Missgärningsbalken

cap. XXXVI
Huru bötas skal, om man slår hustru sina, eller hustru man sin; eller husbonde, eller matmoder, legohion sitt.

§1
Hwilken man af hat, eller i dryckenskap, eller förannor qwinnos skul, slår hustru sina blå eller blodig, lahm eller lytt; ware thet alt i tweböte. Slår hustru man sin; stånde samma rätt.
§2
Slår husbonde, eller matmoder, legohion sitt, så at thet warder theraf lahmt eller lytt; ligge thet i laga bot, som förr är sagdt. Näpsa the thet skiäliga för brott thes; ware ogildt.
näpsa =tillrättavisa, banna, läsa lagen för, straffa
legohion = tjänare, tjänstehjon

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 253

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon