Lars A. Moderus 

1816. November d. 27 utfödes Soldaten Lars A. Modérus för att d. 29 i samma månad, vid Åsum, undergå dödstraff för begånget Dråp å bonden Truls Håkansson. Bland Delinqventer, som välberedda och med christlig frimodighet gått till döden, bör Denne med allt skäl räknas. På afrättsplatsen höll han tal till åskådarna, med mycken styrka, ett af honom sjelf, under arresten, författadt tal, som med största bifall afhördes, och af den församlade folkhopen till trycket begärdes. Samma tal blef tryckt i [Malmö?] i början af 1817, och in om samma års utgång flera gånger uplagdt.

Hemvist:
Brott: Mördat bonden Truls Håkansson
Avrättad: 1816-11-29 - Åsum
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 340 / sid 30

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan