Missgärningsbalken

cap. XXXI
Om dråp och annan missgierning af öfwermaga.

§1
Dräper öfwermage, som äldre är än siu åhr, och yngre än femton åhr, någon med wilja, tå bötes af gods hans tretijo daler. Orkar han ej böta, warde med ris agad hemma i huset, eller wid Tings eller Rådstufwu dör, alt som ondskan eller åldren är til. Nu fyller han snart femton åhr, och pröfwes hans ondska och arghet wara större, än emot thes ålder swarar, straffes tå som mogande man. Sker dråpet ej med wilja, doch af grof förseelse, warde tå risad af fader, eller moder, eller om the ej til äro, af nästa fränder, och skal ther någor Lands eller Stadsbetient när wara.
Öfwermage = omyndig

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 248-249

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon