Matsche 

1773 den 13 maij ufördes Catholska Soldaten Matsche at halshuggas och på twenne [trenne] stegels läggas på afrättsplatsen utom staden. Hans brott bestod uti föröfvat mord på en annan Soldat.

Hemvist:
Brott: Mördat en soldat
Avrättad: 1773-05-13 - Malmö
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 310 / sid 27

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan