Botilla Trulsdotter (36)

1851 januari 15 - Guldsmedsgesällen Jöns Theodor Markusson
Hustrun Botilla Trulsdotter.
För horsbrott samt mord å hennes man. Voro mycket ångerfulla och gingo christligt förenade till döden.

Hemvist: Efveröd
Brott: Horsbrott och mord
Avrättad: 1851-01-15 - St. Herrestad
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan