Lars Svensson (64)

år 1815 den 18 maji utfördes från Slottsfängelset Inhysesmannen Lars Svensson från Röfstad och Gustafs församling, att mista högra handen, halshuggas och steglas, för det han, i sitt 64de år, med berått mod mördat sin trejde Hustru, med hvilken han, äfven som med de tvenne föregående, lefvat ett missnöjdt och olyckligt ägtenskap.

Han undergick med mycken frimodighet, och efter Christlig beredelse, Dödsstraffet vid Wemmerhög den 19de i samma månad.

Hemvist: Gustaf socken
Brott: Mördat sin 3:dje hustru
Avrättad: 1815-05-19 - Tulstorp
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 340 / sid 30

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan