Knut Truedsson 

1803 den 8 Februarii útfördes från Slottshäcktet härstädes mördarne och mordbrännarne, Drängen Gustaf Hansson, Hus mannen Anders Pehrsson och Gossen Knut Truedsson från Sandb˙ Sochen wid Lund, sedan ofwannämnde Gustaf Hansson, i samråd med Anders Pehrsson och Knut Truedsson, natten emellan den 9 och 10 September 1802 mördat sin húsbonde och deras wälgörare, Ladüfogden Jöns Olsson och dess hüstrü Mätta Christens dotter på hemmanet R˙d, plündrat huset och det samma förbrändt.

De blefwo dagen derpå eller den 9de Febr: uti Dahlb˙ alla 3 halshuggna och steglade ~

Hemvist: Sandby socken
Brott: Begått mord och mordbrand
Avrättad: 1803-02-09 - Dahlb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 320 / sid 28

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan