Citron (42)

År 1832 den 15 Januari utfördes från Malmö Slottshäkte, och den 17 samma månad aflifvades genom halshuggning på Stora Herrestads afrättsplats för mord dömde förre Soldaten Citron. 42 år gammal.
Denna olycklige, som tillbragt största delen af sin lefvnad uti uppenbara grofva synder, blef under sin fängelse tid af Guds anda kraftigt väckt och förd till befinnande af hvad hans eviga frid tillhörde.

Under 9 veckors tid besöktes han dagligen af båda Slotts-predikanterna.
Med allvarlig ånger och glad frimodighet grundad på den dyra försoningen, gick han döden i möte, sedan han förut i Stora Herrestads kyrka blifvit skriftad och communicerad af Slottspredikanten Å, L, Holst.

Hemvist:
Brott: Begått mord
Avrättad: 1832-01-17 - St: Herrestad
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan