Missgärningsbalken

cap. XXV
Om dråpare eller ogierningsman dräpes, tå man honom fånga wil.

§1
Ställer sig dråpare, eller annar ogierningsman til wärn emot then, som honom gripa och fånga wil, eller ifrån rymmande hindra, och warder tå dräpen, ligge ogild.
§2
Warder dråpare, eller then sitt lif förwärkadt, annorledes, och utan wärjande hand dräpen; tå bötes för honom hundrade daler til Konungen, och hundrade daler til Häradet eller Staden.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 241

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon