Missgärningsbalken

cap. XXXV
Om kiöttsår, slag, kindpust och hårdrag.

§1
Warder man huggen, eller stungen, i arm, lår, eller annorstädes å kropp, ther afhugg eller benlösning ej sker, ware tå tijo dalers bot för hwart sår.
§2
Giör man mindre sår, slår annan blå eller blodig; böte för hwarje blånad eller blodwite twå daler.
§3
Slår man annan kindpust, och synes ej åkomma; böte sex marck.
Kindpust = örfil
§4
Drager man annan i hår, eller skägg, skuffar, stöter eller knubbar, och synes ej åkomma; ware samma bot.
§5
Komma män samman af bråd skilnad, och får annar sår, och annar död; tå straffes dråpet efter lag, och sår ware ogildt. Sarga the hwar annan, och dör ingenthera; böte hwar för sin gierning, doch hälften mindre then, som först slagen blef.
Bråd skilnad = hastigt uppkommen oenighet
§6
I the mål, ther om i 3 och 4 §.§. skils, må ingen kära, utan rätter målsägande, ther brottet ej sker å tid, och ort, som fridlyst är.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 252-253

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon