Anna Bengtsdotter 

1796 d: 12 Junii utfördes Barnamörderskan anna Bengts doter från Söfde, att Halshüggas och på Bål brännas, detta skedde på afrättsplatsen wid Åsum d: 17 i samma månad. Under fengelse tiden, som war öfwer et år, wisade hon mycken hårdhet och obotferdighet, och wille icke ens låta sig bewekas till erkänsla, mindre Christelig ånger och sorg. I denna ol˙ckeliga ställning, blef hon, till följe af 2:ne Kongl. Maj:ts dommar härifrån transporterad; men skall likwäl, efter berättelse, wid afrättsplatsen, wisat ånger och beredelse.

Hemvist: Söfde
Brott: Begått barnmord
Avrättad: 1796-06-17 - Åsum
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 320 / sid 28

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan