Nils Olsson 

1753 d: 4 Dec: utfördes Nils Olsson, warit boende uti det så kallade Krutboden uti Snorrestadh Sokn blef d: 7 derpå föliande wid Skårby halshuggen och å båhl bränd för begånget tidelag med 4 st: Stoo-Creatur.

Hemvist: Snorrestad socken
Brott: Begått tidelag med 4 ston
Avrättad: 1753-12-07 - Skårb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 280 / sid 24

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan