Missgärningsbalken

cap. I
Om försmädelse mot GUD, och affall ifrån then rena ewangeliska läran.

§1
Hwilken som af upsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar GUD, hans heliga ord och Sacramenten; miste lifwet. Sker thet obetänckt, och af hastighet, och ångrar han sig; böte hundrade daler, och afbedje sitt brott offenteliga i Församlingen. Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Then, som ej orkar böta, plichte med kroppen, som i Straff Balken sägs.
orkar böta = kan ej betala, har ej pengar
plichte med kroppen = straff med spö eller fängelse på vatten och bröd.
§2
Giör någor gäckeri med Gudstiensten, GUDs ord och Sacramenten, af lättsinnighet; böte femtijo daler.
gäckeri = driver med
§3
Faller någor af ifrån wår rätta ewangeliska läro, och träder til en wilfarande, och låter han sig icke rätta; tå skal han förwisas Riket, och niute ej arf, eller borgerlig rättighet inom Sweriges Rike, utan han får Konungens nåd, och kommer åter, som i 7. cap. 4§. Ärfda Balken sagdt är.
faller någor af / affall = hoppar av, överger, bryter
§4
Utsprider inländsk eller fremmande man wilfarande lärosats, och, efter warning, thermed ej afstår; warde och then förwist Riket. Är thes mening sådan, at Lärare af then rätta tros bekännelse therom icke äro enige; gånge thermed, som i Kyrkio Ordningen stadgas.
Sveriges rikes lag
Detaljstudie av första stycket av första paragrafen

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 205-206

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon