Fredric Haak (65)

1831 d: 25 Maji utfördes ifrån härvarande Länshäkte förre Trosskusken fred: Haak, för att dagen derpå å Tullstorp afrättsplats i Wemmenhögs härad undergå dödsstraff medelst halshuggning och stegling för begånget mord å Skolemästaren Grönbergs i Grönby 7-åriga dotter. Haak var 65 år gammal med svag och oredig tankeförmåga, samt ringa Christendomskunskap. Af hat och hämdbegär till fadren som Haak ansåg för sin förföljare, hade han fattat och utfört den rysliga gerningen. - Slottspredikanten Lake som underviste och beredde Haak, hade dock den tillfredsställelsen att se honom med lugn gå döden ofvannämde dag till mötes. - En 70-årig Hustru i fattigstugan i Grönby, och 3:ne fullväxta barn efterlefde. -

Hemvist: Grönby
Brott: Mördat ett 7årigt barn af hat till dets Fader
Avrättad: 1831-05-26 - Tulstorp
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan