Elna Niclasdotter 

1768 d: 5 Decemb. útfördes qvinsfolket Elna Niclasdotter från Hörby som, under samråd med Bonden Bengt Mårtensson i L˙b˙ med förgift afdagatagit Bengt Mårtenssons Hústrú och med honom aflat 2ne barn únder sitt vistande på slottet. D. 9e samma följande blef förutnämda Elna Niclasdotter halshuggen och å båhl bränd vid Hörb˙. Bengt Mårtensson, som warit arresterad på LandsCrona fästning, samma dag halshuggen och steglad.

Hemvist: Hörby
Brott: Hade i samråd med Bonden Bengt Mårtenson, medelst gift, afdagatagit dennes Hustru
Avrättad: 1768-12-09 - Hörb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 300 / sid 26

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan