Hanna Lars Pehrs 

1808 den 24 October útfördes från Slottsfängelset hustru Hanna Lars Pehrs från St. Peders Klosters församling i Ÿstad, hwilken för begångna mord på ej mindre än Tio dess egna små barn, et oäkta och de öfriga äkta, blifwit dömd att mista högra handen, halshüggas och på bål brännas, hwilket straff hon ündergick wid Ÿstad den 28 i samma månad. Denna onatürliga moder hade af girighet och wantro dragit öfwer sig sin oerhörda blodsskülder. Det första äkta barnet, som hon framfödde, fick behålla lifwet, men som hon fruktade blifwa fattig och hindrad i sitt arbete, om hon skülle försörja flera, lät hon alla de andra endast lefwa [ett] par dagar, tilldäss hon fått dem döpta, och således blifwit förwissad om deras salighet, hwarefter hon ej drog i betänkande att üppoffra dem, somliga med förqwäfning, andra med förgift, som hon blandat uti mjölk. Hennes man misstänktes af flera anledningar för delagtighet i missgeringarna; men künde hvarken af domaren eller Presterskapet, eller ens af sin hüstrüs blod, som han på galgebacken måste åskåda, bewekas till någon bekännelse.

Hemvist: Ystad
Brott: Mördat 10 egna barn
Avrättad: 1808-10-28 - Ÿstad
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 330 / sid 29

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan