Missgärningsbalken

cap. XXIII
Hwad the förwärkadt hafwa, som edsöre bryta.

§1
Hwar som edsöre bryter, man eller qwinna, i staden eller å landet, böte hundrade daler, och miste äran. Sker dråp theri, eller rån, miste högra hand, och lif sitt. Bryter någor edsöre annan gång, böte tuhundrade daler. Then ej orkar böta, plichte efter thy, som i Straff Balken sägs. Warder then, som edsöre bryter, i samma gierning dräpen, sargad, eller slagen, tå är ogildt alt thet han får.
Edsöre = brott mot konungens fridslagstiftning som t.ex. hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid. Även våld mot riksdagsman eller dråp, blånad, blodvite på väg till kyrkan eller rättegång.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 238-239

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon