Missgärningsbalken

cap. XXVII
Om dulgadråp

§1
Finnes man eller qwinna å landet dräpen, och warder ej någor lagliga til dråpet wunnen inom natt och åhr, eller skiäliga therföre misstänckt; tå skal Häradet efter mantalet böta för thet dulgadråp hundrade daler: Tage halft Konungen, och halft målsäganden.
dulgadråp - en beteckning för ett dråp där gärningsmannen inte hittades. Med en vanlig övergång i betydelsen kom emellertid detta ord ofta att beteckna böterna för ett sådant dråp. Lagarna stadgade att om lik med sår eller andra spår av våldsam behandling påträffades ute i marken, låg det på häradet eller skeppslaget eller, i vissa fall byn eller de närmaste byarna, att inom natt och år "finna" banemannen eller i annat fall betala böter, som i olika lagar hade olika belopp.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 243

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon