Missgärningsbalken

cap. XXVII
Om dulgadråp

§1
Finnes man eller qwinna å landet dräpen, och warder ej någor lagliga til dråpet wunnen inom natt och åhr, eller skiäliga therföre misstänckt, tå skal Häradet efter mantalet böta för thet dulgadråp hundrade daler, tage halft Konungen, och halft målsäganden.
Dulgadråp - en beteckning för ett dråp där gärningsmannen inte hittades. Med en vanlig övergång i betydelsen kom emellertid detta ord ofta att beteckna böterna för ett sådant dråp. Lagarna stadgade att om lik med sår eller andra spår av våldsam behandling påträffades ute i marken, låg det på häradet eller skeppslaget eller, i vissa fall byn eller de närmaste byarna, att inom natt och år "finna" banemannen eller i annat fall betala böter, som i olika lagar hade olika belopp.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 243

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon