Missgärningsbalken

cap. XIV
Om dråp å föräldrar, barn och syskon; så ock ther något slår, eller oqwädar, sina föräldrar.

§1
Dräper fader, eller moder, med wilja och stadgadt råd, barn sitt; eller dräper barn fader sin, eller moder; man hustrun, eller hustru man sin; miste högra hand, och halshugges, mannen warde steglad, och qwinnan bränd i båle. Dräper någor sin stiuffader, eller stiufmoder; swärfader, eller swärmoder; stiufswärfader, eller stiufswärmoder; eller dräpa the stiufbarn, eller måg sin; broder, eller syster, hwar annan: the skola halshuggas, mannen steglas, och qwinnan i båle brännas.
stiufbarn = styvbarn
§2
Slår barn sin egen fader, eller moder; miste lifwet, eller straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, efter omständigheterna. Slår någor sin stiuffader, eller stiufmoder; swärfader, eller swärmoder; stiufswärfader, eller stiufswärmoder; böte hundrade daler.
§3
Fäller barn smädeord emot fader, eller moder; straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd. Sker thet emot stiufföräldrar, eller swärföräldrar; böte femtijo daler. Giöre ock i alla thessa mål offentelig afbön.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 221-222

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon