Missgärningsbalken

cap. XXXVII
Huru öfwermage böta skal för sår och lyte.

§1
Giör öfwermage fullsår, then som äldre är än siu, och yngre än femton åhr, böte halft mindre, än then som myndig är, så i lyte, som såramål. Giör han mindre åkomma, som är blånad, eller blodwite, ware lag samma. Hafwer han ej egit gods at böta af, rises tå af föräldrar, eller förmyndare.
Öfwermage = omyndig

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 253-254

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon