Missgärningsbalken

cap. XXXVIII
Om såramål, som ske af rätt wåda.

§1
Hwar som i såramål något giör med wåda, och ej af upsåt, och med wilja, böte så för såramål, som för lyte, hälften, eller fierdung mindre, än för wiliagierning, efter thy wådan är til. Sker thet af full wåda, ther han skadan ej förese eller wägja kunde, ware saklös.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 254

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon