Arvid Ahlström (29)

1820 den 15 mars ufördes och samma dag aflifvades, enligt Kongl. Majsts Dom, medels forlust af högra handen, halshuggning och stegling på Stadens afrättsplats, skrifvaren Arvid Ahlström, 29 år gammal, och Trädgårdsmästaren Pehr Löfberg, 30 år gl, som varit delaktig uti det å denna senares Husbonde, Fortification Kammereraren Hans Henr. Malmborg, natten till den 8 maj 1819 begångna mord. Den förre, som var född i Lund, hörde till Caroli och den senare, född i Wirke, hörde till St Petri Församl. härstädes. Under sin fängelse och beredelsetid besöktes de af sina själasörjare Prostarne Gullander och Quiding och deras medhjelpare samt af Slottspredikanterna. Bägge kommo genom Den Högstes nåd till ånger öfver sina brott och tyckes wara väl beredde. Med synnerlig … tro och beredbvillighet motgingo de döden. Till det rysliga målet ledsagades Ahlström af Prosen Quiding och Slottspredikanten Psilander samt Löfberg och Prosten Gullander och dets medhjelpare, adj. och med. Doctor Ljunggren. De skriftade samma morgon för afrättningen af Herr Prosten Quiding och talet på platsen hölls af Herr Prosten Gullander.

Hemvist: Malmö
Brott: Mord
Avrättad: 1820-03-15 - Malmö
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 350 / sid 31
Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 350 / sid 32

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan