Missgärningsbalken

cap. II
Om truldom och widskepelse.

§1
Hwar som brukar truldom och skadar annan til kropp eller egendom, och warder med fulla skiäl thertil wunnen, miste lifwet. Får någor död ther af, tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i båle brännas. Hafwer man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gierning fullkomna, ware lag samma.
Steglas - se förklaring
§2
Far någor med spådom, signeri eller annor widskepelse, böte första gången tijo daler, eller mera, til fyratijo daler, alt som brottet är til, eller sitte i hächte wid watn och bröd. Giör han thet annan gång, böte dubbelt. Söker någor råd eller bot hos signare eller spåmän, böte fem daler, eller mera, til tiugu daler, som brottet är til, eller plichte med fängelse wid watn och bröd.
Signeri = besvärja, använda vissa kraftord, trollformler

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 206-207

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon