Bengt Gabrielsson (31)

1795 d: 16 Martii utfördes drängen Bengt Gabrielsson från Törringe 31 år gl: at mista högra handen, halshuggas och steglas, som sjedde dagen därpå wid Oxie, för det han med upsåt till döds sjutit sin Husbonde Johan mattisson i Törringe. Bengt Gabrielsson ändal˙ckt war Christelig och uppbyggelig.

Hemvist: Törringe
Brott: Med gevärs-skått dödat sin Husbonde
Avrättad: 1795-03-17 - Oxie
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 320 / sid 28

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan