Missgärningsbalken

cap. XIV
Om dråp å föräldrar, barn och syskon, så ock ther något slår, eller oqwädar, sina föräldrar.

§1
Dräper fader, eller moder, med wilja och stadgadt råd, barn sitt, eller dräper barn fader sin, eller moder, man hustrun, eller hustru man sin, miste högra hand, och halshugges, mannen warde steglad, och qwinnan bränd i båle. Dräper någor sin stiuffader, eller stiufmoder, swärfader, eller swärmoder,stiufswärfader, eller stiufswärmoder, eller dräpa the stiufbarn, eller måg sin, broder, eller syster, hwar annan, the skola halshuggas, mannen steglas, och qwinnan i båle brännas.
Stiufbarn = styvbarn
§2
Slår barn sin egen fader, eller moder; miste lifwet, eller straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, efter omständigheterna. Slår någor sin stiuffader, eller stiufmoder, swärfader, eller swärmoder, stiufswärfader, eller stiufswärmoder; böte hundrade daler.
§3
Fäller barn smädeord emot fader, eller moder; straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd. Sker thet emot stiufföräldrar, eller swärföräldrar; böte femtijo daler. Giöre ock i alla thessa mål offentelig afbön.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 221-222

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon