Missgärningsbalken

cap. II
Om truldom och widskepelse.

§1
Hwar som brukar truldom och skadar annan til kropp eller egendom, och warder med fulla skiäl thertil wunnen; miste lifwet. Får någor död ther af; tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i båle brännas. Hafwer man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gierning fullkomna; ware lag samma.
steglas - se förklaring
§2
Far någor med spådom, signeri eller annor widskepelse; böte första gången tijo daler, eller mera, til fyratijo daler, alt som brottet är til, eller sitte i hächte wid watn och bröd. Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Söker någor råd eller bot hos signare eller spåmän; böte fem daler, eller mera, til tiugu daler, som brottet är til, eller plichte med fängelse wid watn och bröd.
signeri = besvärja, använda vissa kraftord, trollformler

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 206-207

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon