Jöns Larsson (34)

1826 d. 31 aug. utfördes och halshöggs följande dag wid Hörby Drängarna Jöns Larsson och Nils Olsson, den förre 34 och den senare 22 år gammal.
Efter att wid särskilda tillfällen ha ansett sig förolämpade af skogwaktaren på Onsbyholms gods Hörgren, öfwerenskommo de att hämnas, och fullbordade sitt upsåt på så sätt, att de, liggande i försåt för honom der han gick genom skogen, öfverföllo och dräpte honom. Redan andra rättegångsdagen erkände de brottet och insattes uti Malmö Fästning, der de, sedan Konungen Dom fallit, besöktes af Kongl. Hofpredikanten [Cronsise?]

I början intagna af en förfärlig dödsångest, öpnade de omsider sina hjertan för Guds [andas] werkningar till ånger och tröst. Med owanligt mod och Christelig fattning gingo de döden i möte, ledsagade till afrättsplatsen, Jöns Larsson af ofwannämde Prästman, och Nils Olsson af Kyrkoherden i Klinte A. Carlsson, som samma dag skriftat dem och tilldelat dem nattwarden -
Predikan för tillfället hölls af J. M adjunkten Högstedt och talet på afrättsplatsen af Kongl. Hofpredikanten Cronsioe -

Hemvist:
Brott: Mord
Avrättad: 1826-09-01 - Hörb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 360 / sid 32

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan