útfördes [svårläst…] Bengt Ingessons Änka Kiersti Borg at halshuggas och å båhl brännas på afrättsplatsen útom [staden?], sedan hon ? dagar förut, 2ne dagar å rad, stådt i Halsjärn på torget och af en Bödels knekt blifwit afstraffad med 23 par ris.
Hennes brott bestod i föröfwadt mord på ett oäckta barn, 6 veckor gammalt, hvilken misgjerning hon begick, endast af ledsnad wid at lefwa, och fördenskull måste úndergå ett så swårtoch [nesligt] dödsstraff.

Hemvist: Malmö
Brott: Mördat ett 6 veckors gammalt barn
Avrättad: 1767-12-11 - Malmö
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 300 / sid 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan