Missgärningsbalken

cap. XXXVII
Huru öfwermage böta skal för sår och lyte.

§1
Giör öfwermage fullsår, then som äldre är än siu, och yngre än femton åhr; böte halft mindre, än then som myndig är, så i lyte, som såramål. Giör han mindre åkomma, som är blånad, eller blodwite; ware lag samma. Hafwer han ej egit gods at böta af; rises tå af föräldrar, eller förmyndare.
öfwermage = omyndig

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 253-254

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon