Bolla Håkansdotter 

År 1811 den 18 April ütfördes från Slottsfängelset Pigan Bolla Håkans dotter från Tvären af St. Peders Klosters Pastorat, hwilken mördat twänne af sina egna nyfödda barn och derföre blifwit dömd att halshüggas och brännas på bål. Ungefär en månad sedan hon aflifwat det första barnet, hwilket blef ansedt för dödfödt, stod hon med orörligt hjerta och beskådäde den ofwannämnde barnamörderskans afrättning. [Hanna Lars Pehrs] Under et helt års aresttid wisade hon sig obenägen att ündergå det ådömda dödsstraffet, och föregaf intill slüt, hwad hon redan, ehürü det wisligen anmält inför domstolen, att hon af illasinnade menniskor blifwit förförd till de brott hon utöfwadt. Sedan 2 ne hennes nådeansökningar blifwit af Konüngen afslagna, och en r˙mning ifrån fängelset härstädes misslyckats för henne, förklarade hon sig omsider, när ingen förhoppning om lifwet mera för henne återstod, nöjd och beredd att lida straffet, hwilket skedde följande dagen eller den 19 April på afrättsplatsen wid Stora Herrestad.

Hemvist: Tvären u. Ystad
Brott: Mördat 2 egna nyfödda barn
Avrättad: 1811-04-19 - Herrestad
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 330 / sid 29

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan